is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

korte mededeelingen.

De Fransche kruiser „Suchet" deed den 20en Maart een proeftocht van twee uur met geforceerde trekking; de gemiddelde vaart was 20,417 mijl; het ontwikkelde vermogen bedroeg 8842 I.P.K. Den 9e" April werd met natuurlijken trek 6 uur lang 18.238 mijl behouden, net ontwikkelde vermogen beliep 6210 I.P.K.

Den 16el1 April werd een 24 uur lange proeftocht begonnen, waarbij een gemiddelde vaart van 16.73 mijl werd behouden. Stuurboordsmachine deed 106, bakboords 104 slagen; het kolenverbruik was per I.P.K. en per uur 0.813 KG. Alles voldeed uitmuntend, noch schokken, noch trillingen werden waargenomen.

(Le Yacht).

De Engelsche kruiser „Hermione", gebouwd onder de „Naval Defence Act" van '89 op de werf te Devonport en van machines voorzien door de firma Thomso'n te Clydebank, heeft de officiëele proeftochten volbracht met zeer bevredigende uitkomst. Het is een verbeterd »Apollo"-type, en eveneens met hout gedubbeld en gekoperd.

De hoofdafmetingen zijn: lengte = 320', breedte = 49'.5 en bij 19' diepgang is de w.v.p. 4360 ton. Het pantserdek is van 2' tot 1" dik.

De bewapening bestaat uit: twee 6" snelv., één vooruit en één achteruit; acht 4".7 snelv. in de breede zijden; acht 6-ponder en één 3-ponder snelv.; vier machinekanonnen en één stuk sloepsgeschut ; twee lanceerbuizen en twee torpedokanonnen.

Stoom wordt geleverd door acht enkele hooge ketels.

Het gemiddeld vermogen der machines bij natuurlijke trekking (0".45 luchtdruk) was 7393, zijnde 393 meer dan bij contract bedongen; bij kunstmatige trekking (0".94 luchtdruk) werd 9264 I.P.K. ontwikkeld, of 264 meer dan het bij contract bedongen vermogen.

De verwachte vaart van 19V2 mijl werd overschreden.

(Engineering.)

Ongeluk aan boord van het Fransche pantserschip „Terrible."

Aan boord van het Fransche pantserschip „Terrible" werd op de reede van Ajaccio het anker gelicht en begon men met den katlooper het anker vertikaal te lichten. Om de manoeuvre te vergemakkelijken werd de machine gestopt; er bleef evenwel nog veel vaart in het schip, zoodat het anker veel weerstand in het water ondervond en het stag van den katstut sterk gespannen werd.

Ongelukkigerwijze brak de haak van een der drie geleideblokken van den katlooper naar het spil, waardoor de katstut brak en op de plecht terecht kwam.

Door den enormen schok overvallen (het anker weegt 6 ton) konden de bootsman, die op de plecht stond en de kwartiermeester bij het ankerslot niet spoedig wegkomen. Het hoofd van den bootsman werd door den stut verbrijzeld, terwijl de ketting tegen het been van den kwartiermeester sloeg en dit brak.

(Le Yacht.)