is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

319

Torpedobooten voor de Ver. Staten in aanbouw.

Drie torpedobooten van een gewijzigd type //Ericcson" zullen aangebouwd worden. Bij een lengte van 159', breedte 16' en gemidd. diepgang van 5'.1" zal de waterverplaatsing 135 ton bedragen ; de machines worden op 2000 I.P.K. ontworpen, waarmee een vaart van 24.5 mijl verwacht wordt.

De kolenvoorraad zal 50 ton, en elk zal van drie tubes voor 18" torpedo's voorzien zijn. (A. and N. Yournal).

Te Portsmouth werd den 9e" September de kiel gelegd van het le klasse slagschip „Prince George". Het schip behoort tot het type „Majestic", lengte = 119 M., breedte = 22.8 diepgang = 8.35 M., waterverplaatsing 14000 ton. De pantsering wordt 229 mM. dik HARVEY-staal. De machines moeten bij natuurlijken trek 10000 I.P.K. ontwikkelen, waarbij de snelheid = 16.5 mijl, terwijl bij kunstmatigen trek 120'JO I.P.K. moeten worden ontwikkeld, waarbij de snelheid = 17.5 mijl.

De artillerie zal bestaan uit: 4 kanonnen van 304 mM. in twee barbette-torens, twaalf van 15.2 cM. en 28 kanonnen van klein kaliber.

Te Portsmouth zijn de plannen ontvangen voor een nieuwen strijder genaamd „Caesar" van het type , Magniflcent". Met den aanbouw zal onmiddellijk worden aangevangen.

Rusland.

Dit jaar zal nog te Sint Petersburg een slagschip van 8800 ton op stapel worden gezet.

Ook worden er 6 torpedobooten aangebouwd.

De N.-Amerikaansche korvet 2e klasse „Alliance", in 1875 van stapel geloopen, krijgt nieuwe artillerie, en wel: 6 kanonnen van 102 mM., 4 van zes pond en twee van 1 pond, allen snelvuur.

Aan boord van de Fransche torpedoboot No. 120 scheurde tijdens het stoomen de topplaat van het vuur, waardoor twee stokers gedood, en twee machinisten ernstig gewond werden. (Le Yacht).

Voedingregelaar voor waterpijpketels.

In elk der THORNYCROFT-waterpijpketels van de „Speedy" is een automatische voedingregelaar met vlotter aangebracht, ten einde het waterpeil beter op gelijke hoogte te houden. De toestellen zijn geheel binnen in den ketel geplaatst, doch kunnen van buiten den ketel geregeld worden. Ze hebben goed voldaan.

(Engineering).

Een hydrographisch belang.

De „Engineering" van 22 Juni 1894, blz. 817 e. v. bevat eenige beschouwingen betreffende hetgeen door den Britschen hydrographischen dienst gedurende het jaar 1893 is verricht. In dat artikel wordt gewag gemaakt van een maatregel, welke, naar ons voorkomt, navolging verdient.

Het is genoegzaam bekend, dat bij het rapporteeren van geva-