is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEEGSCHAAL.

N°. 12.

DE BELASTINGSTELSELS DER VOLKEN UIT EEN REGTSKUNDIG EN FINANCIEEL GEZIGTSPUNT ONDERZOCHT.

Onder de staatslieden, die in Duitschland grondige kunde met de volmaaktste onafhankelijkheid van beginselen en vrijmoedigheid van spreken en schrijven vereenigen, komt voorzeker eene allervoornaamste plaats toe aan den heer a. l. von seutter. , vice- president en directeur der financien der koninklijk Bcyersche regering van den Rhijnkreitz, ridder der koninklijk Bcyersche orde van bugerlijke verdiensten.

Deze doorkundige en onbevreesde staatsman, en wat nog meer zegt, Staatsburger, heeft een paar maanden geleden, te Spiers een werk uitgegeven, over het belastingstelsel der volken, uit een regtskundig - financieel oogpunt onderzocht. Wij kunnen geen beter werk ondernemen, dan dat wij dit boek zoo spoedig mogelijk ter kennis van onze landge-