is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de pers.

635

In ;/the List of Private signals registered by the Board of Trade „in pursuance of Section 21 of the Merchant shipping Acts. Amen„dement Act 1873" staat echter uitdrukkelijk vermeld dat bedoelde seinen verkenningsseinen zijn der Noord-Duitse!.e Lloyd en indien zij anders gebruikt worden dan ter verkenning, bepaald noodseinen zijn. Bovendien bewijst zulks dat de gezagvoerder van de „Crathie" slecht op de hoogte was van de bepaling, waarin de noodseinen beschreven zijn. In het voorschrift omtrent het voeren van lichten art. 5 sub 3 staat toch: vuurpijlen of lichtkogels, onverschillig van welke kleur of inrichting, die één voor één met korte tusschen poozen worden afgestoken.

Voorkomen van aanvaringen en

De schermen der hoofdlichten zijn zeer interessante stukken. Het eerste is een lezing van admiraal Coeomb met nuttige wenken en aanbevelenswaardige voorstellen om in de bepalingen voor het uitwijken op te nemen.

Het tweede bevat het rapport van een commissie van de Board of Trade waarin wordt aangedrongen het besluit van 30 Jan. '93 buiten werking te stellen, de standen der schermen worden aangegeven en de afmetingen worden aangegeven voor kousen en zichtbaarheid der lantaarns. Aangezien het echter maar voorstellen zijn, kunnen zij ook wel achterwege blijven.

„De Landsverdediging" VII, Juli 1895.

In u eenige beschouwingen over het, door Intendant in de »Landsverdediging" behandelde onderwerp: de administratie bij de Zeemacht" brengt O. v. A. Intendant een woord van hulde voor de zorg en zaakkennis, waarmede door hem het onderwerp is behandeld, en geeft verder aan op welke punten hij zich niet geheel en al met hem kan vereenigen.

Door Intendant wordt voorgesteld eene formatie van :

1 hoofdintendant.

4 intendanten.

10 onderintendanten.

12 officieren van administratie le klasse.

30 „ ». . " 2" »

10 adjunct-administrateurs.

O. v. A. stelt voor eene formatie van: 1 hoofdintendant. 3 intendanten.

11 onderintendanten.

9 officieren van administratie le klasse. 32 „ 2" „

10 adjunct-administrateurs.

Tot deze formatie komt hij door de volgende overwegingen : Den intendant als fiskaal te Willemsoord te vervangen door een onderintendant, daar hij de betrekking van fiskaal te Willemsoord niet belangrijker beschouwt dan het fiskaalsehap te Soerabaja of