is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 6, 06-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

achterspelers, door forsch en zuiver spel doelpuntenillusies onherroepelijk den kop indrukken. De aanval van de Hagenaars of liever Rijswijkers is gelukkig voor V.O.C. hoogst onvoldoende, daar mij de verdediging van V.O.C. met Jirris weer in de gelederen, niet erg betrouwbaar leek. Als van Proye en zijn beide maats in de middenlinie niet zoo onvermoeid hadden gewerkt, hadden er gevoegelijk Jtweegaten in den Held's heiligdom kunnen zijn. De eerste speelhelft is dan ook doelpuntloos en in de tweed j denken wij Voorwaarts al spoedig te zien doelpunten, daar zij onstuimig opdringen, maar het werk voor het doel is eenvoudig treurig en in den weg loopen van elkaar is dan ook oorzaak dat de verdediging van V.O.C. dank zij uiterste pogingen (iedere trap leek een heksenwerk geloof ik) het doel maagdelijk weten te houden.

De rood-zwarte aanval komt dan meer en meer op dreef goed bijgestaan door de middenlinie en het wil mij toeschijnen dat doelpunten onvermijdelijk i?. Doel worsteling op doelworsteling ontstaat voor het groen-roode doel, maar de doelman van Voorwaarts weet echter alles voorloopig te keeren. Eindelijk is een zacht boogschot van J. Horburger hem te machtig, wel tipt by den bal nog juist even weg maar met vereende krachten doen dc Voccers hem toch zitten, kort daarop gevolgd door no. 2, van een voorzet van H, Breuning, die gedurende den heelen wedstrijd een ongekenden vorm vertoonde, de overige voorwaarts „never rose to the occasion" wat zij trouwens met hun groen-roode collega's gemeen hadden.

De groenrooden doen alles om een tegen pui t te maken en hadden het zeker niet gekregen als de middenlinie riet belust op roem van doelpunten was geweest, want als Van Duyn eens te veel is opgedrongen, krijgt de linkervleugel schot en het tegenpunt is er. Dan is er nog een goede minuut te spelen, waarin niets merkwaardigs voorviel en is V.O.C. een flinke stap nader tot het kampioenschap. Of ze echter zoo spelende het eerste klasseschap zullen bemachtigen lijkt me dubieus, 't Is dat ze zoo volhouden, anders kwam er niet veel van terecht. Het voetbal in het algemeen stond niet op een bijzonder hoog peil, de zenuwen scheen de heeren nog al parten te spelen.

Het Heuvelveld bleek onbespeelbaar, zoodat Achilles D.VS. ditmaal nog niet kon verslaan, ik heb alle reden om aan te nemen, dat dit slechts uitstel van executie is.

Waarschijnlijk volgende week weer iets anders of over veertien dagen. Yours

Avoidee.

Hollanders in Duitschland

Zondag 26 Januari speelde een Hollandsch elftal üit Hamburg een wedstrijd tegen een eersteklasser uit Bremen en laten wij het maar duidelijk zeggen, heeft het vrij leelijk laten liggen, want een nederlaag van 8—0 is te sprekend om naar verontschuldigingen te zoeken. Om half drie stellen de Hollanders zich op als volgt:

Bezout de Bie, Doesburg, Andries,

Tino, Schuyt, Daanhouwer,

v. GroniDgen, SchippereyD, Blom, Enklaar, waartegenover de Bremenaren hun volledig elftal in het veld brachten. Het terein verkeert in een verschikkelijken toestand en met wind t gen trappen de Hollanders af, om echter dadelijk op hun helft terug te worden gedrongen, waar reeds na 10 minuten de eersteling wordt geboren. Niettegenstaande goed verdedigen kan men niet verhinderen, dat met halftime de stand 4—0 is en Haar de voorwaarts over het algemeen weinig activiteit vertoond hadden, waren de verwachtingen over een goeden afloop niet te hoog gespannen.

Na een korte rust wordt weer begonnen en hebben de Hollanders nu het voordeel van den wind, maar het nadeel een soort moeras te moeten verdedigen, terwijl het tot overmaat van ramp nog begon te regenen. Een weinig intersant spel werd in de 2a helft te zien gegeven, wat onder de gegeven omstandigheden wel te verwachten was. De Bremenaren scoorden nog 4 maal en behaalden dus een besliste 8—0 zege. Over onze spelen valt over het geheel niet veel goeds te zeggen. Een uitzondering maakte echter de keeper, die zoo tusschen de bedrijven nog heel wat heeft gehouden en de mid-half, wiens spel er echter nu niet juist op gebaseerd was, de indrukken van W.V.V.'s hardhandighied uit te wisschen, hoewel zijn afnemen en plaatsen zeer goed waren te noemen.

Het weder was dus hier de oorzaak, dat een wedstrijd, die zoo aangenaam had kunnen worden, totaal in duigen viel.

Een volgend maal echter meer geluk!

Een supporter.

Buitenland

Voetbal in Engeland.

De Cupwedstrijden. Tweede ronde.

Toesch. Ontv.s

Manch. United . . 1 Chelsea 0 25000 822

Newc. United . . 2 Westh. United . . 0 47300 1.704

Fulham 2 Norwich Oity ... 1 19u00 1.080

Southampton . . 1 West Bromw. Ars.0 19200 910 Aston Villa ... 3 Huil City .... 0 35000 1.Q91 Manch. City . . ,1 New Brompton . .1 23000 578 Liverpool .... 1 Brighton and Hove 1 35000 1.005 Swindon .... 2 Queens Park R. . 1 9800 526 Notts County . . 1 Bolton Wand. . . 1 18000 696

Stoke 1 Gainsb. Trin. ... 1 9400 273

Portsmouth ... 1 Leicester Fosse . . ® 20100 815

Wolverh. Wand. . 2 Bury 0 27100 1.10J

Bristol Rovers . . 2 Chesterfield ... 0 13500 380 Plym. Argyle . . 2 Crystal Palace . . 3 16000 566

Grimsby 6 Carlisle United . . 2 6000 244

Oldham Athletic . 0 Everton 0 25000 919

De partijen in de 2a ronde waren al bijzonder aan elkaar gewaagd, en slechts in één geval Werd met flinke meerderheid gewonnen. In

5 gevallen was het resultaat een gelijk spel en

6 wedstrijden werden door de oneven goal beslist. Zelfs daar waar met wat grooter meerderheid gewonnen werd bleef de uitslag toch tot kort voor het einde in twijfel. Zoo stond het b.v. te Grimsby 15 minuten voor het einde 2-2.

Verrassingen heeft overigens deze ronde byna niet opgeleverd alleen kwam misschien de over-