is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 5, 30-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

M V.V O.—Quick S—4. (*) Nadat ik indertijd eens iets heb meegedeeld over den toestand van 't voetbal in Middelburg, is er al heel wat gebeurd! In de competitie is na de eerste opflikkering een tijd van malaise geweest, maar 't jaar 1907 is toch gelukkig nog met een overwinning op E.M.M. geëindigd. De Kerstdagen hebben al iets heel ongewoons gebracht n 1. eerste klassers, die spel vertoonden dat hier in lang niet vertoond was. Natuurlijk werd verloren en nog wel met 6—1, doch uit den stand bij de rust 1—1, blijkt wel, dat 't nu niet geheel van zelf ging en de indruk die ons spel toen gemaakt heeft, is ook zeer voldoende. De tweede Kerstdag bracht wederom een nederlaag, tegen Voorwaarts, waarbij Olympia's onvoltalligheid wel in aanmerking mag genomen worden, 't Publiek was beide dagen in zeer grooten getale opgekomen, dank zij de flinke reclame.

Zoo begon langzamerhand de dag van de ontmoeting met Quick te naderen en hoe mooi tot nu toe door de bekerwedstrijden was heengerold, „'t zou nou meenus worren". 't Geduld werd echter nog een tijdje op de proef gesteld, ook tegen Zondag zag het er bedenkelijk uit en dank zij dooi, regen en kleigrond was 't veld nu niet precies licht te bespelen, iets wat vooral voor de Quickmenschen, die altijd op zand spelen en toch al door een verre reis en een drietal invallers gehandicapt waren, niet

erg voordeelig was.

Om twee uur stellen de elftallen zich onder scheidsrechter Vermeulen op. Olympia met e'én invaller en 4 halfs spelende, trapt uit, maar Quick bemachtigt den bal en sluit de M.V.V.O. vrijwel in, maar door 't enorm slechte schieten weten ze niet te doelpunten. Olympia werkt zich eindelijk los vooral door 't goede werken van Kakebeeke en v. d. Jagt en valt enkele keeren uit. Bij één dezer uitvallen ziet de halfback Melse een goede kans, schiet van verre keihard en de Quickkeeper laat den bal kalm door z'n handen in 't net gaan, waardoor 't eerste nummer op 't nieuwe scuingbord achter Olympia's naam komt. Hierdoor aangemoedigd, zit Olympia als een razende op den bal en maakt gretig gebruik van alle kansen. Kort hierop brengt v. d. Harst Sr. snel op en doelpunt onhoudbaar; eenige oogenblikken later kogelt dezelfde speler juist langs den paal. Dan wordt Olympia weer teruggedrongen en moeten de 4 halfs hard werken tegen de vlugge Quick voorhoede met de buitenspelers als besten. Een doelpunt blijft dan ook niet uit en met den stand 2—1 wordt dus van doel verwisseld.

Na rust pakt Olympia weer dadelijk flink aan en vooral de halfs met Melse en Jagt als besten, werken in deze periode hard. Ook nu weer is 't Olympia, dat eerst doelpunt, uit een goeden voorzet van rechts= Ze schijnen 't nu echter mooi te vinden en gaan lakser spelen, waarvan Quick gretig gebruik maakt door onverwachts gelijk te maken, beide keeren uit voorzetten van Walter Scott.

Nu komt de spanning er pas goed in; van beide kanten wordt reusachtig gewerkt en zoowel Schaap bij Quick als Kakebeeke bij Olympia moeten telkens hun terrein zuiveren, wat ze ook beide goed doen. 't Feu sacré der Olym-

pianen geeft echter den doorslaa en bezorgt hen de leiding door Vermeulen. Nauwelijks is de bal uitgetrapt of v. d. Haist kan de leiding vergrooten, waarmee de strijd vrijwel beslist is. Toch zet Quick er nog eens alles op en kan nog één goal fokken, doch dan zijn ze uitgepraat en speelt Olympia 't spel van den overwinnaar en nadert telkens gevaarlijk Quick s doel, tot de scheidsrechter tijd fluit en dus Olympia onverwachts in de volgende ronde komt. , ,

Bij Quick keeper matig, Schaap uitstekend, van de halfs, vooral de rechts goed en in de voorhoede de beide vleugelspelers.

Bij Olympia keeper goed, Kakebeeke zeer goed, evenals v. d. Jagt, die door z'n^ uitstekend opbrengen een groote steun voor 't elf al is, Melse en Horninge veel beter dan gewoonlijk evenals Therry. De beide v. d. Harsten in de voorhoede hebben wel hard gewerkt, maar waren te langzaam; Vermeulen voor rust matig, daarna beter.

Scheidsrechter naar aller genoegen. *) Dit verslag kwam te laat voor het vorig nummer.

Het beste middel om verkoudheid te voorkomen of spoedig te doen overgaan is, om steeds een EMSER PASTILLE in den mond te nemen.

Buitenland

Manchester United Woolwich Arsenal Notts Forest . - .

Sunderland

0 15000

, 2 16000

, 1 15000

. 1 15000

. 1 12C00

. 1 7000

. 0 25000

. 3 6009

Voetbal in Engeland.

Uitslagen: .

i ° Toeschouwers

, 1 Chelsea 0 25000

1 Prnston North End . 1 5000

. 0 Newcastle United

. 6 Burv

Sheffield Wednesday 5 Manchester City

Birmingftam . . . . l L,iverpooi . . .

Bolton Wanderers . 1 Middlesbrough .

Bristol City .... 2 Notts County .

Everton 1 Asten Villa . .

Tiia«tv.,irn Tfrwnrs . 3 Sheffield United

Zaterdag was de eerste dag in het seizoen dat geen enkele bezoekende club 'n overwinning wist te behalen, hoewel 5 der bezoekende teams de punten wisten te deelen. Het dichtste bij 'n overwinning kwam nog Sheffield United dat enkele minuten voor het einde met 3—2 tegen de Blackburn Rovers leidde.

Veel fraais er er over het algemeen niet te zien gegeven, vooral het spel te Plumstead (Arsenal), Birmingham, Nottingham, Bristol en Everton, liet heel wat te wenschen over en ook in Manchester en Bolton had men meer verwacht. Zoo slap was in deze 7 matches de combinatie, dat ze slechts 11 doelpunten opleverden.

In tegenstelling hiermede speelde Sheffield Wednesday tegen Manchester City uitstekend,