is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-164

aankondigingen.

Leerl.-mach., korp.-stoker, stoker 1» kl. en stoker 2° kl. dragen résp het uniform vroeger voorgeschreven voor mach.leerl. i« kl., vuurstoker le kl., vuurstoker 2e kl. en vnurstoker 3e kl. Hoofdstuk VIII aanv. bl. 4.

Wijziging regeling militaire pensioenen bij de zeemacht voor officieren-machinist, machinisten en stokers. Deel lil. Hoofdstuk X, aanv. bl. 5.

Wijziging der bepalingen van werving en reëno-a^ement van stokers.

Hoofdstuk XII aanv. bl. 14.

Met 1 Sept. '96 is het reglement nopens de teerkosten niet meer van toepassing bij het overvoeren van officieren, ambtenaren en particulieren binnen Ned. Indië.

Circulaires Zeemacht.

C 24. Verkrijgbaarstelling aan het K. I. v. d. M. dictaat over Versterkingskunst „de Landsdefensie", met platen, door J. M. Ente van Gils, tegen ƒ 0.50 per exemplaar.

D 35. Invoering rapportenboek met 1 Jan. '97. -C 42. Bepalingen over afgeven en inzenden van bons voor aangekochte levensmiddelen binnenslands.

F 48. Tijdstip van uitbetaling aan boord van vaste traktementen aan onderofficieren.

Nieuw uitgegeven Zeekaarten, Beschrijvingen, enz. door het Ministerie van Marine Afdeeling Hydrographie. 3e kwartaal 1896.

(Zie Bericht aan Zeevarenden, Nos. 103, 125, 143).

Hydrographisch Bericht N°. 3/1896 (Aanvullingsblad N». 1 op „Beschr. der Ned. Zeeg." dl. V, Terschelling, Ameland en Zuiderzee).

Mededeelingen op zeevaartkundig gebied over Nederlandsch OostIndiè, N>. 4 (Pasangan (N.-kust Sumatra), Anambas, Natoena en Penibelan-eilanden, Si Maloer (W.-kust Sumatra, met schetskaart).

Zeekaart N°. 165, Vaarwaters en ankerplaatsen op de Zuidkust van Celebes (vaarwater tusschen Salajar en Varkenseiland, Sopan»-baai, Eeede Badjoa, Reecle Bonthain, Palopo-baai, Mengkokabaai, Tiro-baai, Laboean Data-baai), ƒ1.25. Schetskaarten van Nederlandsch Oost-Indië, a ƒ0.25. N°. 9. a. Oostkust Lombok, Reede Laboean Hadji, op 1 : 20.000 b- t W. Pidjoe-baai, op 1 : 20.000.

c. NO.-kust Lombok, Ondiepte ten NW. van de Tweelingen op 1 : 10.000. '