is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

732

NAUWKEURIGE WAARNEMINGEN MET DEN -SEXTANT.

™ __ 1 / 4r2 ( 1

V 4 (cos. A — cos. A')3 ~~ - cos. A. —■ 'cos. A' ^ r' Hieruit blijkt dat de gunstigste omstandigheid voor de breedtebepaling op deze wijze wordt verkregen, wanneer men de beide sterren ter weêrszijden van den top zoo dicht mogelijk bij den meridiaan waarneemt. Blijkbaar is hier het theoretisch minimum van B'f = ± Vs r.

Nemen wij als te voren r — + 1".5 aan, zoo zoude bv., ingeval A — 2° en A' — 175° was:

E'y = + 0".76

zijn.

De wijze, waarop de berekening kan worden verricht, voor het geval dat dezelfde sterren meerdere nachten worden waargenomen, wordt door den schrijver als volgt aangegeven.

De uitdrukking (26) differentiëerende, verkrijgt men :

15 cos.3 f cos. J sin. P 15 cos.3 a cos. S' sin. P'

a? — : 5 : w «P : 1 s dP'

sin. ó — sm. d' sin. S — sin. o'

. cos.2 f cos. P sin. <? — cos. f sin. y cos. S

T : 5 : n ! dS

sm. o — sin. o

cos.2 f cos, P' sin. S' — cos. f sin. v cos. S'

j 5 • in dd'i

sm. o — sm. o '

welke na herleiding kan worden geschreven :

2 cos. ys (8 -f- 3') sin. V2 (J — S') .

cos n ~ 1 5 c0,s' 5° cos> ^ sin- P rfP j

— 15 cos. f cos. t?' sin. P'dP'>(28)

— cos. A cos. S de? I

-f- cos. /; cos. S' dS' . . . J

waarin S en S' de paralactische hoeken en h de hoogte zijn, welke hiervoor voldoend nauwkeurig met logarithmen tot in 5 decimalen kunnen worden berekend door de navolgende formules:

tg. N z= cot. f cos. P \

. , . tg. P sin. N /

cot. h sin. S = —r V (29,

sm.(<?-f-N) ( ^ ;

co*. £ cos. S = coZ. (c? -j- N) )

De waarden van dP en dP' van formule (28) worden voor eiken volgenden nacht met het haar toekomend teeken gevonden dooide in dien nacht uit de waarneming voortvloeiende P en P' respectievelijk te verminderen met de P en P' van den eersten waarnemingsnacht. Üp overeenkomstige wijze zijn dS en dS' de veranderingen der declinatiën sinds de eerste waarneming.

De door den schrijver gegeven voorbeelden zullen wij kortheidshalve achterwege laten, daar de uitvoering der berekening volgens de formules (25) of (27) voor de eerste waarneming en vol" gens de formules (29) en (28) voor de volgende waarnemingen geene moeilijkheden kan opleveren.