is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

mutatiën.

Rangen: Namen: Van: Op: Met:

Adelb. le kl A. E. Thierens Kortenaer Bellona 1 Juni.

Kapt. ter zee .W. E. Hazenberg... .Koningin Emma non-actief 22 Mei.

Kapt.-luit. t. z..H. F. Kouwenberg.. .le off. id. id. «

Luit. t. z. le kl. F. Bauduin id. id. »

id. 2e „ H. J.. Pak id. id.

id. O. H. van Persijn... id. id. »

id W. Moens id. id. »

id. B. Schreuders id. id. „

id. W. Bunge id. id. »

Off.v.gez. lekl. J. J. Sterk id. id. »

id. 2e „ B. van Utteren id. id. *

Off.v.adm.le „ I. Lombaard id. id. »

Adj.-administr. E. A. O. Vervooren.. id. id. »

Off.-mach.2ekl.J. F. P. Nuboer id. . id.

Off.v.gez. le „ A. W. Pulle Oost-Indië id. 19 „

Kapt-luit. t. z.. L. A. H. Lamie eomm'.V. Galen. comm1. Buffel... 11 Juni.

Luit. t. z. le kl. G. C. D. baron van

Hardenbroek le off. id. le off. id. »

id. 2e „ L. H. G. Krol id. id.

id. J. L. H. Luijmes.... id. id. ,,

id. A. F. Gooszen id. id. ,

Off.v.gez. lekl. G. O. Snijders id. id. »

Off.v.adm. le „ F. H. A. v. d. Brugh .. id. id.

le luit. marin..J. C. Schraver id. id. „

id. C. P. van Borselen. . id. id. „ Off.v.adm.lekl. J. C. van Reijn W/s. Hellevoet..non-actief „

id. I. Lombaard non-actief W/s. Helvoet... „

Luit. t. z. 2e kl. C. W. F. bar. Mackay. Oost-Indië non-actief 21 Mei.

Adelb. le kl...A. F. L. TroU Van Speijk W/s. Amsterd.. .26 „

Eervol op verzoek ontslagen;

Adelb. le kl...W. L. Pilaar met 16 Mei.

Off.v.gez. lekl. J. D. Kaijser «11

Overleden :

le luit. marin. G. K. bar. van Asbeck 22 Mei. Bevorderd :

Off.v. gez. 2ekl. G. A. J. v. d. Sande tot off. van gez. le kl. met 11 Mei. Adelb. le kl...F. H. A. Greve » luit. t. z. 2e kl. „ 16 „

Benoemd:

Arts W. H. van Hoften... tot off. v. gez. 2e kl. met 21 Mei.

Aan den luitenant ter zee 2e klasse P. E. van Müsschenbroek is met 16 Mei 1896 vergunning verleend tot het waarnemen van eene particuliere betrekking buiten het zeewezen voor den tijd van één jaar, onder stilstand van non-activiteitstractement en zonder opklimming in de ranglijst, waarin hij het nommer 146 behoudt.

Errata in: „De munitievoorraad voor onze nieuwe oorlogsschepen."

Blz. 106, regel 6 van boven, staat: 30 K.G., moet zijn: + 26 K.G., terwijl 33V3 K,G. moet zijn: + 30 K.G.