is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen

tót-

door een stalen mantel van 2 M. hoogte, die een soort van toren vormt. De vaart is 9 mijl.

Frankrijk.

Het pantserschip „Masséna" werd 24 Juli 1.1. te water gelaten. De afmetingen zijn: lengte 110.80 M., breedte 20.30 M. diepgang 8.16 M. waterverplaatsing 11.924 ton. Het is voorzien van 3 schroeven elk door een afzonderlijke vertikale machine bewogen ; zij moeten 13500 I.P.K. kunnen ontwikkelen, terwijl bij levendigen trek bij 9300 I.P.K. de vaart 17.5 mijl moet zijn.

De bewapening bestaat uit: 2 kanonnen van 30.5 c.M. in gesloten gepantserde torens geplaatst in de midscheeps, een vooruit en een achteruit, 2 kanonnen van 27 c.M. in torens in de breede zijde, 8 snelvuurkanonnen van 14 c.M. in torens, 8 Jsnelvuurkanonnen van 10 c.M. voorzien van stalen schilden en 32 kleinere snelvuurkanonnen van 47 en 37 m.M. en 5 lanceerinrichtingen.

De „Masséna" heeft een doorloopend Schneider stalen pantser 25 a 45 c.M. dik, de pantsering der groote torens is 35 c.M., die der kleine 10 c.M.. het pantserdek is 9 c.M. dik.

De bescherming der projectielkokers is ingericht zooals bij de „Dupuy deLöme"; de torens worden bewogen als bij de „Capitan Prat".

Geheel gereed zal de .Masséna" 27.438.230 franc kosten.

Engeland.

De beschermde le klasse kruiser „Powerftil", zusterschip van de „Terrible", is in het begin van Augustus te Barrow-in-Furness te water gelaten. De afmetingen van dit vaartuig zijn: lengte 152 M. tusschen de loodlijnen, totale lengte 164 M.; breedte 21.64 M.; diepgang 8.22 M. en waterverplaatsing 14.200 ton. De romp is geheel van staal en het pantserdek strekt zich van het eene tot het andere uiteinde uit.

De bewapening van de „Powerftil" bestaat uit 2 kanonnen van 23 c.M. en barbotte; 12 snelvuurkanonnen van 15 c.M., 16 kanonnen van 12 pond, 12 van 3 pond en 9 mitrailleuses. Zij is voorzien van 4 torpedolanceerinrichtingen.

De machine kan 25.000 I.P.K. ontwikkelen, de ketels, 48 in getal, zijn van het type Belleville, terwijl de vaart 22 mijl moet bedragen. (Lu Marine franqaise.)

Spanje.

De kanonneerboot „Fernan Cortes" van 300 ton waterverplaatsing, één der 7 schepen bestemd voor Cuba, is bij Thomson te water gelaten.

De gepantserde kruiser ,/Vittor Pisano" is in Augustus jl. te Castellamare te water gelaten. De lengte van het schip bedraagt 99 M., breedte 18 M., met een diepgang van 7.20 M. en waterverplaatsing van 6.500 ton.

De 2 triple-expansie-machines ontwikkelen met natuurlijken trek 8.600 I.P.K. en 13.000 I.P.K. bij geforceerden trek bij eene snelheid van 20 mijl. Over de geheele lengte is een vernikkeld stalen pantser