is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

IETS OVER TREFKANS

waaruit volgt:

S60 in hoogte op 1000 M. 0.57 M.

2000 M. 2^29 M. 3000 M. 5.15 M. Volgens de schootstafel is echter

S50 in hoogte op 1000 M. 1.06 M.

2000 M. 4.22 M. 3000 M. 15.5 M., waaruit door mij werd aangenomen, dat approximatief de verhouding tusschen de spreiding, ontstaande door het verschil in V0, en die, welke uit de schijf beelden is verkregen, als 1 : 2 mag worden gesteld.

Deze verhouding toepassende voor de kanonnen van 28 cM. A. N°. 1 en 21 cM. A. N°. 1, werden globale waarden gevonden voor de hoogtespreiding 'en werd verkregen : • Voor het kanon van 21 cM. A. N°. 1

S60 in hoogte op 1000 M. 0.119 M.

2000 M. 0.477 M. 3000 M. 1.073 M. Voor het kanon van 28 cM. A. N°. 1

S60 in hoogte op 1000 M. 0.183 M.

2000 M. 0.732 M, 3000 M. 1.648 M. Als bewijs voor de vrij groote betrouwbaarheid van deze cijfers kan een vergelijking dienen tusschen de berekende en practisch verkregene uitkomsten bij de kanonnen der landmacht.

q Kn. v. 24 cM. l 30. Kn. v. 24 cM. L 30. Kn. v. 30 cM.

5 Lading08KG.P.B.no.2. Lading72KG.P.B. no.2. Lading 120KG. P.B.no.2.

£ V0 = 529. Vo = 551. V0 = 467.5.

b, 1

■< berekend, geschoten, berekend, geschoten, berekend, geschoten.

1000 0.13 0.3 0.12 0.2 0.19 0.3

2000 0.53 0.6 0.46 0.5 0.77 0.8

3000 1.19 1.1 1.06 1.1 1.73 1.6

4000 2.12 2.0 1.88 1.9

Uit bovenstaande tabel vermeen ik te mogen opmaken, dat de door mij aangenomen onderstelling niet te ver van de waarheid is gelegen.

2°. Afwijkingen van de gemiddelde kogelbaan van de normale, tengevolge van bekende oorzaken, welke in de practijk geheel of gedeeltelijk verwaarloosd worden.

Tot deze afwijkingen kunnen in de eerste plaats die gerekend worden, welke ontstaan, doordat de gemiddelde aanvankelijke snelheid niet gelijk is aan die, waarvoor de schootstafels zijn berekend.

Hoewel aan boord van een schip zooveel mogelijk buskruit wordt verstrekt van hetzelfde merk en daarbij de aanvankelijke snelheid wordt opgegeven, welke bij de keuring is verkregen, zoodat