is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

de lombok-expeditie.

onder luit.-kol. Scheüeb moest den rechtervleugel dekken en het terrein tusschen Mataram en Tjakranagara onder vuur nemen.

De L. colonne bestaande uit 3a Comp. 2e Bat. Inf. 1 Sectie Veld Artillerie en 1 Sectie Genietroepen onder kol. Swakt zou oprukken tegen den Westelijken ingang van Mataram.

's Nachts om 4 uur uit Ampenan afgemarcheerd trok de middelste colonne over Kalé naar het aangewezen aanvalspunt. Van laatstgenoemde post af werd gedeeltelijk een voetpad gevolgd langs de Antjar, gedeeltelijk door de kali gewaad, waarin slechts 0.3 M. water stond. Circa te 6 uur werd deze colonne van uit Mataram ontdekt en kreeg weldra hevig vuur.

Dit steeds beantwoordende trok men vooruit, totdat de voortroep den muur van Mataram bereikte. en een punt ontdekte waar hij erg vervallen en door eene borstwering van pinangstammen vervangen was. Deze werd bestormd en genomen.

Eenmaal binnen Mataram zijnde breidde men zich W.- en O.waarts uit, voor zoover dit mogelijk was in den doolhof van gangen en wegen ; het verband werd onderhouden door signalen. Langzaam avanceerde men tot aan de grooten weg, waar kon worden overgegaan tot bestorming der poeri's.

De B. colonne was inmiddels W.waarts vooruitgerukt over den grooten weg tusschen de beide Zuidelijke deelen van Mataram en kwam ongeveer gelijktijdig met de middencolonne op het kruispunt der wegen aan, zoodat ook zij kon deelnemen aan de bestorming der poeri's.

De L. colonne had de W.poort bezet van Mataram.

Onmiddellijk na de verovering der poeri's . werd overgegaan tot het inrichten van een paar dewa's voor eene bezetting, terwijl eene kleine benting aan den Westelijken ingang werd gebouwd.

Des avonds keerden de troepen van Mataram en de landingsdivisie van de posten te Ampenan terug.

Den volgenden morgen embarkeerden de divisie van de „Hendrik", „Borneo'' en „Bali" en werd door de Landmacht een begin gemaakt met de verwoesting van Mataram.

Den le" October embarkeerde de helft der landingsdivisie van de „Tromp", daar deze bodem aangewezen was om naar de Kombalbaai te vertrekken en werd de halve landingsdivisie van de „Bali" aan wal gezet.

Den 4™ d. a. v. bombardeerde laatstgenoemde de kampong Pemenang, aan de Kombalbaai gelegen, welke verder door Boegineezen verwoest werd, ging daarna kruisen op de N.kust en bracht successievelijk te Ampenan den buit, door de Sasaks geroofd bij het verwoesten der kampongs Tandjoeng en Pemenang, hoofdzakelijk bestaande uit lila's, oude geweren, vaatjes kruit, kogels en een lOtal repeteergeweren.

Den 8el> werd de adelborst 1° kl. Elias met 1 kanon van 7.5 c.M. gedetacheerd naar Pagasangan O., welke post bewapend was geworden met belegeringsgeschut.

De landingsdivisie bleef steeds dezelfde diensten verrichten als boven reeds genoemd.