is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeeling-en.

73

lading van 9.06 pond buskruit, gevende een snelheid van 486 M., trof' in de onmiddellijke nabijheid van het voorgaande te midden van een groot aantal scheurtjes, en brak in stukken, zoodat de plaat aldaar sterker dan elders bleek te zijn.

Proeven met snelvuurkanonnen.

Op het schietterrein van Schneider & Co. te le Creusot, werden door een marinecommissie proeven genomen met drie snelvuurkanonnen van 14 cM., welke behooren tot de bewapening van het slagschip „Charles Martel" en welke voorzien zijn van een sluiting systeem Schneider.

Deze kanonnen werden beproefd, ieder op eigen affuit en in een toren gelijk ingericht en opgesteld als aan boord van bovengenoemd schip, d. w. z. ook met alle hydraulische toestellen.

Men behaalde een vuursnelheid van 6 schoten in de minuut, waarbij gericht werd met behulp van hydraulische kracht, terwijl ook de munitie met behulp van een hydraulischen toestel werd aangebracht, welke toestel zoo noodig 10 ladingen per minuut kon fourneeren.

Alles werkte uitstekend, terwijl ook de schoten op een schijf op 100 M. van den toren opgesteld zeer juist troffen.

(La marine frangaise.J

Frankrijk.

Beproeving van den Lebel-kogel tegen sneeuwmassa's.

In verschillende plaatsen van Frankrijk zijn in dezen winter bij gelegenheid van de veel gevallen sneeuw met het lebel-geweer schoten gedaan op verschillende afstanden op sneeuwhoopen en is daarbij gebleken, dat deze meer weerstand bieden dan aarde en hout, daar op 50 M. afstand sneeuwlagen van 2 M. dikte niet doorboord konden worden en men den kogel 1.75 M. ingedrongen volkomen gaaf terugvond.

(Allgem. Mil. Zeitung.) Een nieuw kanon voor de Fransche marine.

Bij de Fransche marine is een nieuw kanon van 3.7 cM., systeem Maxim ingevoerd; de eerste 15 kanonnen zijn over de vloot verdeeld en worden deugdelijk beproefd. Negen kanonnen zijn op de schepen van het actieve eskader, 5 op die van het reserve-eskader en een op het artillerie-instructieschip verstrekt. Bij elk kanon behooren 1000 patronen, welke dezelfde zijn als die van HotchKiss-revolverkanon. De lading bedraagt 33 gram gewoon buskruit en geeft een snelheid van 400 a 410 M. Intusschen worden proeven genomen met een buskruitsoort, uitgevonden door Maxim, die betere uitkomsten geeft en wel 530 a 550 M.

(La marine franqaise.)

Een snelvuurkanon van 203 mM.

Bij Armstrong te Elswick is een snelvuurkanon van 203 mM.

geconstrueerd. Het is 45 kaliber lang, het projectiel weegt 95 KG en wordt met een snelheid van 850 M. voortgeschoten. De vuursnelheid staat niet vermeld!