is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 43, 20-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HST iPOETBLAD.

28

doch stijf en onhandig. Touwtje-springen en soortgelijke oefeningen zijn dezen boys uit de janeverstsd ernsthaft emplohlen.

Blauw-Wit vervolgde haren weg naar het kampioenschap door een sprekende overwinning op Alcmaria Vietrix. Wel slasgdeu de Alkmaarders er in het eerste tegenpunt tegen deze Amsterdammers te scoren, maar de zebra's bij wien v. d. Broecke <en productieven dag had, wisten vijfmaal het net te vinden. Door de onverwachte nederlaag van De Spartaan is Blauw-Wit nog ernstiger favoriet vtor de eereplaats in II B.

Met zekerheid kan haast wel gezegd worden, dat er in de II O.-afdeeling geen Amsterdamsche olub het tot kampioenschap brengen zal, al handhaafde D.E.C. zich op de tweede plaats. Echter verspeelden de roodhemdei weer een punt en wel aan V.V.A, Na spannendea strijd was een 1—1 h*t resultaat van deze derby en V.V.A. staat hierdoor nog steeds onderaan. Toch geloof ik niet dat de roodzwart gestreepten tenslotte de laatste plaats zullen innemen. Ik vrees dat R.a.P. dat lot wel zal ondergaan. Nu weer verloor de aloude club op eigen terrein van Allen Weerbaar rr et 2—4 en dat nog wel, hoewelzij met de pauze een 2—0 voorsprong verworven hadden.

Voor de lagere klassers moesten verschillende wedstrijden uitgesteld worden, o. a. de wedstajd van A.P.C.ÏI en de ontmoeting Ajax II—U.V.V. II, welke van zoovoel belang voor 't kampioenschap in die afdeeling is. De tweeda elftallen van V.V.A. en D.E,0. speelden evenüs de oudere editie gelrjk, alleen hadden bij deza ontmoetixg de aanvallers wat meer succes, daar het resultaat 3-3 was. Volharding II won zoowaar met 4—3 van D.O.S. II en Ajax III won ook al weer, thans met 5—2 van Hercules III.

Wanneer Ajax II er niet in zou slagen om U.V.V.II onder zich te houden, waardoor het 2e dus geen promotiekans krijgt, dan is het 3e Jelital er nog. Dat zou 'n grappige toestand in 't leven roepen.

Uit Utrecht.

Voor UV.V. was het Zondag e«n kalme dag. Hat lste elftal was vrij door dan Eog«land—Hollandwedstrijd, waarin Vos en Buitenweg de eer van AllHollacd zouden helpen ophouden. Jammer genoeg echter werd eerstgenoemde reeds in het begin van den wedstrijd zoodanig geblesseerd, dat verder medespelen niet alleen onmogelijk werd, doch bovendien tengevolge kan hebben, dat U.V.V. meerdere weken zonder haren captain z*l moeten uitkomen. Veel geluk hebben onze roodwitten dit seizoen nog niet gehad. Buitenweg echter heeft zeer voldaan; algemeen wordt hij geroemd om z'n schitterend spel, en wij twijfelen niet, of hij zal ook in de volgende competitie-wedstrijden voor zijn club laten zien, waartoe hij in staat is.

Ook Van Dillen is bezig op nationaal gebied zich naam te maken. Beb, in de wandeling , de blauwe" genoemd, speelde Maandagmiddag voor het Bond^elftal tegen een Rotterdamseh dito ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsfeesten aldaar. Ook deze jeugdige speler heeft reed» bewezen, welke capaciteiten hij bezit, èn we z'rjn benieuwd, hoelang het nog duren zal, vóór men in jiet Ncderlandsch elital zal spreken van ,h«t U V.V.-trio".

Ook U V.V. II had voor 't eerst sinds den aanv*ng der competitie een vrijen dag, daar het Ajax-veld in Amsterdam werd afgekeurd. Deze afkeuring komt ons wel wat onbegrijpelijk voor en schijnt meer op financieele dan op terreinsomstandigheden gebaseerd geweest te zijn. 's Middags toch werd op het Ajax-veld de wedstrijd—Middlesex Wanderers gespeeld. Volgens de Maandag-Courant was het Ajax-veld 's middags in uitstekende conditie, en wij zouden gaarne van het Bondsbestuur eens vernemen, wat de voorkeur heeft: een oompetitie- dan wel een vriendschappelijke wedstrijd ?

