is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

101

Op het budget van de Italiaansche Marine komt de som van 23.360.000 francs voor, teneinde de navolgende schepen af of bij te bonwen.

Voltooiing van het le klasse slagschip »Sicilia" te Venetië. Aanbouw van het 2e klasse slagschip ,/Ammiraglio Saint-Bon" te Venetië.

Aanbouw van het 2e klasse slagschip //Emanuele Filiberto" te Castellamare.

Aanbouw van twee 2e klasse slagschepen. Voltooiing van den kruiser «Marco Polo" te Napels. Voltooiing van den kruiser „Calabria" te Spezia. Aanbouw van een kruiser.

Aanbouw van de gepantserde kruisers //Carlo-Alberto" te Spezia, nVettor-Pisani" te Castellamare, «Guiseppe-Garibaldi" te Sestri-Ponente, „Varese" te Livorno en een vijfde vaartuig van dit type.

Aanbouw van twee aviso-torpedobooten type „Partenope".

Voltooiing van de aviso «Governolo" te Venetië en de avisotorpedoboot „Caprera" te Livorno.

Aanbouw van twee torpedojagers, van volzeetorpedobooten, van stoomscheepjes en andere vaartuigen voor bijzondere diensten.

{Le Yacht.)

Amerikaansche pantseringen.

De ijzersmelterij Carnegie is, als administratieve maatregel, veroordeeld tot eene zeer groote boete, naar aanleiding van hare levering van pantserplaten.

Volgens de gehouden enquête ging zij op de navolgende wijze te werk, om de fouten in de vervaardiging te verbergen :

1°. wanneer er gallen in de platen waren, werden deze netjes gestopt;

2°. eenige platen waren slechts aan de uiteinden bewerkt in die gedeelten die beproefd werden ; het middelste gedeelte was zoodoende van veel minder qualiteit dan het overige;

3°. wanneer eene plaat bestemd was om beproefd te worden door er op te vuren, deed men haar eene aanvullingsbewerking ondergaan.

Het belangwekkendste van de zaak is, dat de keuringscommissie het niet had opgemerkt en dat dit groote bedrog slechts bekend is geworden door eene aanklacht.

De agenten van de smelterij hebben eene aanklacht ingediend bij den Secretaris der Marine te Washington, hem belovende de geringste bijzonderheden op te willen geven, omtrent de wijze van handelen om de aanneming der platen te verzekeren.

Alleen hebben zij als voorwaarde gesteld, het vierde gedeelte der aan de ijzersmelterij op te leggen boete als schadeloosstelling te ontvangen, als reden hiervoor opgevende, dat zij hunne betrekking zouden verliezen en het dus billijk was, dat zij daarvoor werden schadeloos gesteld.

Toen deze voorwaarde aangenomen was, heeft het ingestelde