is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500

Aw (OEFENING

DER 3« KLASSE).

501

g g S ° n ó 60

.S ■§ , Overgangs- - _ . Behaald Aantal Aantal Hoeveel sj g S g'S

^ g -g g voorwaarden. ^ g g ! punten = | ^ f =2

N°. S C H IJ F. HOUDING. § S ^ | Aantal treffers 8 g o aantal gemiddelde misschoten schutters met S » ° j § ° Aanmerkingen.

£&!üh en per 3 & J & * 8.

«1 § waarbinnen. a punten. oefening. ook in %. 5 schoten over. § > « 0 q ^

j , ^ S " cB 1

1 Ringschijf Staande opgelegd 100 5 42 5 binnen kring 5 37 298 2476 41 41 2 of 0 67 °/n 25 of 67.57 % 36 278 7.72 Van 25 schutters,

2 . „ . 100 5 47 5 , „ 7 36 338 2820 41.72 geen of 0 . 18 „ 50 . 34 303 8.91 S^SSSSSfe

3 » w vrije hand 100 5 36 5 , , 3 86 219 1848 42.19 6 of 2.75 , 31» 86.11 » 36 219 6.08 droeghet aantal scho-

4 . 100 5 40 5 . . 4 35 243 1886 38.80 8 „ 3.29 „ 28 „ 80 . 34 218 6.41 a^i^st Til

5 „ > opgelegd 150 5 42 5 » „ 4 32 324 2578 39 78 5» 1.54 . 11» 34.37 „ 31 319 10.29 middeid per schutter

6 . . vrije hand 150 5 34 5 , „ 1 32 226 1592 35.22 9 „ 4 , 23 „ 71.87 . 32 226 7.06 76Hef gr°oötste aant.

7 , op commando , „ 100 5 28 4 » „ 1 30 165 1328 40.24 5» 3.03 , 28 „ 93.83 30 165 5.5 hen. schoten was 144.

8 , snelvuur 1 min. , , 100 9 in de schijf 31 386 2379 6.16 p. schot 33 „ 8.55,, 27 „ 87.1 _ , 31 386 12.45 ^^ 30^^51:

in 1 oefening

9 Ringschijf in beweging » . 100 5 28 4 binnen kring 1 32 276 !g28 2g.49 27 „ 9.78 , 22 „ 68.75 „ 32 276 8.62

Bw (OEFENING DER 2° KLASSE).

1 Ringschijf Staande vrije hand 100 5 44 5 binnen kring 7 30 339 2629 I 38 78 7 of 2.06 % 14 of 46 66 % 28 324 11 57 Van de 15schutters,

2 Liggend opgelegd 150 5 48 5 . . 7 28 392 3202 40^4 7. 1.78 . 10 , 35.71 . 27 377 13.96 Bw^dooSir^

3 >, Staande vrije hand 200 5 36 5 ,, ,,3 26 384 2107 27 43 59 ,, 15 36 8 ,, 30 77 ,, 24 344 14 33 droeg het aantal scho-

4 '»• Knielend „ 300 5 - 5 in de schijf 24 345 alleen raakschoten 144 , 41.74 , 9 , 37i> , 22 325 1L77 ^ki^ltX^-

wenoteerd ^eld per schutter 97.4

5 » • opgelegd 400 5 — 4,, , . 20 220 ° idem 43 „ 19.54 . 8 „ 40 „ 19 215 11.32 SCHet grootste aant.

6 ,, Staande vrije hand 200 5 40 5 binnen kring 3 17 396 22f>l 28.42 46 » 11.62 ,, 3 ,, 17.65 , 16 391 24.44 ben. schoten was 192.

7 » Liggend opgelegd 200 5 44 5 , „ 3 16 234 '- 1706 3^45 8 „ 3.42 , 9,, 56.25 „ 15 189 12.6 be?.1chotof wa?52.

8 Ringschijf in beweging Staande vrije hand 150 5 30 3 > ,, 1 15 107 g81 33 82 5 t 4.g7 , 12 » 80 ,, 15 107 7 13 Geen gelegenheid

9 „ snelvuur 1 min. , , 150 5 9 in de schijf 15 207 1068 5.I6 p! schot 30 „ 14.49 , 13 „ 86.66 „ 15 207 13.8 ^afsta eBr4dg0SCh0'

in 1 oefening

Cw (OEFENING DER 1= KLASSE).

1 Kopschijf Knielend vrije hand 100 5 5 waarvan 3 fig. 13 173 g9^2jl83 5.29 59 of34.1 % 2 of 15.38 % 12 158 12.75

2 Kopschijf in beweging , , 100 5 5 , 2 „ 12 183 89><lj185 5.0i> 61 „ 33.33 „ 2 , 16.66,, 10 142 14.2 sch™

„ .., , .,„,.. . . „ ,„ „. ^3y<,2) in staat No. II.

3 Ringschijf staande , 100 O 48 0 binnen kring / 10 99 909 45 91

geen 4 „ 40 „ 10 99 9.9

4 Eenmansschijf in beweg. , „ 100 5 5 waarvan 3 fig. 10 83 63X2j133 8>01 13 f 15-6g > 2 , 20 , 10 83 8.3 Geen geieg.enneia

5 Ringschijf in beweging , „ 200 5 27 4 binnen kring 1 10 61 33.28 2, 3.28,, 8 , 80 , 10 61 6.1 J > j

6 ^Tchijn^mlna6^0'" LiSSend - 150 5 4 waarvan 2 fig. 9 160 3ö><2|100 3.12 95 „ 59.37 „ 1 „ 11.11 „ 9 160 17.77 ^

7 Vijfmanschijf Knielend , 500 5 4 in de schijf 9 73 alleen raak- _ 12 4 44.44 9 73 8.n

sch. genot. * " "

8 Ringschijf (snelv. 1 min.) , „ 200 8 in de schijf 9 149 5gl 3.9 p. schot 36 , 24.16 , 6 , 66.66 „ 9 149 16.55

PROEF VOOR OVERGANG TQï SCHERPSCHUTTER. in 1 oefening

1 j Ringschijf j Staande vrije hand | 200 | 5 j46j 5 binnen kring 4 | 9| 2511 | 1746 | 34_78 j 10 of 4 o/0 | geen | 9 j 251 |27.88|

GEZAMENLIJK^ OEFENINGEN.

E' Sectie schijf Staande vrije hand 200 160 schutters behaalden met . 8q() gchoten ^ trefferg q£ ^ 0/ koI^tlcMethaan E' , „ Knielend „ 200 30 „ , , \

50 „119 ,, „ 79.3 » slechts salvo vuur be-■

E' » . Staande . 300 26 . „ , l8o „ 90 , , 69.2 „ S&ffi"*

Allen schutters le kl. 01'scherpschutters

11 hy de laatste 2 oefen.