is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOSSE GREPEN.

747

is, en degenen die hun pensioen verdienen voor 40-jarigen ouderdom

^Wifontr hÏft niet gehoord, inden vreemde, de beoordeeling van Ts volk iong en licht, niet gezien dat vreemde schepen zooveel mLr voikJ van middelbaren leeftijd en mannelijker voorkomen

^^Oost Indië heeft hierin een groeten factor, en het jong en licht zijn vin' hef scheepsvolk is hiervoor meest geen J^jgj.doch dit het aanhoudend heen en -eer varen naar 0,1 * I^fmSl ^JtZTL^ el pas thuisvaren Sepeling t n minsfe één winter in Holland te aten blijven, en

LUI bil de schepen in conservatie, hunne beschikbaarheid a/b. lerTn 'diens, zil,ÏPschepen, bij gebrek aan vuurstokerspersoneel

Ü1 gTtnranÏrmatrozen in Holland steeds benoodigd voor de de

voor Binnenlandschen dienst aankon heTn^ mogelijk zijn, ook dien tak van dienst in te richten e„Zt°eUre !emeenteere°n ^zou^ïet een groot aantal bevarenmatrozen,

«nk « HoUanÏvSSen,^ ™XL willen bllfven, en geheel in hun vak, mits niet heen en weer ge-

PlaatIn?officieël dus niet onder dien naam van binnenlandschen

aan takelaars, zeesjouwers, werfsjouwers, llulP-z~k^SVVaXt. werkers sluispersoneel, conservatie-personeel enz. en de Wacht rchepen'zouZ ontheven zijn van dagelijks te verstrekken corveen co de werven, die storend werken op den scheepsdienst P Een vast stel voor de Wacht-, kost-, opleidings-en Instructie-schenen Spilden dus die vast a/b. bleven, zou hoogst welkom zijn. P 'Een vast stel voor de kanonneerbooten, die geregeld opnemen voorschepen die tot politiedienst voor de visschenj varen, voor de vaa^Sen'die steeds in dienst blijven, te Rotterdam, Vhs-

SingEeennv2msLT verdeeld over de defensieschepen, welke in iedere "Tlïet in dienst stellen der 3 schepen type A ^