is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maan en het weder.

943

kinken over de jaren 1878/79 en 1883/84 bevestigden deze meening op °treffende wijze. Daar de zaak voor ons, zeelieden, nog altijd van groot belang is (al hebben ook de passaten veel van hunne belangrijkheid verloren) geef ik de uitkomsten, waartoe het onderzoek dezer jaren Poincaré leidde, hier volledig weer. *)

Met behulp der synoptische kaarten vond Poincaré voor de breedte der parallel van hoogste luchtdrukking gedurende de 14 tropische omloopen, welke van den 1 5e" Juni 1878 tot den 19»" Juni 1879 plaats hadden, op de dagen waarop de maan in het zuidelijk of wel in het noordelijk lunistitium stond, de volgende waarden:

Z.L.: 15 Juni 1878 13°5 11 Juli 13°1 8 Aug. 10°3 4 Sept. 12°4 N.L.: 29 Juni 1878 23°2 26 Juli 2i°0 22 Aug. 18^2 19 Sept. 19°7

Verschil: ~F7 7°9 7°9 7°3

ZL • 1 Oct. 12°6 29 Oct. 18°9 25 Nov. 27°6 23 Dec. '78 22°6 N.L.: 16 Oct. 27°5 12 Nov. 34°Cl 10 Dec. 33^2 5 Jan. '79 34°8

Verschil: Ï4°9 15°1 ö°6 12°2

ZL • 19 Jan. 1879 29°1 15 Febr. 28°7 14 Maart 23°2

N.L.: 2 Febr. 1879 31°8 2 Maart 36°0 29 Maart 28°0

Verschil: "7°3 4°8

ZL.: 11 Apr. 20°8 8 Mei 21°7 5 Juni 18°7. Gemiddeld 19°5 N.L.: 25 Apr. 29°6 22 Mei 30°3 19 Juni 22°6. Gemiddeld 27°9

Verschil: 1°8 8°T 8°9 8°4

Het verschil tusschen zuidelijken en noordelijken stand der maan is zeer in het oog vallend. Bij elk der 14 tropische omloopen, waarin het jaar verdeeld kan worden, was de breedte van het'midden van het gebied van hoogste luchtdrukking grooter, wanneer de maan noorder- dan wanneer ze zuiderdeclinatie had. Over het geheele jaar gemiddeld, was het verschil niet minder dan 8°4.

In het hierboven beschouwde jaar was de maximum-declinatie, welke de maan verkreeg, vrij groot, gemiddeld 27°7. Poincaré nam nu voor zijn onderzoek nog een ander jaar, n.1. 1883/84, waarin de maximnm-declinatie gemiddeld slechts 19°2 was. Het vermoeden ligt voor de hand, dat gedurende dit jaar de schommeling van het o-ebied van hooge luchtdrukking gedurende eene tropische maand ook kleiner was. Inderdaad was dit ook het geval, zooals blijkt uit de volgende getallen :

Z L ■ 20 Juni 1883 15°9 17 Juli 14°0 13 Aug. 18°1 10 Sept. 20°2 N.L.: 3 Juli 1883 22°5 30 Juli 21% 26 Aug. 25^7 23 Sept. 24°0

Verschil: ~6°6 7°6 7°6 3°8

Z L • 7 Oct. 21°0 3 Nov. 22°0 1 Dec. 21°9 28 Dec. '83 21°6 N.L.: 20 Oct. 28°7 16 Nov. 3jH) 14 Dec. 32°2 10 Jan. '84 29°4

Verschil: ~T7 11°0 10°3 7°8

1) Comptes Rendus Tome CXX pag. 792.