is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

Op Maandag 29 Maart 1897 is in de algemeene vergadering der Marine-Vereeniging besloten:

1°. a. Den Secretaris van het Marineblad toe te kennen eene maandelijksche toelage van f 20.—, ingaande 1 Mei 189G. b. Art. 14 van het Reglement te wijzigen en te bepalen dat de contributie met ingang van 1 Mei 1897 zal bedragen ƒ 6,— 's jaars. e. Den prijs van het Marineblad voor geabonneerden met 1 Mei 1897 vast te stellen op ƒ 5,— . 2°. Zijn verkozen respectievelijk tot President en lid van het Bestuur:

de Luitenant ter zee P kl. G. F. Tydeman.

de P Luitenant der Mariniers A. de Timmerman en zulks ter vervanging van :

den Kapitein-luitenant ter zee W. J. de Brütne en

den Kapitein der Mariniers C. N. Cazoax van Staphorst.

Voorts de Luitenant ter zee P kl. N. J. van den Worm ter vervanging v.an den Luitenant ter zee P kl. G. F. Tydeman als Bestuurslid.