is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 41, 06-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

HET SPORTBLAD.

spelen. Gezien het kranige werk van het aloude Hercules is de kans van V.V.A. op de eereplaats al heel gering.

Do overige resultaten.

De Spartaan blijft flink van zich afbijten en behoort ongetwijfeld tot de sterkere elftallen der B.afdeelicg. Nu weer werd met 8—0 van Alcmaria Victrix gewonnen.

R A P. en Volharding, de beide vervallen grootheden, kregen elk weer 'n bittere pil te slikken. Op Oud-Rozenburg gingen de roodzwart geblokt en met 0—4 tegen Bercules onder en D.E 0. nekte de gèelblauwen met 5—1. Paulie en Geeltje moeten elkaar maar spoedig de hand reiken.

A F.C. II heeft haar eerste puntje veroverd. In Utrecht werd met 1—1 gelijk gespeeld tegen Hercules II. Intusschen staan de reserves der roodhemden nog onder aan 't lijstje en 't heeft er veel van, dat dit het laatste jaar van Kaales en zijn mannen in de reserve le klasse zal zijn.

De lagere elftallen van Aj»x blijven door hun constant goed spel verbaz-n. Nu weer won Ajax II in Utrecht met 4—2 van Hereules III en Aj*x III klopte bet 3e elftal van A.F.C. met 4—0.

De Spartaan II won met slechts 2—1 van D.E C. II en het 21e elftal van Blauw-Wit met dezelfde cijfers van V.V.A. II. Steeds Voorwaarts II gelukte bet zoowaar om in Hilversum met 3—2 Hilversum II de l aas te blijven.

Het 2e van Volharding won met 2—1 van R.A.P. II, wat op 'n gering krachisverschil van deze zustervereenigimen wijst.

Over de 3e klassers een volgende keer.

NEVOH.

Uit Zwolle.

Nog zelden hebben we een wedstrijd bijgewoor d, waarbij het publiek zoo enthousiast was, als bg de ontmoeting tusschen Z.A.C. en Q lick (X). Vroeger behoorden de wedstrijden Z A.C.— Quick tot de meest spannende en moaiste va i het seizoen en ook dit maal is het weer een wedstrijd geweest waarbij ge^n der beide tegenstanders iets toegaf in vlugheid, kracht en t.ciiek. In dichte drommen trok men ondanks het slechte weer naar de Veerallée. Ook de Kampenaren waren weer sterk vertegenwoordigd en een groot gedeelte der plaatsen was door .de rood-kragen bezet.

Ook de signaalhoorn was weer meegebracht, maar ditmaal tot zwijgen gedoemd na een opmerking door ■ een der Z.A.C.-bestuursleden gemaakt, en dus moesten 'de diverse kelen de annntoedigende kreten verschaffen.

Het veld was tengevolge van de vele regens in aist al te besten staat maar desondanks was het spel vurig en vlug. De leiding berustte bij den Heer Kelderman.

Z.A.C. trapt, tegen wind en regen in, om ongeveer half drie af en gedurende het eerste kwartier waren beide partijen volkomen tegen elkaar opgewassen. Toch wist Z.A.C. eind lijk Q lick in te sluiten, maar geen doelpunt volgde. Kort voor halftime werd Z.A.C. een vrije schop toegekend, dien Wassen in doel kopte (1—0). Met dezen stand ging rust in.

Direct na het beginnen pakte Quick flink aan en eindeiy'k kwam de gelijkmaker onder groot vreugdegejuich van de Kampenaren, wier vreugde ten top steeg toen even daarna Quick ten tweede male doelpuntte (2-1).

Maar ook de Zwollenaren gaven niet op en eindelijk wist Wassen liggende den gelijkmaker in het net te deponeeren (2—2j.

Kort daarna kwam het einde met denzelfden stand.

Bij Z.A.C:. gaven alle spelers zich behalve Henny de Vries die nog steeds te laks is. In de voorhoede ontbreekt het combineeren. Daarin is de Quick-voorhoede hen beslist de baas. Hun samenspel en vlug verplaatsen was zeer goed.

