is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beknopte zeevaartkundige tafelen.

61

cos. 1180° — (b -f- d) | — sin. h — cos. b cos. d sin. v. P' waarin : P' = 12u — P De log. sinus versus wordt, evenals bij de hoogteberekening, opgezocht voor de volle 30s van den hoek en de invloed van het aantal verwaarloosde secunden gevonden in Tafel VII, met de argumenten: breedte en azimuth. Voor dit laatste is eene verbeterde kompaspeiling voldoende.

Nemen wij de bovengenoemde gegevens: geg. P = 0»59m24s.5 d = 9°35'.1 h — 60°26'.9 geg. b = 36°2'9 N.

gep. azim. N. 150° O dan is: log. cos. b = 9.9077 sin. h — 0.86992

„ cos. d = 9.9939 2° term = 0.02672

•(+)

log. sin. v. P = 8.5252 + 5S. 5 cos. {b — d) = 0.89664

som = 8.4268 b — d=26°16'.8

Tafel VII

2» term = 0.02672 0.13 X 5S.5 = 0'.7 (+)

b — d = 26°17'.5 d= 9°35'.1

b — 35°52'.6

Zooals bekend is, mag de hoogte niet te ver van den meridiaan worden genomen, opdat de fout in uurhoek niet te veel invloed op het resultaat zal hebben.

Het berekenen van den uurhoek.

Het berekenen van den uurhoek geschiedt met de formule:

_ cos. (b X d) — sin. k

sin. vers. P = i——r1

cos. b cos. d

De waarde van den teller wordt gevonden met behulp van Tafel IV, terwijl de logarithme er van met Tafel III wordt gezocht en die van den noemer met Tafel I wordt gevonden.

Als voorwaarde wordt aangegeven dat de uurhoek niet grooter moet zijn dan 5".

Nemen wij de gegevens : b — 36°26' d = 9°32' h — 23°39'.7 W. T. G. = 8«44«>10».8

dan is:

b — d=z 26°54' cos. = 0.89180 log. cos. b = 9.9055 sin. h = 0.40133 „ cos. d = 9.9940

(-)

verschil = 0.49047 som = 9.8995

log. = 9.6906 W. T. G. = 8M4m108.8 log. cos. b cos. d = 9.8995 W. T. a/b = 7»29m47s

(-)

log. sin. v. P = 9.7911 W. L. = l™14m23s.8=18°35'.9

P = 4»30"il3s