is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 7, 13-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD.

de Bredanaars eece verzekering was, een eventueel kampioenschap verworven te hebben na eerlijken strijd.

Het goede verloop van den wedstrijd beschouwe de scheidsrechter echter niet als een compliment aan zijne leiding.

BEKERWEDSTRIJDEN.

Concordia—Tubantia 9—0.

Eindelijk kon dan deze wedstrijd doorgang vinden, na sinds 5 Januari telkens verdaagd ie zijn geworden. We zien Concordia geheel volledig, terwijl Tubantia mot 3 invallers verschijnt; scheidsrechter de Boer leidt den wedstrijd uitstekend, .niettegenstaande hij zijn gezichtsvermogen niet geheel tot zijn beschikking heeft, nietwaar de Boer?! Direct valt Concordia overweldigend aaD, de eerste aanval wordt afgeslagen, de 2e gedeeltelijk, tot 5 minuten na het begin Thomee de eerste goal van het jaar 1908 fokt. Vrij gevaarlijk komt de Tub. voorhoede soms opzetten, doch zij speelt veel te veel individueel en heeft zoodoende geen succes; ook wordt ze slecht gesteund door de middenlinie, waarin de centre-half een massief spel vertoont; het duurt dan ook niet lang, of no. 2 zit, door toedoen van Raes Jr., terwijl even voor half-time Thomee met een geweldigen kanjer voor no. 3 zorgt. Na de rust is het vrijwel gedaan met Tubantia, de voorhoede waagt nog een enkelen ongevaarlijken uitval, en daarmede is het gedaan. Langzamerhand komt de rest erbij, waarvan vermelding verdient, dat Rees Jr. er nog 3 bij maakt door goed inloopen, Thomee nog 2, waarvan 1 geweldig hard en Wolbers een met een goed schot. Tubantia speelt een eerlijk, forsch spel en weet van geen opgeven; de centre-half en rechts dito bekoordea mij het meest. Bij Conc. was de groote ongeoefendheid duidelijk merkbaar en de hooge score ligt meer aan de zwakheid der tegenpartij, dan aan de kracht van Concordia. Rees Sr. speelde werkelijk zeer goed, alsmede Thomee en Rees Jr. in de voorhoede. De geheele midder.linie beter dan anders, achterhoede kreeg te weinig te doon,x om die te beoordeelen; keeper Bal kreeg practisch niets te doen. Tubantia maakte nog een punt, doch doordat hun grensrechter niet goed oplette, ontging hun dit, welk punt ze wel verdiend hadden voor hun volhardend spel. Tot slot een woord van lof aan het adres van Tubantia, dat ze zich door de verre reis niet hebben laten afschrikken.

Zaltbommel—H.V.V. II 1—4.

Met spanning werd de strijd tusschen Zaltbommel en H.V.V. II tegemoet gezien. Dat Bommel het onderspit zou delven, stond vast, maar hoe groot die nederlaag zou zijn, stond nog te bezien. Om 2 uur wordt begonnen. Het terrein is in goede conditie en veel publiek is opgekomen om de Bommelaars aan te moedigen. Reeds dadelijk komt H.V.V. opzetten en weet spoedig op gelukkige wijze te doelpunten. Aanval op aanval w rdt op de Bomm Isehe veste ondernomen, rr. ,ar de verdediging staat pal, Zij kan echter niet verhinderen, dat voor rust H.V.V. haar leiding ver¬

groot tot 2—0. Na rust krijgt Zaltbommel het voordeel van den wind en nu koman de Bommelaars los. Onophoudelijk zweeft de bal voor het H.V.V. doel, totdat uit een voorzet van links de rechtsbuiten keurig doelpunt. Ook H.V.V.'s voorhoede zit niet stil. Keurig combineerend gaat ze telkens op het Bommelsche doel af, maar de verdediging is te hecht. Dan krijgt H.V.V. een straftchop, die door v. Laar in een doelpunt wor It omgez t. Voor het einde doelpu t H.V-V. nog een maal, zoodat deze wedstrijd eindigt met 4—1 voor H.V.V. II. Werkelijk, Zaltbommelaars, ge hebt u kranig gehouden, te meer daar m. i. 4—2 de stand beter zou hebben aangegeven.

Buitenland

Voetbal in Engeland.

Uitslagen :

Toeschouwers

Woolwioh Arsenal . 0 Aston Villa .... 1 15000

Bolton Wanderers . 1 Chelsea 2 18000

Manchester United . 1 Newcastle Unitdd . 1 30000

Bunderland . . . .1 Liverpcol 0 20000

Birmingham ....<) Sheffield United . . 0 20000

Everton 2 Middlesbrough ... 0 15C00

Sheffield Wednesday 2 Bury 0 12000

Biaokburn Rovers . 3 Nottingham .... 3 10000

Bristol City .... 1 Preston North End . 3 9000

Notta Oounty ... 1 Manchester City . . 0 9000

Newcastle United slaagde er Zaterdag niet in van Manchester United te winnen, ze wisten echter ongeslagen te blijven en verrichtten daardoor iets wnt dit seizoen i;og geen enkele League club had kunnen doen. Tot nu toe had nl. de United op eigen veld geen enkel punt, verloren.

Natuurlijk trok de strijd tusschen de beide leiders een talrijk publiek. Ongeveer 30.000 menschen warea dan ook bij den aftrap aanwezig. Zoo vol waren de goedkoopere rangen bezet, dat op een gegeven moment de afrastering bezweek en het spel enkele minuten gestaakt moest worden. Ernstig oponthoud veroorzaakte dit echter niet, daar het publiek veel te graag den strijd zag en de toeschou wers dus zelf alle mogelijke pogingen deden om den voortgang van het spel mogelijk te maken. Het was overigens een fraaie strijd, geheel overeenkomstig de reputatie van beide teams. In het eerste gedeelte van den strijd toonde Newcastle zich de sterkere, maar dank het prachtig spel van James Turnbull, nam Manchester na 20 minuten de leiding, welke ze behielden tot 20 minuten voor het einde, toen Howie voor Newcastle gelijk maakte door een voorzet van Appleyard langs Moger te koppen. Moger raakte den bal nog aan en had misschien het leder wel kunnen houden, maar Newcastle had gedurende den gebeelen wedstrijd zoo goed gespeeld, dat een draw een welverdiend re&uitaat was. Hbt beste werk van de hometeam verrichtte Burgess die Rutherford uitstekend in bed .vang hield en de eenige fout van Newcastle was dan ook dat za desondanks te veel werk aan Rutherford g.»ven.

Had men meer aan den anderen vleugel gegeven, waar Ridley de plaats van George Wilson uitstekend innam, dan hadden de bezoekers misschien meer tucces gehad.