is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 38, 16-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JH K T « f U J* 1 D L. J\ u.

staande hunne onvolledigheid hebben onze plaatsgenoten zich nog aardig van hun taak gekweten en ware de doelverdediger een beetje fortuinlijker geweest, zeer zeker was de uitslag meer een gelijk spel nabij geweest.

In 't veld waren de partijen volkomen tegen elkander opgawasichen.

Ook voor Hengelo was het Zondag geen succes dag.

Na het goede begin van de vorige week hadden we dan ook van onze blauwe wapendragers beter verwacht. Be-Quick bleek echter geen gemakkelijke tegenstander te zijn.

Direct bij den aanvacg is Hengelo verreweg de meerdere en doelpuat vrij spoedig uit een hoekschap door Hof. Een 2 ie doelpunt komt als de Zutfensche verdediging, in 't nauw gebracht, in eigen doel trapt. De Be-Quiek menschen beginnen zich dan beter thuis te gevoelen op het ongelijke terrein en lang duurt het dan cok niet of ze maken uit een strafschop hun eerste goal. Van nu af aan zijn ze sterker en combineeren stukken beter dan Hengelo. Thans is het Hengelo dat een effect bal in eigen doel trapt, zoodat de stand gelijk is. Be-Quick blijft de meerdere en door goed samenspel weet de middenvoor onhoudbaar het net te vinden. Bust breekt aan mat 3—2 voor Zutfen. Daarna blijft Be Quick sterker, behoudenis enkele doorbraken der Hengelo'ers, waaruit Hof uit een vrijen schop het derde punt voor Hengelo weet te maken.

Be-Quick ziet nog kans twee maal den Hengelo doelverdediger te verschalken, zoodat het einde komt met eene welverdiende overwincing voor B6-Quick.

Den volgenden Zondag krijgt Tubantia de vlugmenschen uit Nijmegen op bezoek. Zorgt er voor roodbaatjes, dat ge dan uw eerste overwinning weet te behalen.

Hengelo ontvangt Wageningen op eigen terrein.

Wanneer door onze plaatsgenoten hier flink wordt aangep ikt, hopen we ook van onze 2de klassers goed nieuws te kunnen vermelden.

Oo STEELING.

BUITENLAND ^

Voetbal ia Engeland. Voor het eorst in dit seizoen eens 'n regenZaterdag en modderige velden. Vooral in Londen en in Lancashire was het weer alleronaangenaamst en slechts enkele plaatsen waren gelukkiger. Natuurlijk was de opkomst van het publiek hierdoor minder dan in de voorafgaande weken, maar toch trokken de wedstrijden te Manchester en te Sheffield weer een zeer talrijk publiek. Hieronder de verschillende resultaten :

Toeschouwers

Derby County 1 Bunderland 1 14.000 Newo. United 1 Chelsea 0 20.000 Stief. United 4 Everton 1 30.000 Manchester City 1 Blackburn Rovers 2 35.000 Middlesbrough 3 W. Bromwich Albn 0 16.000 Aston Villa 2 Sheffield Wed. 0 17.000 Tottenh. Hotsp. 0 Bradford City 0 10.000 Preston Nerthend 0 Oldham Athletio 1 10.000 Liverpool 2 Bolton Wanderers 1 10.000 Burnley 1 Manoh. United 2 30.000 De Londensche eerste klassers hadden Zaterdag nu juist geen goeden dag, Tottenham

Hotepur kon het op eigen grond tegen Fraïford City slechts tot een gelijk zal brengen, terwijl Chelsea van het eens zoo beroemde Newcastle met 1—0 verloor. Te White Hartlane was het veld door den regen zeer glad en de spelers, in den laatsten tijd gewend aan goede terreinen, hadden heel wat moeite om zich aan die veranderde omstandigheden aan [te passen, Intusschen hadden de Spurs dezen wedstrgd moeten winnen, wanneer de verdediging van Bradford niet herhaaldelijk tot unfaire praktijken toevlucht genomen had. Wel werd hier flink tegen of ge'reden, maar het spel leed er zeer onder. In de allereerste minuut van den strijd had Middlemis reeds 'n prachtkans, maar de gladde bal speelde hem parten.

Tottenham was bijna voortdurend sterker, maar steeds wist de Bradford-verdediging te redden. Het laatste gedeelte van den wedstrijd was uit een sportief oogpunt al heel onaangenaam, daar verskillende spelers hun zelfbeheersching verloren, waarvan tal van vrije schoppen het gevolg waren.

Gedoelpunt werd er niet en het was en bla f 0-0.

Chelsea speelde te Newcastle niet kwaad en de overwinning op Preston North End schijnt goed gedaan te hebban. De voorhoede was nog zwakjes, maar de verdediging speelde zeer goed. Na 20 minuten van verdeeld ispel scoorde Hibbert het eenige doelpnnt van den wedstrijd.

Tegen het einde deed Chelsea wanhopige pogingen om gelijk te komen waren ondanks het uitstekend werk van Woodward konden da Londenaars het niet verder brer gen dan tot een buitenspel punt. De meerderheid van Newcastle lag hoofdzakelijk in het feit, dat de thuisclub een betere middenlinie had. Manchester City kreeg bezoek van de Blackburn Eovers en daar op het terrein van de City de Bovers nooit erg gelukkig geweest zgn leek het niet onmogelgk dat het ongeslagen record de leiders er ditmaal aan zou moeten gelooven t;meer daar Bradshaw en Chapman nog steeds bg de Bovers ontbreken. Gedurende de eerste helft was de City dan ook in de meerderheid en een punt door Wynn gemaakt, bewees dit. In de tweede helft begonnen de Rovers echter uit een ander vaatje te tappen, waarvan het gevolg was dat ze spoedig door Smith gelijk maakten. De bezoekers hadden hierna het fortuintje dat een der City backs den bal| in eigen doel trapte waardoor de Rovers ten slotte met 2—1 wonnen.

West Bromwich Albion verloor tegen Middlesbrough haar ongeslagen reeord en het was zeker eigenaardig dat dit moest gebeuren tegen een elftal, dat nog geen enkele overwinning had weten te behalen. Middlesbrough had een drietal spelers op de ziekenlijst, zoodat een overwinning voor de Albion niet onwaarschijnlijk was. De thuisclub hield zich tot de pauze vrij goed zonder echter te kunnen doelpunten. Maar men was het er vrijwel over eens dat de b;zojkers in de tweede helft wel zouden weten te winnen toen echter bleek dat de Albion het in die h lft met slechts 10 spelers moesten doen daar Buch een ongeval had gekregen. Het spel was slechts 'n paar minuten oud toen ook Gregory