is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 47, 18-12-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET S P O R T B L A U

Vraagt Uwe leverancier ^

Licht en sterk.

4 a ^| w Voor engros bij de Importeurs

'7 DRUKKER & POLAK, Warmoesstraat 90, Amsterdam.

Vraagt gratis proeffleschje.

illliilüilülllllllllüllï

Belangrijke Mededeeling

li

Steeds meer komen de Haarletnsche Voetbal- en Hockey-spelers tot de overtuiging, dat de Voetbalschoenen gemaakt volgens mijn systeem, hun een zeker overwicht geeft op andere spelers, door hun enorme lichtheid, gemakkelijke pasvorm en soliditeit. Aanvankelijk leverden wij deze schoenen alleen in Haarlem en Omstr. Thans zenden wij ze ook naar buiten. Alleen schoennummer of voet op papier ls voldoende. - - - ƒ 7.00 per paar met garantie.

Sportmagazijn VAN VOORST. HAARLEM.

Utrechtsehe Sporthandel A. Stramrood

ZUILENSTRAAT 12 — TEL. 2585. — UTRECHT.

Groote voorraad in Voetbal-, Hockey-, Lawn-Tennis-, Speren-, Discus-, Boks- en Scherm-Artikelen.

AUG. LACHAPPELLE ■ BREDA~

Speciaal:

Parquetvloeren voor Clublokalen,

= Vraagt prijs aan!! —

'«Zepvieren _ Ovaral.

MOTORRIJWIELEN.

Militair=Concours (Cross Country race) EERSTE Prijs EERE-Plaquette, uitgeloofd door Z.E. den Minister van Oorlog.

HOLLAND-ENGELAND. Betrouwbaar* heidsrit.

Alle EERSTE Prijzen (4) en drie 2de Prijzen.

Bij de door de Kon. Ned, Autom. Club gehouden betrouwbaarheidsrit voor kleine automobielen verwierf de BEBE EYSINK de HOOGSTE ONDERSCHEIDING.