is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492

beschrijving van de scihetba \n te crooswijk.

het geweer, daarnaast eene revolverbaan lang 30 pas. Voorts bevindt er zich op het terrein nog een ruim Sociëteitsgebouw ten gebruike der Officieren van het Regiment Schutterij bij wedstrijden en oefeningen, en daarnaast de woning van den Onder-Adjudant tevens opzichter van de schietbanen, een wapenbergplaats en een patronenbergplaats.

Door de welwillende hulp van den Adjunct-Directeur der Gemeentewerken te Rotterdam den heer J. EL Neiszen, ben ik tevens in de gelegenheid hiernevens te voegen een plattegrond van de inrichting der baan, der schijven en van den observatiepost.

De baan voor het geweer heeft eene lengte van 300 pas, is bijna 4 M. breed en wordt over de geheele lengte aan beide zijden afgesloten door eene borstwering van met steenkolengruis gevulde suikerkrandjangs. Deze afsluiting heeft eene hoogte van 3.4 M. en wordt gevormd door 3 lagen van staande manden op elkander te plaatsen, terwijl de 2 onderste bestaan uit twee naast elkaar geplaatste rijen van manden; die der bovenste laag, welke slechts uit een enkele rij bestaat, worden aan elkaar verbonden door een teenen vlechtwerk. Zij zijn alle 1 M. hoog en staan aan weerszijden op een 1,75 M. breeden aarden wal van 0.4 M. hoogte,_ die zoowel aan de binnen- als aan de buitenzijde der baan glooiend afloopt. Langs de Oostzijde der baan is een 3 M. breede grindweg aangelegd, die gebruikt wordt om naar den observatiepost te gaan en begrensd wordt door een grasveld breed 7.5 M. beplant met 2 rijen boomen, die in den zomer tot + 9 uur 's morgens de baan beschaduwen. Dit grasveld is door eene sloot ruim 2 M. breed van den publieken weg afgescheiden.

Langs de Westzijde der schietbaan voor het geweer ligt een terrein breed 6 M., waarvan het Z-gedeelte lang + 35 M. voorde revolverbaan is ingericht, die dus naast de geweerbaan ligt, en eveneens begrensd is door met steenkolengruis gevulde krandjangs en over de geheele breedte afgesloten wordt door een kogelvanger hoog 63/4, M., bestaande uit een aarden wal hoog 23/4 M. en een daarop geplaatst houten schot van 4 M. hoogte. Langs het verdere Westelijke terrein bevindt zich eene sloot breed 2V3 M., waardoor het schietterrein aan de Westzijde wordt afgescheiden van de algemeene Begraafplaats.

De baan voor het geweer wordt aan de Zuidzijde afgesloten door een kolossalen kogelvanger, bestaande uit een aarden wal aan de onderzijde breed 30 M., aan de bovenzijde 13 M. en hoog 4V3 M.; op dezen aarden wal is nog een dik houten schot geplaatst, hoog 4V„ M. en breed 13 M., voorzien van twee houten vleugels elk - 31/2 M. hoog en S1/^ M. lang. Aan de bovenzijde is de dikte van den aarden wal 3 M., aan de onderzijde 13 M.

Juist in het verlengde der baan is nog tegen het M. hooge houten schot op den kogelvanger aan de voorzijde aangebracht een houten kast, breed 5 M., hoog 2i/3 en diep 0.3 M., gevuld met zand, voor het smoren der weggesprongen kogels. Eveneens is aan de achterzijde van het houten schot eene kast aangebracht breed 6.4 M., hoog 4V3 M. en diep 0.35 M. Een naar de schijf nitste-