is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 8, 20-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

U zult mij verplichten door bovenstaand in uw blad op te nemen. Bij voorbaa' mijn dank.

Achtend S. J. Hollander.

We zijn reeds meer dan 10 jaar bestuurslid eener Amsterdamsehe vereeniging en weten dus wel iets van de toestanden der kleinere clubs af.

We zouden eerder grootere dan kleinere competities aanbevelen, daar de laatste de animo — als gevolg van te weinig wedstrijden — sterk doen verminderen, hetgeen we bij ervaring weten.

We geven echter toe dat verre reizen, zooveel mogelijk vprmeden moeten worden. Wat de zaagselberging betreft is dit bezwaar ons niet recht duidelijk. Er dient toch 'n kleedkamer te zijn en daar kunnen doch zeker wel 'n paar zakken geborgen worden. Zaagsel — mits in voldoende hoeveelheid aangebracht — is een afdoend middel om een modderig terreingedeelte — b.v. voor de doelen — bespeelbaar te maken, over het spelen onder ongunstige weersomstandigheden hebben we niet gesproken.

Red.

Cricket,

M.C.C. in Australië.

De Engelschen hebben de 4e Test match en daarmede ook de „ashes" verloren, met niet minder dan 308 rune.

Bijzonderheden van dezen strijd die eerst Dinsdagavond eindigde kan men in onderstaand staatje vinden.

AUSTRALIË. Eerste Innings. Tweede Innings.

M. A. Noble, b Crawford 48 b Crawford 1© V. Trumper, c Crawford,

b Fielder 0 b Crawford 0

C. Hill, b Barnes 7 run out 25

P. Me Alister, c Jones,

b Pielder 37 cHumphries,bPielder4

S. Gregory, c Fielder,

b Crawford 10 lbw, b Fielder 29

W.W.Armstrong, b Crawford 32 not out 133 V. Rarjsford, c Braund, c Humphries,!

b Fielder 51 b Rhodes 54

T. Macartney, c Hardstaff,

b Fielder 12 c Gunn, b Crawford 29

E. H. Carter, c and b Crawford 2 c Braund, b Fielder 66 JJ A. O'Connor, o Fielder, c Humphries,

b Crawford 2 b Barnes 18

J. Saunders, not out 1 c Jones, b Fielder 2

Extras 12 Extras 15

Totaal 214 Totaal 385

ENGELAND. Eerste Innings. Tweede Innings.

Hobbs, b Noble 57 o and b Saunders 0

Gunn, o and b Saunders 18 b Saunders 43 Hardstaff, c Carter,!

b O'Connor 8 c Carter, b Saunders 39

K. L. Hutchings, b Saunders 8 b Noble 3 Braund, run out 4 b Macartney 10

Rhodes, o Mc Alister,

b Saunders 0 o Carter, b O'Connor 2

J. N. ©rawford, b Saunders 1 o Carter, b O'Connor 0 A. O. Jones, b Noble 3 c Saunders,

b O'Connor 31

Barnes, o O'Connor, b Noble 3 not out 22 Humphries, not out 3 c Carter, b Saunders 11

Fielder, st Carter, b Saunders 1 b Armstrong 20 Extras 4 Extras 5

Totaal 105 Totaal 186

Bowling cijfers. AUSTRALIË. Eerste Innings. O. M. R. W. O. M. R.W.

Fielder 22 3 54 4 Crawford 23.5 3 48 5 Barnes 23 11 37 1 Rhodes 5 0 21 0 Braund 12 3 42 0

Tweede Innings. O. M. R. W. O. M. R. W.

Barnes 35 18 69 1 Rhodes 24 5 66 1 Crawford 25 5 72 3 Braund 7 0 48 0 Fielder 33 2 91 4 Hutchings 2 0 24 0 ENGELAND, le Innings. O. M. Rï W. O. M. R. W.

O Connor 6 1 40 1 Saunders 15.2 8 38 5 Armstrong 1 0 4 0 Noble 6 8 11 3

Macatney 6 118 0

2e Innings. O. M. R. W. O. M. R. W.

Saunders 26 2 74 4 Armstrong 3.1 0 18 1 O'Connor 21 3 58 3 Macatney 6 1 15 1 Noble 12 « 14 1

</• C. P. te Kampen. — Al eer we uw stuk plaatsen zullen we ter bevoegde plaatse de zaak onderzoeken.

A. M. V. te Assen. — We zonden uw schrijven naar den consul te Leeuwarden om inlichting.

Verschillende ingezonden stukken in het volgende nummer.

Chbberichten.

Amsterdamsehe Voetbalbond.

Uitslagen van 16 Februari jl.: Rolland 2—BI. Wit 3-1, BI. Wit 2-AFC 3 13-0, VW II—Ajax III 5 0 wegens niet opkomen, RAP 3—Neerlandia 2 niet doorgegaan wegens zonder bericht wegblijven van scheidsr. Ostendorf, AFC 4—DOSB 2 terrein afgek., VVA 3—Volharding 3 niet doorgegaan wegens zonder bericht wegblijven van scheidsr. Almerood, Holland

3— DOSB 3 9-4, Neerlandia 3-DEC 3 10—0, Neerl.

4— Amstel 2 1-6, AVV 2—AFC 6 6—2, AFC 5— Rapiditas 2 terrein afgekeurd, Ajax 4-Neerl. 5 5—4.

Wedstrijdprogramma. 23 Februari.

le kl. AVV II-Ajax II B. Voorzanger.

2e kl. A. Neerl. II-AFC III J. J. Grootmeijer 11 uur BLWit 2—Rap 3 A. H. v. Aken

Ajax III-RAP III p. m. Zwart.

2e kl. B. Volh. III—DOSB II H. J. Bon. AFC IV-NWVV H. Trompetter.

3e kl. A. Holland III—VVV III H. A. v. d. Hoed. VVA 4-DOSB 3 C.Jansen 11 u. 3e kl. B. RAP IV—Amstel II G. M. v. d. Veer. AVV III-DEC II K. F. Gnirrep.

3e kl. C. BI. Wit III—AFC V J. Roukema Jr. Neerlandia V—Rapiditas II A. R. Mejjer Jr.

Ingetrokken boete No. 64.

Boete No. 65 DOSB 3 f 1 voor onnauwk. invullen van het wedstrijdform. No. 66 DOSB 2 f 1 wegens niet tijdig melden uitslag van den wedstrijd AFC 4D08B 2. No. 67 Ajax 3 f 6 wegens niet opkomen tegen VVV 2. 8 v

Adresverandering : K. F. ©nirrep, de Clerqstr. 46.

Het secr. van Rapiditas is tpelvjk gevestigd bij den heer W. A. Bode, Nieuwstad D 108/3 te Weesp.

Elftalverandering voor Febr.: Neerl. I. F. v. Amersfoort voor J. v. d. Star.

, II. H. Mewe „ T. v. Amersfoort.

» III. H. Dapper „ H. Mewe.

„ IV. L. J. v.'Monsjou „ H. Dapper. Amst. School-Bekerwedstrijden.

Het bestuur besloot, dat deze wedstrijden dit jaar zullen plaats vinden op 17 en 18 April, terwijl de finale van de senioresafd. gespeeld zal worden op