is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*i )

gekeurd en verwerpelijk beschouwd wordt, die, omdat zij zich welligt over dezen of dien persoon te beklagen hadden, die dit ambt uit onkunde of laffe onderdanigheid verkeerd uitgeoefend hebbende, aanleiding gegeven had, dat men de gebreken van den ambtenaar als onvolmaaktheden van het ambt aanmerkte, de instelling om den man, die dezelve in werking moest brengen, verachtte, zaken met personen vermengde, en in plaats van den moed te hebben, om eene Jetion de prise en partie, tegen den, van zijne magt misbruik makenden regter, in te stellen, het regterambt heeft verkozen te sma» den, en wat steeds geëerbiedigd had behooren te blijven, gehoond en gescholden heeft, terwijl men de personen, die het eerbiedwaardige ambt, door hunne verkeerde uitoefening welligt misbruikt hebben, uit laffe vrees gespaard heeft. Het ambt van Regter van Instructie heeft onder alle regterlijke waardigheden, die ons uit de Fransche wetgeving bijgebleven zijn, wel het meest ten doel gestaan aan de beschimpingen van kundigen en onkundigen, van voornamen en van geringen, van duisterlingen en ook van dezulken, die milde regtsbeginselen geacht worden voor te staan. Heeft niet, nog in dit loopende jaar een lid der tweede kamer, die zoo wij ons niet bedriegen, uit Vriesland gekomen is, de Neder* landers beklaagd, omdat zij nog altijd onder den zweepslag des Regters van Instructie blijven voortleven. Wanneer domme menschen of zulke snaken, die zich genoopt vinuen, om zoo wat politieke tartuferie voor te wenden, zoodanig gtsnap voor den dag brengen, dan laat zich die verachtelijke onzin nog verklaren, uit de verachtelijke drijfve-