is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 47, 18-12-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

8

ze bemerkten dat ze plotseling op de tweede plaats van het ranglijstje waren gekomen en dat nog wel met orgeveer hetzelfde elftal, dat in het vorig seizoen maar geen goed kon doen. Voor een groot dsel lijkt, het ons dat H.F.C. op deze plaats gekomen is doordat de andere cluba — H.V.V. uitgezonderd — elkaar om beurten de punten ontnemtn, terwijl H.F.C. verder in eenige wedstrgden riet ocfortuinlgk is geweest. Men denke slechts san de onvolledigheid van het Sparta elftal dat aan de Prinsenlaan met 4—3 door H.F.C. werd geslagen en aan de 3—2 overwinning door de H.F.C.'ers op Hanenburg behaald. Toch heeft H.F.C. tot nu toe zeer verdienstelijk werk gedaan en dat het daarmede een goede plaats verdient is zeker. De H.F.C.'ers maakten Zondag door een 4—2 overwinning op H.F.C. het 10 tal punten vol. Van veel beteekenis lijkt ons deze overwinning niet daar H.B.S. enk ele zwakke punten in ha*r achterhoede wel duchtig zal moeten ver sterken wil het in de komende wedstrijden haar punter t»l vergrooten.

De leiders in het Oosten wisten zich op de eerste plaats te handhaven door een nog al zwaar bevochten 2—0 overwinning op G.V.C. waarbij da beide doelpun en gemaakt werden in de eerste helft, tofn Vitesse van den wind kon profiteeren. Daarna waren de landbouwers grootendeels aan het woord, maar hoewel de heeren stukken beter speelden dan bg den eersten wedstrijd op Klarenbeek, konden ze het Arnhemsche net niet «inden daar de verdediging der Oostelijke kampioenen ondanks de afwezigheid van Qöbel, in goeden vorm wae.

Het schijnt tusschen G.V.C. en P.W. ten slotte een zware strijd te zullen worden om de laatste plaats waarbij de Enschedeërs in zooverre in het voordeel zijn dat ze G.V.C. nog op eigen terrein hebben te ontvangen.

De strijd om de tweede plaats ging Zondag tusschen Tubantia en U.D. en het bleek al spoedig dat het goede spel van U.D. verleden week tegen Robur slechts een verra sing is geweest want mag men de verschillende berichten gelooven dan beteekende in dezen wedstrgd de U.D.voorhoede slechts weinig en kwam het werk hoofdzakelijk op de Deventer achterhoede aan, die op zich zelf natuurlijk niet in s'aat is om wedstrijden te winnen. O /erigens is het Tubantk-elftal op het ODgenblik wel in vorm en de Hengeloërs schijnen ernstig van plan om Vitesse het winnes van h°t kampioenschap zoo zwaar mogelijk te maken. Met 2—0 wist Tubantia den wedstrgd tegen U.D. te winnen en met 2 punten meer verloren dan Vitesse, staat de Hengelosche ploeg thans op de 2e plaats terwijl U.D., dat reeds 5 punten kwijt raakte, no. 3 is geworder.

In Enschedé heeft het tusschen P.W. en Robur gespacnen, want in een dikke duisternis wist Robur hier met 2—1 te winnen.

Door te laat komen van den 'scheidsrechter werd eerst bij half drie begonnen en hoe dan de wedstrgd nog uitgespeeld kon worden, is ons niet recht duidelijk Persoonlijk waren we bij den wedstrijd H.V.V.—V.O.C, waar enkele minuten over tweeën werd begonnen, verder werd er slechts 5 minuten gepauseerd en desondanks vas het bij het einde zoo donker, dat