Voor TJtreoht was de belangrijkste wedstrijd die van Hercules tegen Volharding. Hercules toch, dat kampioens-neigingen heeft, liet zich vorige weak — m'n waarschuwing ten spföt — door Edo in Haarlem met 2—0 kloppen en moest dus nu, wilde zij niet te veel wagen, van de Amsterdammers winnen, Nu, gewonnen is er; met 8—2 bleven de blauwwitten in de meerderheid. Dooh zij danken deze overwinning meer aan hét

slechte spel van Volharding dan aan eigen goed spel. Zooals het Zondag ging, hebben de Herculanen tegen een Concotdia, Blauw Wit of A.F.C. geen schijn van kans.

Tot onze groote verwondering speelde Begeer weer midvoor. iVeel goeds hebben wij den vroeger zoo gevreesden ,Tok* niet zien doen, wat hem trouwens niet kwalijk te nemen is. In ongeveer 2 jaren toch had de Utrechtsche aanvoerder geen wedstrijd gespeeld.

E-gerlijk was ook het geschetter vanaf de tribune op den scheidsrechter. Vooral toen hij de beide eerste doelpunten ongeldig verklaarde wegens buitenspel. Toan had men het gejouw moeten hooren! Vooral bij het 2de punt, dat zoo opgelegd buitenspel was, dat ieder, die eenigfzins verstand er vsn heeft, den arbiter grif gelijk moest geven. Begeer toch loopt op Zseerts in, die den bal wel verwerkt, doch niet ver genoeg. Het leder komt bij Van der Willigen, die hard in schiet, doch Begeer stond nog naast den keeper in het doel.

Verder maakte de scheidsrechter m.i. twee fouten, merkwaardig genoeg echter één in het voordeel, en één in het nadeel van Hercules, Hij liet toch Volharding in besliste buitenspel-positie een doelpunt maken, en k«>nde daarra aan Hercules ten onrechte een strafschop toe. Van partijdigheid was dan ook geen sprake. Toch besliste het publiek, voornamelijk op de tribune, anders en slingerde den scheidsrechter de grofste onaangenaamheden naar het hoofd. Er is over het Hercules-publiek reeds meermal tn in de sportbladen geklaagd en werkelijk niet ten onrechte. " Het Hercules-bestuur dient dan ook dringende maatregelen daartegan te nemen. Beter ware het, dat eenige van de bestuursleden, in plaats van zooals Zondag met veel vertoon langs het lijrtja te loopen, en den toeschouwers het uitzicht te belemmeren, op de tribune plaats namen eu daar de orde hielpen handhaven, wat wij alleen den heer Sparj tard zagen doen.

Intusschen is Hercules weer een stapje verder gekomen, doch er z*l nog heel wat moeten verbeteren, voor van een blijvend succes sprake zal zijn.

De Hercules-reserves gaaa op het donkere pad door. Hercules II verloor op eigun grond met 4 — 1 van Quick II, terwijl de stand 3 minuten voor tijd nog 2—1 was en de He'culanen in de meerderheid waren! Hercules III verloor van het al heel weinig presteerenda Leidsche Aj«x II met 5—2.

Kampong schijnt eindelijk op het goede pad. Ditmaal werd met 2-0 van Edo op vreemaan grond gewonnen. In de huidige samenstelling van dit team lijkt ons Kampong werkt lijk het sterkste elftal van die afdeeling. Jammer dat de withen-dem in het begin van het seizoen wat gesukktld hebben. Onmogelijk is het echter nog niet, Kampangers!

Eindelijk werd onze derde-ilaiser Voorwaarts met liefst 4—ü op eigen grond geslagen door 't Gooi. Er zal dit jaar zeker wel niets meer van komen, Voorwaarts- menschen ?

BUITENLAND

Voetbal in Engeland. De uitslagen. Manchester United-Middlesbrough 0—1 20.000 Preston Nrth End-LWerpool 0-1 12.000

Oldham Athletic—Sheffield United 1—2 12,000 Nawcastle United-Tottenham Hotspur 2—0 25.000 Bolton Wanderers—Manchester City 3-0 25 000 Burrdey— Aston Villa 4-0 20 000

Chelsea—Derby County 2-1 S5 O0O

Everton—Sunderlsnd 1-5 30.000

West Brom wich A.—Blackburn Rovers 2-0 35.000 Sheffield Wedn.-Bradford City 1—3 20000

Manchester United en Blackburn EoverB werden Zaterdag geslagen en 5 bezoekende clubs wisten te winnen waarbij er zooveel verrassingen waren dat men den dag van Zaterdag jl. wel als een der merkwaardigste van dit seizoen mag beschouwen. De Blackburn Rovers hadden verleden week Everton Rovers met 6—0 geklopt en dat diezelfde voorhoede nu tegen West Bromwich Albion geen enkel doelpunt