is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 3, 15-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

Het beste middel om verkoudheid te voorkomen of spoedig te doen overgaan is, om steeds een EMSER PASTILLE in den mond te nemen.

Bekerwedstrijden. WiDner V.V.A —

Willem II—E.M.M. L. Spiering. Quick II Niim.—H.B.S.II J. J. Boswijk. Frisia—P.W. L. Volkmaare.

V.O.C. II—winner H.V.V. II

Zfllbommel L. M, W. Ledeboer.

H.F.C. II—V 0.0. J. van Zant.

Concordia—Tubantia H. Verbeek.

M.V.V.O.—Quick A J. A. Vermeulen.

Vitesse—Wilhelmina H. J. Makkink.

Westelijke eerste klasse. D.F.C.—Haarlem W. Eijmers Jr.

Ajax—Velocitas J. A. Wijnmalen.

H.V.V.—Hercules C. J. Groothoff.

Sparta—HBS. B. Rrouwer.

H.F.C—Quick J. Coucke.

Tweede klasse A. Achilles—A.F.C. L. Moonen.

A.F. & H.C.—Edo A. Kappenburg. Hercules 2—D.V.S. W. H. E.Nieuwenhuts.

Tweede klasse B. Volharding—Sparta 2 J. H. Bergmeijer. Celeritas—Ajax J. B. v. d. Drift.

Tweede klasse C. Voorwaarts—R.AP. A J. Bronkhorst. (R.) Velocitas II—USC J. v. d. Marck.

Derde Klasse A. Neerlandia—Volh. II G. Mes. A.F.C. II-D.E.C. F. W. G. Bakker.

Derde Klasse B, Alcmaria Victrix—Swift K. Kooiman. A.V.V.-Holland W. Rauch Czn.

R.A.P. II--T.O.G. J. C. de Haan

Derde Klasse C. Haarlem II—D.O.S.B. F. Stempel. Sportman—V.V..V H. J. J. Krone.

12 Januari.

Derde Klasse D. DV.V.—Hercules III Z, Th. Fetter. Olympia—Kampong J. van Voorst.

Derde Klasse E V.F.C.—Concordia 2 K. Valken. Hermes—Neptunus G. A. Pont.

Derde Klasse F. Xerxes—D.V.S 2 J. O. de Kat.

Oostelijke Tweede Klasse A. Hercules E—Quick K. A. ten Oever. Phenix—Z.A.C. W. Walvis.

Oostelijke Tweede Klasse B. Verwisseling-Rob. et Vel. A. van Omme. P.W.2-Herakles A. van Weenec

Twenthe—Tubanters J. Schuitemakers.

Oostelijke Tweede Klasse C. Be-($uick—Vitesse II J. A. Kamerling. U.D. II—O.D.0. M. L. Muller.

Noordelijke Tweede Klasse. W.V.V.—Be-Quick G. W. Schouten.

Noordelijke derde klasse. G.V.V.—Achilles II H Keuning. ,

Zuidelijke Tweede Klasse A. Willem II—Noad M. de Boer.

Zuidelijke Tweede Klasse B. R.V.V—Helmond A J. N Koning. Wilhelmina II—Velocitas III.

Waardeering van Scheidsrechters.

II.

In mijn vorig artikel wees ik er op, dat de N.V.B. scheidsrechters onheusch bejegent, klaarblijkelijk uitgaande van de veronderstelling, dat bij met een aanstelling tot scheidsrechter iemand een zeer bijzonderen dienst bewijst. Een opvatting m.i. gansch en al in strijd met de werkelijkheid, die leert, dat de N.V.B. blijde mag wezen, indien een voldoend aantal personen hem den dienst bewijzen, van zich beschikbaar te stellen als scheidsrechter voor zijn wedstrijden.

Een eigenaardige illustratie van de juistheid van mijn vermoeden kwam voor in het officieel gededte van hetzelfde nummer van Het Sportblad. De S.-P. dreigt met vette letters, dat scheidsrechters, die de ant .voord-helft van een briefkaart met betaald antwoord niet bijtij Is terugzenden, van de lijst der scheidsrechters zullen worden geschrapt.

Het bericht bracht me twee dingen in herinnering : lo. dat in den almanak wel voorkomt een rubriek verplichtingen van den Fcheidsrechter tegenover den N.V B., doch niet . een rubriek verplichtingen van den N.V.B. tegenover scheidsrechters; 2o. dat ik zoo nu en dan in het officie 1 gedeelte van Het Sportblad heb gelezen : „geschrapt van de lijst der scheidsrechters die en die."

Doch zoo handelt een corporatie in onzen tijd toch niet tegenover personen, die haar vrijwillig gratis dier sten bewijzen, diensten, die soms heel wat lasten en onaangenaamheden kunnen veroorzaken.

Zeker: in het belang van het voetbal is het noodig, dat de N.V.B. de medewerking geniet van alleszins voor hun taak berekende scheidsrechters, die geregeld hun medewerking willen verleenen. Het is begrijpelijk dat de N.V.B., zoo hij betere scheidsrechters krijgen kan, tracht af te voeren van de lijst le wie niet voldoende medewerkt, 2e wie gemis van capaciteit vertoont. Doch tot de personen onder le moest men een schrijven richten, waarin hun wordt in overweging gegeven, zich terug te trekken, zoodoende da eer aan hen latende. Ea de personen onder 2e moest men niet loslaten, doch ze trachten te vormen tot goede scheidsrechters.

Het berichtje van den S.-P. wekte ook een andere gedachte bij mij op: de N.V.B. heeft weer wat aanvragen voor een aanstelling tot candidaatscheidsrechter gekregen — en kan dus weer krat-se maatregelen aaukondigen.

Eigenaardig zoo 'n volgorde iu een jaar tijds.

1. de N.V.B. neemt alleen aanvragen in overweging van personen, die reeds bij een plaatselijken bond gescheidsrechterd hebben ;

2. de N.V.B. zal voorloopig niet strikt