is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 9, 27-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 HET SPO

't Einde komt na nog eenige vinnige aanvallen t(van Quiok en de Hanenburgers hebben niet e,geheel verdiend hun twaalfde overwinning te kpakken en welverdiend een vrij zeker kampioenschap veroverd. Mijn gelukwenschen aan e,sympathieke Quick!

't Spel der overwinnaars viel me, over 't kgeheel genomen lang niet mee. Misschien lag z,het aan het zware terrein, maar een eerste g klasse elftal en zeker een kampioenselftal ^rnoet op alle terreinen goed kunnen spelen, ii Hercules speelde vrijgoed ondanks de vele gebreken en fouten. Veel meer en beter plaatsen, xeen paar keer zuiver schieten en een nog beter v,sluitend en vlugger opschietend samenspel zijn lohier de desiderata.

d Doch er werd gewerkt, fanatiek gewerkt tot E't uiterste en dat doet ons de toekomt nog niet b al te duister inzien. Als maar volhouden, heer n! k Utrecht moet zijn eerste klas?er behouden, g We hopen nu hier in Utrecht eens op een s wedstrijd zonder wind.

n IN VESTIG ATOR.

S'

e Sparta—D.F.C. 3—0.

0 De wedstrijd van het seizoen! Je attractie r voor het publiek dat dan ook in grooten getale s was opgekomen om de worsteling (letterlijk en

figuurlijk) tusschen de beide elftallen te aandtfchouwen. Sparta brengt de volgende combinatie den het veld: r gu Soetmulder; \ de Vries, Konert;

g Boerdam, de Korver, v. d. Meulen ;

1 v. d. Wolk, de Groot, Ruffelse, Hoff, Jurgens; ■v en werkelijk het spel dat zij heden middag i vertoond hebben zal ongetwijfeld wel tot het t: beste van het seizoen blijven behooren.

h D.F.C. verschijnt met:

g Spaan, A. Klein, Hesselink, Sunderman, Scheffer;

te E. Bouvy, H. Koopman, Kooyman ;

ti J. Bouvy, B. Klein ;

1 Beeuwkes.

€ Scheidsrechter is de heer Dijxhoorn.

z Sparta speelt met den wind in den rug en

krachtig door dezen bondgenoot gesteund, I vallen zij op Beeuwkes aan, doch deze speelt 1 met den moed der wanhoop en verdedigt zich * uitstekend, zoodat de eerste minuten de score

blank blijft.

< Doelpunten kan echter niet uitblijven, dat i plaatsen der halfs, dat combineeren der voora hoede is in een woord uniek en hoe Beeuwkes ^ zich ook weert, hij kan niet verhinderen dat 1 Ruffelse onhoudbaar doelpunt. Ontzettend ger juich van de Sparta-bewonderaars, teleurstelling c bij de talrijke D.F.C.-suporters, die ook niet z nalaten hun favorieten duchtig aan te moedigen, 1 echter de Dordtsche voorhoede moet het tegen I der Spartanen middenlinie afleggen, wat voor k hun een aanleiding is en ook voor verdere D.F.C.ers, om onnoodig ruw te gaan spelen, p dat gedurende het spel bleef aanhouden. Als s Jurgens een keer prachtig door alles heen "i rent, geeft hij op het juiste oogenblik aan Hoff d over, deze weer aan Jurgens, die voor de ■ verder expedilie zorg draagt, m.a.w. N°. 2 ter v wereld brengt, echter bet alzieade oog van g Dijxhoorn heeft een klein onregelmatigheidja

R I B L A D.

van Hoff ontdekt in den vorm van hinderen, zoodat dit punt ongeldig wordt verklaard. Echter is dit slechts uitstel van executie, de Groot zorgt er voor dat de Spartanen reden tot juichen hebben, met een oerkei brengt hij hun in den zevenden hemel en de volgelingen van Sim in zak en asch. Het laatste kwartier voor de rust brengt geen verandering in den stand. Beeuwkes is enorm en gaat de rust dus met 2—O in.

Van Spartazijde is iedereen vrijwel gerust, hun favorieten spelen prachtig terwijl de Dordtenaars niet in vorm zijo.

Nog is het spel geen vijf minuten oud of de Rotterdammers doelpunten ten derden male als v. 't Hoff uit een prachtige corner van v. d. Wolk, Beeuwkes mat bal en al door de goal heen loopt. De Korver trekt nu Ruffelse in da verdediging terug, waardoor hij, onnoodig, de voorhoede verzwakte. Echter, de resteerende vier bezorgen Beeuwkes nog genoeg benauwde oogenblikken ea het is slechts aan ongelukkig spel van de Groot te wijten dat de score niet verhoogd werd. Ondertusschen is het spel van beide zijden hoe langer hoe ruwer geworden. Door een botsing moet C. Klein het veld verlaten Wat hij geheel aan zichzelf te wijten had, en speelt Dordt dientengevolge met tien man verder.

De lichte spelers moeten het nu ontgelden, v. d. Wolk wordt een keer stevig genomen. Niettemin blijft het spel zeer geanimeerd en een keer heeft Sunderman bepaald pech als hij voor open goal meters naast schiet terwijl hij den bal eigenlijk maar in te zetten had. De tijd verstrijkt meer en meer, verschillende corners leveren niets op en als Dyxhoorn, voor dezen wedstrijd tenminste, voor 't laatst blaast hebben de Spartanen weer eens twee puntjes binnen gesleept.

Bij Sparta had iedereen zijn dag, allen gaven zich geheel. De besten onder de besten waren Wolk en Jurgens in de voorhoede en Boerdam in de achterhoede.

Bij D.F.C. waren Besselink, Beeuwkes en do beide Bouvy's de superieuren. W.S.B.

Quick (A'f)—Utile Dulci 1-5.

Na achtereenvolgens, Middelburg, Deventer, Nijmegen en Wageningea bezocht te hebben, ontving Quick ditmaal U.D. op haar eigen terrein.

Beiden brengen een goed elftal in het veld en om kwart over tweeën wordt onder leiding van scheidsrechter Boswijk begonnen.

Captaio. Corenen die den toss won verkoos eerst tegen den sterken wind te spelen, m.i. evenwel ten onrechte, daar de spelers veelal na rust zoo moe waren, dat ze nu van het voordeel van den wind* niet voldoende meer wisten te profiteeren. Als begonnen is zijn de Amersfoorter3 dadelijk op dreef en weten het spel op de helft der tegenpartij te houden. Een kwartier blijven de roodwitter: sterker, dan evenwel ontplooit het spel van U.D. zich meer en meer en komen ze telkens gevaarlijk opzetten. Menige bal komt voortgeduwd door den krachtigen wind met grooten vaart bij Quick's doelman, doch voorloopig blijft de