is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 13, 26-03-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

eerst een officieel elftal naar Antwerpen ging, werd door ons 2 maal gewonnen en eens verloren, merkwaardig genoeg hadden wij echter steeds voor onze overwinning een extra half uur noodig.

Het nationaal elftal, dat a.s. Zondag naar Brussel gaat is met zeer veel zorg gekozen en n'en déplaise de critiek van sommige zij Jen op de wijze van samenstelling, verwachten we van dit elftal stellig goede dingen, we gelooven zelfs, dat we dit jaar in staat zullen zijn eens zonder verlenging te winnen.

Natuurlijk speelt hij voetbal het geluk en het toeval een niet onbelangrijken rol, zoodat na een uitslag nooit veel te voorspellen valt.

Wanneer onze spelers echter in hun gewonen vorm zijn en bet geluk normaal verde ld is,

landsch succes te voorspallen. Maar dat er tot het einde toe onvermoeid gewerkt zal moeten worden, daarvoor staat het vlugge en stevige spél der Belgen ons borg.

Dat de Belgen gaan vol vertrouwen den strijd te gemoet, zoodat ons een warm onthaal te wachten staat.

Voor supporters diene, dat de trein welke om 8 20 van Arasterdam OS. vertrekt (Haag 9.16, Ritterdam 9 37) hun vroeg genoeg in Antwerpen zal brengen daar de wedstrijd eerst om 2s/4 uur aanvangt. Men rekene er echter op dat het Beerschot terrein gelegen is te Kiel ongeveer 8/t uur Per tram van het station verwijderd.

Hieronder de opstelling der beide elftallen:

lijkt het ons niet al te gewaagd om een Hol-

Belgi'ê. R. Hustin (Racing C.B),

Edg. Poelmans (Union St. Gilloise), J. Robijn (Daring), C. v. Hoorden (Racing), Ch. Cambier (F.C. Brugeois), G. v. d. Eynds (Union St. Gilloise), v.Boxtaele (F.C. Brug.), Saeyes (CS. Brugeois), Vertongen (Racing), Mathol (Racing), Tobias(Un. St.Gill.)

Jurgens (Sparta), Thomee (Concordia), Ruffdse (Sparta), Snethlage (Quick), Welcker (Quick), Stempels (Quick), de Korver (Sparta), Bekker (H.B.S.), Stom (H.F.C.), Heyting (H.V.V.), Holland. Beeuwkes (D.F.C.)

Scheidsrechter P. A. Harrower.

Twee F.A. en A.F.A. clubs in ons land?

De Telegraaf meldt dat op Zondag, 19 April, op Sparta's terrein, te Rotterdam, en Maandag, 20 Anril, te 's-Gravenhage, op H.B.S.-terrein, twee Eogelsche, tot de A.F.A. toegetreden vereenigingen, de Richmond F.C en de Hampstead F.C, elkander zullen bestrijden. Aangezien dan niet tegen een Hollandsche vereeniging gespeeld wordt — hetgeen onze toetreding tot de Internationale Voetbal Unie, welke voorloopig alleen de Football Association erkent, verbiedt — kan zulk 'n wedstrijd tusscuen twee A.F.A.-clubs, op N.V.B.'s territorium, getolereerd worden.

Of het van de betrokken vereenigingen echter juist gezien is, om zuik 'a ontmoeting te organiseeren, we willen het betwijfelen, terwijl het lang niet onmogelijk is, dat de N.V.B. zich alsnog verplicht zal zien in deze zaak handelend op te treden.

Verder bestond het plan, dat H.V.V. op den tweeden Paaschdag tegen de Corinthians zou spelen, hetgeen eveneens niet geoorloofl is, aangezien de Corinthians eveneens tot de A.F. A. zijn toegetreden. Toestemming van den N.V.B, kan voor dezen wedstrijd zeker niet worden verkregen, al zouden zelfs alle Coiinthians plotseling in H.V.V .-leden herschapen worden

Het verwondert ons ten zeerste, dat ónze Nederlandsche vereenigingen zich met deze teere, zuiver Eogelsche, kwestie inlaten en zich op zulk een gevaarlijk terrein begeven, alvorens 't dezen zomer te houden congres der I.V.U. zich zal hebben uitgesproken. Er is toch nog voldoende keuze van clubs om tegen te spelen, die tot de F.A. zijn toegetreden.

Vandaar, dat we veel meer sympathie gevoelen voor het plan van H.F.C. om op 3 Mei a.s. te Haarlem een wedstrijd tusschen twee

clubs der League I der F.A. laten we zeggen bijv- Chelsea—Woolwich Arsenal of Manchester United, te organiseeren. Wanneer voor dit doel een waarborgsom zou worden geformeerd, dan zouden o.i. zeer veel belangstellenden voor voetbal in den lande niet ongenegen zijn het hunne er toe bij te dra'gen, om de overkomst van twee dezer prima clubs mogelijk te maken.

Voor die clandestine A.F.A.-ontmoetingen voelen wij al bijster weinig.

Wedstrijden

OVERZICHT.

Quick kampioen van het Westen.

Wat men reeds geruimen tijd had verwacht is eindelijk Zondag zekerheid geworden: Quick kampioen van het Westen!

Naast de namen van R.A.P., H.V.V. en H.B.S. zal thans die van Quick geboekt kunnen worden. Wel zgn de Hanenburgers nog geen kampioen van Nederland, maar we zouden ons al zeer sterk moeten vergissen, indien ook U.D. niet voor Stempels es. zal moeten bukken.

Onze gelukwensen aan de nieuwe kampioenen voor het behaalde succes, een succes, dat niet aan het schitterend spel van een of twee spelers te danken is, maar dat alleen verkregen is door het constante spel van het geheele elftal. Voegen wij hieraan nog toe, dat vrijwel het geheele elftal 't voetballen op Hanenburg heeft geleerd, dan kan men begrijpen, dat de blauwwitte Hagenaars redenen te over hebben om verheugd te zijn over hun succes.

Een niet geringe voldoening zal het verder zeker voor Quick zijn dat hun captain Stempels,

die van Quick s onriobtinff- at, het eerste elftal