P.E.C. ging naar Herakles waarbij de Herakliden wonnen met 1—0 echter onder protest van de zijde der Zwollenaren.

HAWK8,

Uit Almelo.

Heracles mosht Zondag haar derde overwinning boaken. Nu weer moest P.E.C. het loodje Uggen, welke club een veel beteren indruk heeft achtergelaten dan Z.A.C.

P.E.C. wint den toss en verkiest met den hevigen wind in den rug te spelen, waarvan het voor de rust dan ook dankbaar profiteert. Herhaaldelijk brengt de P.E.C. voorhoede het leer goed op, doch de verdediging van H. ie, zooals altijd, goed op dreef en vooral de keeper weet heel wat te keeren. De H. voorhoede zit echter ook niet stil en het P.E.C. doel ontkomt tot twee maal toe aan een zeker doelpunt. Korpershoek trad hier steeds reddend op en wist heel wat te verwerken. Wanneer een der P.E.C.'ers binnen het beruchte gebied het leer met de handen bewerkt, denkt ieder H. de leiding te zien nemen, doch de toegestane strafschop wordt meters naast getrapt. Rust komt met blanke score.

Na de hervatting zijn de bordjes verhangen, hoewel de P.E.C. voorhoede in den aanvang gevaarlijk kwam opzetten. Dan is echter het woord aan de H. voorhoede en geholpen door den wind vallen ze hevig aan. Het geluk is echter niet met hun, want hoe hard de spelers ook werken, telkens staat er een P.E.C. been in den weg en verschillend» malen ontkomt het P.E.C. doel op wonderbaarlijke wijze aan het gevaar. Verschillende schoten gaan juist over en naast. Na een half uur spelen weet echter de linksbinnen uit een fraaien voorzet van rechts te doelpunten. Een fijn motregen'je maakt het spel niet gemakkelijker. De middenvoor van H wordt te goed bewaakt om gevaarlijk te worden. De linksbinnen krijgt hierdoor meer vrger spel, we denken hem nog eens te zien doelpunten, doch de bal komt juist tegen den paal en loopt zoo uit. Als dan nog een paar mooie voorzetten verknoeid worden en even hierna de H. keeper aan den anderen kant den bal nog juist van de doellijn weet weg te werk=n, heeft H. een welverdiende overwinning bevochten en zich daarmede op de eerste plaats gehandhaafd. Over de spelers zal ik ditmaal zwijgen, daar de hevige wind en de gladheid van het terrein goed voetbal niet toelieten. BOE RUN.

BUITENLAND

Voetbal in Engeland.

De uitsla* 8% Bolton Wanderers—Sheffield ünitd 3-1 30.000 Burnley-Newcastle United 1-0 30000

Everton-Bradiord City 1—1 3OC00

Manchester United—Liverpool 3—0 30.0C0

Oldham Athletic—Aston Villa 0—1 18.000

Preston North End—Totteuham Htspr. 1—2 14.000 Sunderland—blackburn Rovers 2—1 60.000

Chelsea-Middlesbrough 3-2 40 000

W. Brom. Albion—Manchester City 0 -0 20.000 Sheffield Wed.—Derby tjounty 1-3 30000

De groote gebeurtenis van den laatsten Zaterdag was wel dat de Blackburn Rovers na twee maanden ongeslagen te zijn, eindelijk werden geklopt. Sunderland, de houders van het Leaguekampioenechap, waren de gelukkige overwinnaai s.

In de 3 groote Leagues is thans Swindon nog het eenige elftal dat geen nederlaag heeft geleden. De nederlaag kwam niet al te onverwachts, daar de wedstrijden tegen Bradford en Tottenham al bewezen hadden, dat het elftal niet meer zoo in vorm was als bij den aanvang van het seizoen. Bovendien waren de Rovers ditmaal zonder hun beroemden vleugel SimpsonThea en dat gemis heeft ongetwijfeld den doorslag gegeven. Intusschen speelde Sunderland uitstekend voetbal en zoo overbluffend traden de Wearsiders op dat ze in 10 minuten een 2—0 voorsprong hadden. Het eerste punt werd door Richardson gemaakt, terwijl het 2e van den voet van Buchan kwam. Sunderland bleef