is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 14, 02-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

Sunderland 33 13

Bristol City 32 9

Notts County 32 9

Birmingham 32 7

Bolton Wanderers 31 11

3 17 29 70 69 10 13 28 47 56

8 15 26 33 47 12 13 26 83 50

3 17 25 48 50

Van de Zijgrenzen.

De Paaschpogranima.

Het programma voor de Paaschweek omvat behalve de elders in dit blad voorkomende competitiewedstrijden de volgende internationale ontmoetingen.

Goede Vrijdag 17 April.

Amsterdam : A.F.C.—Leyton Amateur F.C.

Den Haag: H.V.V.—Dulwich Hamlet F.C

Utrecht: Hercules—Dusseldorfer F.C.

Enschedé: P.W.—Darlington F.C.

Frankfort: Fuszball Club Germania—Achilles (Botterdam).

Zaterdag 18 April.

Enschedé: P.W.—Woodford Albion.

Botterdam: Sparta—Darlingion F.C.

Den Haag: H.B.S.—Leyton F.C.

Zondag 19 April (le Paaschdag).

Rotterdam : op Sparta-terrein, Richmond F.C Hampstead F.C

Den Haag: H.V.V.—Darlington F.C.

Dordrecht: D.F.C—Victoria (Hamburg).

Arnhem: Vitesse—Olympia (Leipzig).

Deventer: U.D.—Leyton F.C.

Nijmegen : Quick—Woodford Albion.

Mannheim : Mannhéimer F.C 1896—Achilles (Rotterdam).

Offenbach: Offenbacher F.V.—V.V.V. (Amsterdam).

Antwerpen: le dag Beerschot seriewedstrijden, waaraan Quick (Den Haag) deelneemt.

Brussel: le dag der wedstrijden om den Coupe Jean Dupuich, vermoedelijke deelneming dér Zwaluwen.

Maandag 20 Aprü (2e Paaschdag),

Amsterdam: A.F.C—Woodford Albion F.C.

Haarlem: H.F.C—Darlington F.C

Den Haag: op H.B.S.-térrein, Hampstead F.C-Richmond F.C.

Utrecht: Hercules—Leyton F.C

Dordrecht: D.F.C—Dulwich F.C

Middelburg: Walchersche Voetbal-combinatie Waltamstom F.C.

Frankfort: Germania—V.V.V., Amsterdam.

Pforzheim: Pforzheim F.C—Achilles, R'dam.

Antwerpen: 2e dag Beerschot-wedstrijden.

Brussel: 2e dag Coupe Jean Dupuich. Dinsdag 21 April.

Finales der internationale wedstrijden te Brussel en te Antwerpen.

Tusschen Breda en Dordrecht ligt het station Lafee-Zwaluwe, of kortweg „De Zwaluwe" genaamd. !

Op het terrein van Willem II had jl. Zondag tusschen 2 Tilburgsche wevers het volgende gesprek plaats:

„Da vertel ik oe Peer, da'k in „de Zwaluwe"

goed bekend zij; maar bolleschuppers he'k er nog nooit gezien."

Nieuwsbladbeker.

De wedstrijd om den Nieuwsbladbeker zal op 26 April op het Spartaveld worden gehouden. Een nieuwe tribune zal hiervoor worden gebouwd met zitplaats voor 2000 personen.

Zilveren Bal wedstrijden. Deze wedstrijden zullen dit jaar op 6, 13 en 20 September worden gehouden.

Athletiek

Athletisehe Spelen te Rotterdam.

Het comité voor bovenstaande wedstrijden deelt het volgende mede;

De groote sportwedstrijden op 24 Mei zullen worden voorafgegaan door een sportfeest in de gebouwencomplex van „De Doelen" op het Haagscheveer, op Zaterdagavond 23 Mei. Deelnemers aan deze wedstrijden hebben op vertoon van hun deelnemerskaart, vrijen toegang tot deze feesten, waaraan door verscheidene sportvereenigingen, medewerking is toegezegd.

Het geheel ook opgeluisterd door muzieken zangvereenigingen, zal eindien met een groot fantastisch vuurwerk, hulde aan de Olympische spelen betoonend. Op dien avond zal er ook een vaandelhuldiging plaats hebben, waar behalve eere-medailles, ook aan ieder aanwezig vaandel, een herinnerings-medaille zal worden gehecht.

Teneinde uwe komst in onze goede stad, zoo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, heeft zich een commissie voor logies gevormd, onder leiding van de heeren:

J. De Vries, secretaris D.V.S., bestuurslid R.V.B., scheidsrechter N.V.B., Spoorsingel 24.

W. Klei, lid der R.A. en Voetbal vereeniging Sparta, Provenierssingel 48.

J. F. L. Reudler, consul N.V.B., Penningmeester V.O.C, lid van de Scheidsrechters«eommissie N.V.B., Van Oldenbarneveltstraat 87.

U heeft slechts aan een dezer heeren mede te deelen met hoeveel personen U van plan is te komen en welke prijs ongeveer voor logies door U kan worden besteed en voor de uitvoering van een en ander wordt door ons de meest mogelijke zorg gedragen en U bericht of het mogelijk is voor de aangeboden prijs, logies te bezorgen.

N.B. Behalve de ongeveer 100 prijswinnersmedailles, wordt aan iederen mededinger onzer wedstrijden, zonder uitzondering een herinneringsmedaille uitgereikt, eveneens door de directie van het Botterdamsch Nieuwsblad beschikbaar gesteld.

De inschrijvingen voor de afdeelingen: worstelen, boksen, diskus- en speerwerpen, zijn reeds gesloten, die voor de afdeelingen : hardloopen, wandelen en springen blijven tot nader aankondiging geopend.

Voorts wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat door de Rotterdamsche Voetbalvereeniging V.O.C. haar terrein is disponibel gesteld voor