is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390

uit de begrooting van nederlandsch-indië

Ontwerp van Wet III. HOOFDSTUK I. (Wetopdemiddele n). Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1896, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in Nederland te ontvangen middelen, te weten:

8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsch-Indië:

a. kostgelden van de jongelieden, die in de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam worden opgeleid tot stuurman voor de gouvernementsmarine in Nederlandsch-Indië;

b. terugbetaling der kosten van voedingsartikelen, in Indië verstrekt ten behoeve van schepelingen van het auxiliair eskader der Nederlandsche marine;

c. idem van soldij van inlandsche schepelingen op bodems, behoorende tot dat eskader;

d. idem der kosten van onderhoud en herstelling bij de marineinrichtingen in Indië van bodems, behoorende als voren, alsmede van aan die bodems verstrekte materialen;

e. diverse.

Ontwerp van Wet IV. HOOFDSTUK II. (Wet op de middelen.) Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1896, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen m Nederlandsch-Indië te ontvangen middelen, te weten : Departement van Marine.

72. Loodsgelden, met uitzondering van die in de haven van Tandjong Priok.

73. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen.

74. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het gebruik van "s lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketelbok, pont en kiellichter, alsmede voor de kosten van dokken, vertimmeren en herstellen.

75. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van Tandjong Priok behoorende terrein voor het gebruik van 's lands dokken.

76. Steigergelden en huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjong Priok.

77. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots.

78. Verkoop van voor 's landsdienst bestemde onbruikbare goederen.

79. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris.

80. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt.

81. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement te Soerabaija bij verplicht gebruik van eene gouvernementswoning.