is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 40, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

ij

SPERBER"

4 cyl.-le Bels. klasse

4 cyl.-le Bels. klasse

4 Persoons Torpedo met kan, ruit en lampen JR OQAfl _

Importeur: G. D. HARMSEN — ARNHEM.

WILLY ADLER.

Singel 265 bij de Paleisstraat AMSTERDAM.

Elastieken Kousen, Kniekappen, Enkelstukken, Suspensoirs, enz.

^llllllllllllllllllI1lllllllllllllllllllllllllllllll>lllllilllllllllllllllllllll>llllllllllllll1IIIU

1 = voedzaam

smakelijk =!

5 Gent pep Carton van 5 Stuks |

aan de buffetten dep diverse clublokalen 1

ri 11111111111 e 111111111111111111111111111 ■ 1111111111111 ? ■ i f 111111111111111111 ■ 111111111111111 ■ 111111 n:

Utrechtsehe Sporthandel A. StFampood

ZÜILENSTRAAT 12 - TEL. 2585. — UTRECHT.

Vraagt flIumnm',Voetbal II Vraagt Fynpkinr" Voet"

steeds ,,UIJIII|Jlü schoenen. |[ steeds ,,LAüu)ülUI ballen.

Groote keuze Jcrsey's, Broekjes, Kousen etc.

VRAAGT OMGAAND PRIJSCOURANT

AÜG. LACHAPPELLE - BREDA~

Speciaal:

Parquetvloeren voor Clublokalen

Vraagt prijs aan!! =

EÏSli's^"

MOTORRIJWIELEN.

Militair=Concours (Cross Country race) EERSTE Prijs EERE-Plaquette, uitgeloofd door Z.E. den Minister van Oorlog.

HOLLAND-ENGELAND. Betrouwbaar» heidsrit.

Alle EERSTE Prijzen (4) en drie 2de Prijzen.

Bij de door de Kon. Ned. Autom. Club ge= houden betrouwbaarheidsrit voor kleine automobielen verwierf de BEBE EYSINK de HOOGSTE ONDERSCHEIDING.