is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 3, 15-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

Bekercompetitie. Quick2Nijmegen-H.B.S. 2 J. J. Boswijk. Frisia—P.W. H. J. Oosterveen.

H.F.C. 2—V.O.C. J van Zant.

Concordia—Tubantia H. Verbenk.

M.V.V.O.—Quick Amersf. J. A. Vermeulen. Vitesse—Wilhelmina M. Mauritz.

Zalt Bommel—H.V V. II M. de Boer.

Westelijke eerste klasse. D.F.C —Haarlem W. Emmers Jr.

Ajax—Velocitas J. J. Herman.

HT.V.—Hercules O J. Groothoff.

Sparta—H.B.S. B. Brouwer.

HF.C.-Quick F. Stempel.

Westelijke tweede klasse A. A.F. &H.C.-E D.O. A. Kappenburg.

Herculee 2—D.V.S. L. Moonen.

Westelijke tweede klasse*B. Volharding—Sparta 2 J. H. Bergmeijer. Celeritas— Ajax J. B. v. d. Drift.

Westelijke tvieede klasse C. Voorwaarts—R.A P. A. J. Bronkhorst.

Velocitas 2—U S.C. J. van der Marck.

Westelijke derde klasse A. Neerlandia—Volharding 2 G. Mes. A.F.C. 2—D.E.C. F. W. G. Bakk«r.

Ajax 2—V.V.A. J. L. Pisuisse.

Westelijke derde klasse B. Alcmaria Victrix— Swift K. Kooiman. A.V.V.-Holland. W. R uch Czn.

R.A.P. 2-JOG. A. H. Pü-kert.

Westelijke derde klasse C. Haarlem 2—DO.S.B. Z. Th. Fetter. Sportman—V.V.V. H. J. Kroae.

Westelijke derde klasse D. D.V.V.-Hercules 3 J. J. Homoet,

Olympia—Kampong J. van Voorst.

Westelijke derde klasse E. V.F.C.—Concordia 2 K. Valken. Hermes—Neptucus G. A. Polo.

Westelijke derde klasse F. Xerxes—D.V.S. 2 J O. de Kat.

Oostelijke tweede klasse A. Hercules E—Quick K A. ten Oever. Phenix—Z.A.C. W. Walvis.

Oostelijke tweede klasse li. Verw.—Rob. et Vel. A van Omme.

P.W. 2—Herakles A. van Weetien.

Twenthe—Tubanters J. Schuitimakar.

Oostelijke tweede klass-e C. Be Quick—Vitesse 2 W. Hupkes. U.D. 2-O.DO. M. L, Muller.

Noordelijke tweede klasse. W.V.V. Be-Quick G. W. Schouten.

Noordelijke derde klasse. G.V.V.—Achillfs2 K. Bakkers.

Zuidelijke tweede klasse B. R.V.V.-Helmoni G A. Steur.

Wilhelmina 2-Velocitas3 C J. A. Schmalhauzen.

Mededecling aan Scheidsrechters en Consuls. Daar herhaaldelijk blijkt, dat scheidsrechters en consuls het voorschrift betreffende afseinen uit het oog verliezen, herinnert de feer.-penn. nog eens aan het in den almanak voorkomende consulsreglement, en in het bijzonder aan onderstaande bepaling :

„Teneinde zoo laat mogelijk te kunnen seiner, „gelieven de consuls te telegrafeeren „station „restant", zoodat de vereenigingen er op ge„ wezen worden bij twijfelachtige weersgesteld-

„gelieven

„heid steeds aan het stationstelegraafkantoor te „informeeren."

Deze bepaling geldt natuurlijk ook ten opzichte van de scheidsrechtere die uit een andere stad moeten komen, dan waar gespeeld wordt.

Boeten.

Nummer 245. P.W. f 10.—, wegens niet opkomen tegen E.V.V. op 29 Dec „ 246. A.V.V. f 2.50, wegens niet op tijd voldoen van de declaratie van den heer Bergmeijer.

Tweede Elftallen in de Competitie. Het in het vorige orgaan voorkomende elftal van R.A.P. komen eenige drukfouten voer.

F. F. Hoogenboom moet zijn T. Hoogeboom.

N. A. Hanrard moet zijn N. A. Henrard.

F. Herckemuth moet zijn F. Herckenrath.

Internationale wedstrijden. De bestuurscommissie verleende de vereeniging Vitesse te Arnhem toestemmine om op 17 April a. s. te Arnhem tegen de Woodford Albion F C. te spelen, terwijl aan A. F. C, toestemming werd verleend om op 20 April tegen dezelfde vereeniging een wedstrijd aan te gaan.

Dispensatie artikel 140. De bestuurs-commissie verleende den heeren J. H. Oosterwijk en B. Meier, spelers van Acbilles te Assen, dispensatie om voor Wilhelmina te Stadskanaal uit te komen.

Adresveranderiiigen. Van 8 Jar.uari af is het adres van den heer M. Mauritz weer te Utrecht: Lange Smeestraat 36 bis.

A. Gr. Everts, secretaris B.V.B. en scheidsrechter van den N V.B., van 15 Januari tot nader bericht te 's-Gravenhage, Javastraat 48.

Adresveranderiiigen van Scheidsrechters.

H. J. Oosterveen, ontvanger directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Koudum.

fl. A. Meerum Terwogt, scheidsrechter van den N.V.B., van 18 tot 27 Januari te Amsterdam, Willemsparkweg 85.

J. J. Homoet, weer als vroeger, Hooigracht 34, Luden.

W. A. E. Nieuwenhuis, ïotterdam, met ingang van 1 Februari L;uvehaven 8. Boijement.

Loor den Haarlemschen V. B : J. Groen, Heemstede*, V. Dijkstra, Roz nmarijosteeg, Haarlem ; J, Loden, Reguliersstrrat 14, Haarlem; H. Muller, per adres Donker, Kleverpark, Haarlem ; A. Deenders, Jan Steen straat 23, Haarlem ; S. Schutte en P. Kos, nader adres onbekend;

door O.D.O., Arrihem : E. A. Mennega, Instituut Walburg, Arnhem en J, K, de Kok, Instituut Walburg, Arnhem ;

door Neerlandia: H. v. d. Land, le van Swindenst aat 31 C, Amsterdrm.

Gerehabiliteerd : door H.B S , den Haag : A. Netseher en H. B. F. de Vries.

Bondsleden. Voorgesteld door Willem 2, Tilburg: O. Rettsehnick ; door Kampong, Utrecht. P. A. Burger en H. Alma ; door Z A.C , Zwolle: J. Snijder en U. J. Reicders; door V.V.A., Amsterdam: J. A. Th. Wansink, W. M. Koning en J. Siemons.

Namens het Bestuur van den N V.B. De Secr.-Penningmeester, J. Hylkema.