is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346 MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1895.

f 6 307 805 voor 1894 toegestaan. Dit verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat nader verklaard, is een gevolg van lagere raming van :

Art. 14. Aanschaffing enz. van geschut enz., met ƒ 823 850

Art. 15. Aanschaffing enz. van torpedo's enz., met 203 240

Art. 17. Aanschaffing van steenkolen, met 3 000

Art. 20. Bezoldiging van de bemanning der werkvaartuigen, met .... 825 Art. 22. Onderhoudswerken, met. . 1 550

Totaal minder ... ƒ 1 032 465

waartegenover hoogere raming van:

Art. 12. Aanschaffing van materialen, met. . . f 121 350

Art. 13. Aanbouw bij particulieren, met . . . 744 500 Art. 16. Aanschaffing enz. van scheepsstoom-

werktuigen, met 13 400

Art. 18. Kosten buitenslands voor herstelling

van schepen, met 4 000

Art. 19. Arbeidsloonen voor's Rijks werven, met 6 660

Art. 21. Bouwwerken, met 2 100

Art. 23. Aanschaffing enz. van werktuigen voor

de werven, met 15 300

Totaal meer . . . f 907 310 Blijft minder . . . ƒ 125 155

Uit het vergelijkend overzicht betreffende de sommen voor deze afdeeling thans aangevraagd en voor 1894 toegestaan, als bijlage A bij deze Memorie gevoegd, blijkt dat:

voor aanbouw, tuigen en uitrusten van nieuwe schepen, daaronder begrepen de artillerie- en torpedobewapening, wordt gevraagd f 3 419 450, zijnde f 23 800 meer dan voor 1894 werd toegestaan ;

voor herstelling en uitrusting van schepen in en buiten dienst f 1 120 550, zijnde f 102 350 minder dan voor 1894 werd toegestaan;

voor conservatie van reserveschepen en hunne uitrustingsgoederen f 154 000, zijnde gelijk bedrag als voor 1894 werd toegestaan;

voor aankoop, aanmaak en herstelling van materialen, goederen en voorwerpen voor den voorraad f570 100, zijnde f 11700 meer dan voor 1894 werd toegestaan;

voor aanschaffing, wijziging en herstelling van geschut, affu-