is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

17.-)

heeft reeds veel kruit verbruikt en voor de „Oregon" is er niet voorradig. (Army and Navy Journal).

SAN DOMINGO.

De nieuwe gunboat gebouwd aan de Clyde voor rekening van het gouvernement van San Domingo, zal „Restauracion" heeten. Zij heeft 2 schroeven, is 214 voet lang en 30 voet breed en zal worden bewapend met Hotciikiss- en ander snelvurend geschut.

(Army and Navy Journal).

JAPAN.

Op de nieuwe pantserschepen, die voor Japan worden gebouwd, zullen de torens hellend zijn. Deze hellende torens werden door den Am. Ing. Hichborn ook voor de „Indiana"-klasse aanbevolen.

(Army and Navy Journal).

SPANJE.

Een Spaansche kruiser werd bij de Hongkong and Whampoa Doek Company te water gelaten. Het schip is 155 voet lang, 23 voet breed, heeft een diepgang van 11 voet en is voorzien van triple-expansie-machines die, bij een vermogen van 500 I. P. K., een vaart moeten geven van 11 mijl- Het schip moet kolen genoeg bergen om 2500 knots volle kracht te kunnen afleggen.

(Army and Navy Journal).

ITALIË.

Voor dein dit jaar te houden vlootmanoeuvres wordt het activeen reserve-eskader in twee partijen verdeeld, van welke de eene de opdracht heeft het overwicht ter zee te verkrijgen en eene landing uit te voeren en de andere dit te beletten. De sterker gedachte aanvalsvloot wordt in twee eskaders gescheiden, waarvan ieder op zich zelf zwakker is dan de verdedigende vloot.

Deze laatste moet de vereeniging van de beide vijandelijke eskaders verhinderen en wanneer zulks niet gelukt, de ondernemingen tegen de kustplaatsen trachten te verijdelen en zoo mogelijk den tegenstander onder de meest gunstige tactische verhoudingen tot een slag te dwingen. De aanvalsvloot zal bestaan uit vier le klasse schepen, twee 3e klasse schepen, vier kleinere schepen, een torpedobooten-divisie der le klasse en twee torpedobooten-divisiën der 2e klasse, terwijl de verdedigende vloot uit vier le klasse schepen, een 3e klasse schip, vijf kleinere schepen, twee divisiën torpedobooten der 2e klasse en eenige hulpvaartuigen zal bestaan.

Deze vlootmanoeuvres kunnen tot twee periodes gebracht worden ; de eerste omvat de practische toepassing van strategische stellingen en voornamelijk den verkennings- en ophelderingsdienst. In de tweede periode wordt getracht de werkelijkheid nog meer nabij te komen door de toepassing van alle middelen van aanval en verdediging, kunstspoorwegen onbruikbaar te maken, kuststeden in brand te steken, optische signalen, de toepassing van torpedo's,