is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 8, 20-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

met v. Laar en Veenhuizen de beste in den aanval, terwijl achter hem Wijlhuizen en van Laar de beste struikelblokken vormden voor den Nijmeegschen aanval. Ras liep in de laatste drukte wat te ver uit zijn doel, ik zou zeggen a la P. Kaan. Ik zou zulke uitstapjes tocb, niet durven aanbevelen. De non activiteit der Quick-voorspelers en niet het minst het sterke opzitten der Vitessenaren voorkwamen nu de boete daarvoor. Over goede scheidsrechter hebben we den laatsten tijd gelukkig niet te klagen. W- H-

Enschedésche Brieven. V.

Onze ijverige secr.-penningm. denkt zeker ,.fiks of niks". Zondag 9 Febr. was te Enschedé geen enkele wedstrijd vastgesteld, terwijl 16 Febr. 4 wedstrijden op 't programma stonden. Om nu van alle 4 een verslag te geven is m-i. ondoenlijk, daar ik niet ubiquitisch aangelegd ben. Zoo zal ik u slechts den totaalindruk melden.

Om 2 uur begon in de Stadsweide ten aanschouwe van 3 man publiek de wedstrijd P.W. II—Tubanters. Beide elftallen tellen eenige invallers. P.W. opent direct de score en vrij spoedig is de stand 3—0. Dan scoort Buddeke uit een corner het le punt der Tubanters Het veld is ondertusschen e^n pap geworden. Toch oordeelt Boas beter om door te spelen. Het modderballet wordt dus voortgezet. Met 3—2 wordt van doel verwisseld. Na de rust is D.T. sterker, doch door het zware veld en door de ongenaakbaarheid van 't P.W. doel (wie een poging deed om in de richting ervan te komen bleef tot de enkels in de modder steken) wordt niet gescoord. Eindelijk weet Ter Balkt zich na veel moeite los te werken, schiet, en waarachtig de bal bleef niet in de modder steken en Van der Linde had het nakijken. Voortdurend blijven de blauwzwarten aanvallen, doch zonder resultaat. De P.W. aanval beperkt zich tot eenige snelle uitvallen van de hqkerwing. 5 minuten voor het einde scoort D.T. het derde punt, en tot groote verlichting van spelers en scheidsrechter komt het einde met eene 4—3 overwinning der rood-wit-blauwen. Boas, was uitstekend voor zijne taak berekend. Toen mijn stalen ros genomen, spoedde ik mij in allerijl naar 't Volkspark, waar de oudere P.W.-editie den strijd met het Bossche Wilhelmina had aangebonden, 'k Zag juist nog scheidsrechter Boswijk hevig vertoornd eene waarschuwing aan het publiek gaf. Waarlijk het is nu reeds de zooveelste keer gebleken ; de heer Boswijk is niet berekend voor 't Enschedeesch publiek, 'k Wil hoegenaamd niets afdingen op zijn groote capaciteiten als scheidsrechter, doch met het publiek omgaan, bo maar ! Voor zoover ik weet, heeft in de laatste jaren geen enkel scheidsrechter ook den minsten overlast van 't publiek gehad. Dit is nu reeds de 3e keer, dat de heer Boswijk trouble met 't publiek beeft. Van het spel voor de rust werd mij het volgende medegedeeld.

Voor de rust is het Bpel vrijwel verdeeld. P.W. krijgt driekeer kort achtereen een vrijen schop voor 't doel wegens overtredingen van den doelverdediger. Geen van drie leverde iets

op. Even voor de rust neemt P.W. door Teerink de leiding. Na de rust is P.W. sterker, en eerst is het Kelderman die zich twee keer door de Bossche verdediging heenwringt en den stand op 3—0 brengt. Even later scoort Münch uit een corner no. 4. De rechterwing van Wilhelmina onderneemt eenige pittige rennen, doch Barendsen weet uitstekend zijn terrein te zuiveren. Weer een algemeen opdringen van P.W., vreeselijk getreuzel voor 't Bossche doel en Kelderman weet voor de derde keer het geelzwarte niet te vinden. Even later scoort Reijgers met een hoog schot no. 6. Dan krijgen wij een mooilstukje voetbal te zien. Van Meerendonk ontfutselt Jansen den bal, onderneemt een snellen ren, passeert Barendsen en met een prachtschot, voor Mosman onbereikbaar, scoort hij Wilhelmina's tegenpunt. Een kranig stukje werk van den Bosschen captain. Het einde komt met 6—1 voor P. W. Zoo heeft P.W. zich dan een weinig gerehabiliteerd. Laat „dat cHronisch-kampioen-zijn nu eindelijk maar eens gedaan zijn", toch heeft P.W. weer getoond een niet te versmaden tegenstander te zijn.

Op het veld daarnaast had de wedstrijd E.V.V.—Twenthe plaats gehad. Met rust was de stand 1—1; na de rust maakte Twenthe's captain na een prachtig spel de winnende goal.

Aan den Hengeloschen weg, waar de heimenschen hunne tenten opgeslagen hebben, was O.N. op bezoek. Ofschoon O.N. met de rust de leiding had met 1—0, wist Vos en zijn mannetjes flink den achterstand in te halen en de Almeloërs een onprettige Zondagmiddag te bezorgen.

Phenix trok naar Hengelo en weer toonden de roodhemden hunne meerderheid. Na harden strijd wisten ze met 3—2 te zegevieren.

Met blijdschap las ik dezer dagen, dat de Oost-West-wedstrijd 15 Maart hier gespeeld wordt. Nu, ik garandeer, den N.V.B. eene goede recette. Twenthe telt zijne voetballiefhebbèrs bij honderdtallen.

2 April viert Hercules haar 10-jarig bestaan met het houden van seriewedstrijden. Welke „,„„fQi;;vö tTOoartfi-ltlasser komt in Enschedé om

hare kleuren hoog te houden? Niet allemaal tegelijk.

TwENTENAAK.

Uit Wageningen.

Daar mij verzocht was mijn oude taak als verslaggever nog eenmaal te vervullen, zoo zal ik beginnen met aan het verslag G.V.C.— P.W. van den heer K. toe te voegen, dat de Enschedeërs hun beide backs Jannink en Barendtsen misten, wat de oorzaak was van de zware nederlaag.

Het doel van het opschrift was, om een verslag te schrijven van

G.V.C—Quick (A) waarmee ik nu aanvang.

Om ruim 2 uur stellen zich op: Quick (A.) met: Rechts Van Goethem Links

Schaap Kethel Tjassens Keijzer, Coenen, Van de Roemer», De Stoppelaar, Marin, Walter Scott, Van Holtbe* Rieber*. De namen met 'n kruisje stellen de invallers G.V.C. met: [voor.