is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 15, 09-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

Haarlem II—D.V.V. I (5—4).

Om 2 uur stellen beide elftallen zich compleet op, onder leiding van scheidsrechter Krone. Het begin is voor de Hagenaars, die na 2 minuten reeds de leiding hebben genomen door keurig samenspel en direct hierop den stand op 2—0 brengen door een gelukkig schot. De roodbroeken komen dan in volle actie. Hoewel de achterhoede van Duinoord enorm hard werkt kan zij niet voorkomen, dat de middenvoor weldra onhoudbaar het net raakt, onmiddellijk door den gelijkmaker gevolgd! Haarlem blijft de meerdere, doch de beide vleugelspelers van D.V.V. brengen af en toe eenige verademing. Na prachtig samenspel doelpunt de kleine links-binnen, hiermede den roodbroeken de leiding gevende. Onder een regenbui vergroot Haarlem hare leiding, waarna rust komt met 4—2. Na een pauze van eeu groot half uur, kondigt de scheidsrechter eindelijk de tweede helft aan. Na een kwartier loopt de Haagsche keeper uit maar trapt mis waarna de bal door den toeschietende roodbroek kalm in het net wordt gebracht. Onstuimig valt D.V.V. aan en is thans de meerdere. Haar werken wordt dan ook met een paar doelpunten beloond. Haarlem gaat nu met 4 halfs spelen en weet verder scoren te voorkomen, zoodat het einde komt met een welverdiende 5—4 overwinning voor Haarlem II.

Bij de Hagenaars dienen de backs en de middenvoor genoemd te worden, terwijl de vleugelspelers bijzonder snel waren. Haarlem II beschikt over een kturig sluitende voorhoede met een spil hierachter, die zijn weerga in de derde klasse niet vindt. De beide achterspelers leverden eveneens goed werk.

Uit Leeuwarden.

Gisteren werd 't begin van uitvoering gemaakt met 't feestprogramma van Frisia's 25 j*rig bestaan, en hadden de seriewedstrijden van klasse 3 en 4 plaats.

De inschrijvingen waren niet onaardig, vooral in klasse 3 waar we naast Frisia III 1 club uit Zwolle 1 uit Frederiksoord en 3 uit Groningen zien ingeschreven. Waar 't publiek om ons onbekende redenen, pas om 12 uur werd toegelaten, konden wij slechts de laatste ronden zien, maar vernamen wel dat Velocitas II— Prins Hendrik tot de meest interessante had behoord. De uitslag 1—1 geeft dit wel weer. P.H. was de gelukkige maar daarop spelend tegen Frisia 3 0—0, keerde Fortuna hem den rug toe, en komt Celeritas met Frisia 3 in de finale, Frisia had nl. eerst V.I.A. (Gr.) met 1—0 geslagen en Celeritas Forward (Frederiksoord) met 2—1. De einduitslag was dan dat de jubelanssen de finale winnen met 2—0, met Celeritas als 21e en P.H. als 3de. Velocitas II moet hier ook een gunstigen indruk hebben achtergelaten, al was hun spel soms wel wat te krachtig, 't Interessantste wat wij van den dag zaggen was wel de beslissing van klasse 4 tusschen Brinio en L.V.V. 3. Eerstgenoemde had eerst Quick II iaet 1—0 overwonnen, sloeg daarna de winner van U.D.S.—Jong Frisia

(2—1) met 2—0, en moest 't toen opnemen tegen L.V.V. 3 dat met loting had gewonnen van Frisia 4 (uitslag 1—1) en welverdiend zegevierden de roodbroekjes ook hier met 3—0, de hoogste score van den dag.

De voorhoede leverde heel aardig werk, en werden daarbij uitstekend gesteund door de middenlinie. 't Publiek gaf na afloop dan ook duikelijk te kennen, dat 't de overwinning wel verdiend achtte.

A.s. Zondag krijgen we de hoofdschotels, waarbij 't o.i. zal spannen tusschen Frisia II Forward (Gr.) en G.V.V., terwijl wij verder zeer benieuwd zijn naar de verrichtingen van Quick (Kampen), die 't door W.V.V. niet gemakkelijk zal gemaakt worden. De korte speeltijd kon W.VV. hier echter wel eens parten spelen, daar zij in den regel niet hard van stal gaat. Van de beide plaatselijke ontmoetingen verwachten we overwinningen der oudere generaties.

L.V.V. keerde opnieuw met een nederlaag uit Groningen terug, thans tegen Be-Quick en zakken daardoor nog een plaatsje lager.'t Spel resultaat van dit seizoen is maar povertjes voor 't eerste jaar in de 2de klasse. En dat na zoo'n roemrijk verleden!

Uit 't Fr sia programma zagen we de komst van de Bremer Lloyd tegemoet terwijl vriend Cloche 't Handelsbladbericht kwam bevestigen, dat Noord Zuid dit jaar te Leeuwarden zal gespeeld worden. Dat zou een buitenkansje wezen voor de Leeuwarder Voetbalsmulpapen, 't Zuidelijk elftal zien we onder leiding van den op de Noordelijke velden zoo pupulaire BeQuickenaar „Koogie",

We behoeven ons de eerste Zondagen dus alweer niet af te vragen „waar moeten we heen"!

Uit Roermond.

De door het bestuur van den Limburgschen Voetbalbond reeds lang vastgestelden wedstrijd tusschen het Limburgsch en 't Roermondsch elftal had 11. Zondag eindelijk plaats. Prachtig weer en een groot aantal toeschouwers werktpn mee om dezen wedstrijd zoo aangenaam mogelijk te maken. f Limburg verscheen met eenige invallers die echter tamelijk goed werden vervangen, Roermond was volledig. De elftallen stelden zich als volgt op :

Limburg met: Dielen (Venlo) doel, Claessen en v. Gasselt (V.) achter, Cox, de Vries beide Roermond en Jansen (V.) midden, Batta (Maast-icht), ZBles, Rouleau, Vinken (Roermond), de Heer (V.) voor.

Roermond kwam uit met 't volgende elftal: Jansen (d.), Sliepen, Swagten (a), Reijven, Ceulemans, Bartels (m.), Putr, Reijnders, Rietjens, Swagten, Edelhausen (voor).

Kwart over drie blaast scheidsrechter'van Horren beginnen en dadelijk is 't Roermond dat goed opzet, 't Combineeren gaat uitstekend en een 10 tal minuten na 't begin scoort Rietjecs met een hard schot in den rechterbenedenhoek. Limburg niet ontmoedigd onderneemt aanval op aanval doch een elkaar niet begrijpen alsmede uitstekend verdedigen van Roermondsch kleine achterspelers zijn oorzaak dat zij geen succes hebben. Aan den anderen