is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R40

uit de pers.

der schepen beschikbaar houden, wat niet de bezwaren bij het gebruik van jalonneurvlaggetjes aan wal heeft, omdat de persoonlijkheid minder op den voorgrond treedt. Verrassingen, torpedoaanvallen, krijgslisten, enz. moeten door vaartuigen tegen vaartuigen worden ondernomen. De zeegevechten over dag (zooals o. a. de strijd in het Bokkegat op 19 Sept. '95) geven een averechtsch beeld van de werkelijkheid, vooral voor de miliciens. Hadde men dien dag 5 of 6 gesciiutschijven op de Ribben geplaatst en de vloot daar langs doen varen met scherp vurende ieder op zijn eigen schijf, dan ware z. i. de strijdwaarde meer gebaat geworden. Bijzonder duur zou dat niet geweest zijn.

Ook worden door S. veroordeeld de voorbereidende oefeningen der kanonneerbooten in vlootorden, het niet gebruik maken bij de manoeuvres door de kanonneerbooten van eenige vaarwaters, het gelijk zijn der bestemming van monitors en kanonneerbooten en vooral het gevecht van 19 September, waar de vijand hardnekkig en roekeloos moest opdringen, om de Hollandsche vloot tot achter de versperring terug te drijven, ten einde te kunnen laten landen.

Van de manoeuvres zeiven afstappende vraagt S. waarom de ondervinding die werd opgedaan niet ter kennisse wordt gebracht van den Marinestaf en zoo mogelijk van het korps zeeofficieren, onder dicnstgeheim; men zou dan niet struikelen over dezelfde steenen van jaren geleden, waarbij de nachtelijke verkenning van naderende vaartuigen als voorbeeld wordt genomen ; waarom bij de beschieting van schip B door schip A het laatste schip niet vlag B hijscht om te laten zien op welk schip het vuurt; waarom de zeeofficieren zoowel van de verdedigende partij zich niet van de opstelling van geschut en troepen op de hoogte moeten stellen, zelfs de vijandelijke zouden op de hoogte moeten zijn der strandwegen.

Pantser zegt, dat men niet moet meenen, dat hij het speciaal heeft tegen de manoeuvres van i895, waar klippen vermeden zijn en uit den opbouw studie, werkzaamheid en toewijding bleken ; waar aan alles was gedacht: gedrukte looporders in portefeuille, postdienst, ververschingen, anker- en ligplaatsen, geneeskundigen dienst, gemeenschappelijke oefeningen, enz.; waar elk officier een gedrukte algemeene order voor de troepen en schepen ontving en den commandanten gehectografeerde staten van indeeling, geheime seinen, gevechtregels, aanvulling van geographische seinen, gehectografeerde kennisgave van de oefening van den volgenden dag, gedetailleerde orders van de eskadercommandanten werden toegezonden. Door dat alles kenmerkte zich de manoeuvre door dienst zonder warmloopen, drukte zonder verwarring, het waren aangename oefeningsdagen, maar het nut niet evenredig aan den geleverden arbeid.

Vraagt men hem of hij niets geleerd heeft, dan zegt hij : wij hebben de vaarwaters leeren kennen, waakzaamheid betracht, het o-eschut der forten hooren werken, zien landen, enz. enz. ; maar samenwerking met die forten, voorbereiding tot en uitvoering van eene landing, — nabijkomende aan de werkelijkheid, — blijken van uitwerking van ons geschutvuur door contra-manoeuvres der tegenpartij, enz. te hebben moeten derven.