is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 17, 23-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

machtig en voeren de Dulwich-spelers, waarvan vooral de linkervleugel uitblinkt, de score tot 5—2 op. Dan weet Haarlem zich los te werken, eenige goede uitvallen volgen. Uit een fraaien ren met een schot besloten; had de jonge Leslie Miller wel een goal verdiend. Toch weet J. van den Berg na magnifiek passeeren met een zuiver geplaatst schot even voor het einde No. 3 te maken. De wedstrijd, die gedurende het geheele tijdsverloop zeer spannend was, eindigde in een welverdiende 5—3 overwinning der Engelschen. Het spel der Dulwich was vooral na de pauze in één woord schitterend. Ook Haarlem, dat de laatste wedstrijden geheel uit vorm was, schijnt dezen weer teruggevonden te hebben. De roodbroeken speelden met vuur van het begin tot het einde en dienen vooral Thole, Healy, Veen, Van der Mey, J. van den Berg en Patrix Leslie Miller voor hun kranig spel genoemd te worden.

H.F.C.—Darlington F.C.

Te circa half drie blaast Oosterveen voor den aanvang en komen de volgende elftallen in het veld.

Darlington met Brebner, J. Spence, Cleminson, Collins, Wake, Boyle, Moore, Nicholson, Bell, F. Spence en Wallis.

H.F.C. met A. v. Waveren, Schalkwijk, Ovink, Beynes, v. d. Wonde, Kater, Rambonet, Francken, ter Spill, v. Gogh en Henny.

Het begin is al zeer laksch en het duurt ruim 10 minuten eer het spel een eerste klasse gehalte bereikt. De Haarlemmers komen dan met een goed gecombineerden aanval mooi opzetten, en vooral Henny blinkt uit door groote vlugheid en zuiver plaatsen. Keer op keer is H.F.C.'s rechtsbuiten den Engelschen te snel en talrijke voortzetten belanden voor het Darlington doel, dat echter op wonderbaarlijke wijze door Brebner verdedigd wordt. De Engelsche doelman geeft ons een spel te genieten, dat op zich zelf een gang naar de Spanjaardslaan waard is. De lastige ballen veranderen onder zijn bewerking blijkbaar in zeer gemakkelijke stof en met groote zuiverheid retourneert hij het leder telkens weer naar zijn voorhoede, die na ongeveer 20 minuten spelen van een misverstand in H.F.C.'s verdediging profiteert en den stand onverwacht op 1—0 brengt.

Luide aangemoedigd komt de thuis-club nu nog meer opzetten en als enkele zeer snelle rennen van Henny slechts in de laatste instantie gestopt zijn, profiteert ter Spill eindelijk van een hiervan en plaatst kalm N°. 1 in den hoek.

Kort voor de pauze krijgt de H.F.C. een strafschop te benutten, doch v. Gogh schiet tegen den' paal en zonder verandering begint de 2e helft. Met het oog op het zooveel op elkaar gelijken der beide costumes, komen de Engelschen na de rust in roode jerseys uit. Ze schijnen door deze kleur verandering tevens wat vlugger geworden, in sneller tempo wordt door hen nu begonnen. H.F.C.'s achterhoede heeft handen vol werk, terwijl de Haarlemsche aanval zich maar niet los kan werken.

v. Waveren krijgt verscheidene schoten te stoppen dochAdoet dit met groote bedaardheid, terwijl telkens meer bljjkt dat de finishing

touch aan het DarliDgton voetbal ontbreekt.

Na een poosje komt de H.F.C. weer beter in actie en door goed spel der mindenlinie verplaatst zij ' het spel weer op Engelsch grondgebied, waar naar wij meenen Mannus Francken, na eenige vergeefsche pogingen zijner mede, voorwaarts eindelijk Brebner met een onhoudbaar schot passeert 2—1.

De Engelséhen veranderen nu weer eens van opstelling en met succes, want binnen vijf minuten ligt de gelijkmaker in het Hollandsche doel 2—2. ■ • ■ .

De strijd wordt nu minder fel, doch hoewel de Haarlemmers in het voordeel zijn daar Darlington een harer spelers wegens een kwetsuur moet misten, falen zij hiervan te profiteeren en zijn het daarentegen, de gasten die een paar minuten voor den einde met een kop-bal de leiding nemen om ten slotte met 3—2 eenigszins geflatteerd te winnen. Nadat het H.F.C. team zwak op papier was is de uitslag gunstig te noemen, een gelijk spel had de verhouding beter weer gegeven. De man, die de match won was ontegenzeggelijk Brebner.

Tubantia—Be-Q,uick 2—1

Verlorèn — ik meen de wedstrijd, — en toch gewonnen — ik meen het kampioenschap der Oostelijke Tweede klasse. Het ietwat betere doelgemiddelde der Zutfenaren is oorzaak, dat zij nog juist boven Tubantia en R. et V. komen te staan en de eer genieten, den naam van het Oostelijke voetbal tegen 't Zuiden hoog te mogen houden. Of ze er in zullen slagen? Ik betwijfel het, want 't spel, hier gisteren vertoond, was van hun kant maar dunnetjes en als het a.s. Zondag tegen 't Zesde weer zoo is, dan zie ik de Bredasche militairen reeds tegen Quick (N) spelen; Nu over den wedstrijd.

Als om 2 uur wordt aangevangen, spealt Tubantia tegen den sterken wind in.

Toch spelen ze met een ongekend vuur en reeds spoedig moet Be-Quick's doelman handblend optreden. Na een algemeen opbrengen, jaagt Tubantia's middenvoor den bal onhoudbaar in 't Zutfensche doel. Nu is het Be-Quick's beurt; verwoed vallen de Zutfenaren aan en reeds heel spoedig maakt dé rechtsbinnen gelijk, 't Publiek, dat zeer op de hand der Hengelosche vereeniging is, moedigt Tubantia luide aan. Dit schijnt de spelers te bezielen en Be-Quick's doel doorleeft angstige oogenblikken. Even voor de rust weet Tubantia's middenvoor voor den 2 den keer te doelpunten, waarna rust in gaat met 2—1 voor Tubantia.

Na de rust heeft Tubantia het spel geheel m handen, maar Olree verdedigt hardnekkig en ook Be-Quick's doelman is niet voor de poes. Zoo nu en dan doet de Be-Quick voorhoede een uitval, maar Jansen, Tubantia's middenhalf is enorm en verplaatst het spel onmiddellijk weer naar Be-Quick's helft. Kort na elkaar geeft hij twee prachtschoten op Be-Quick's doel, maar de lat schijnt medelijden met de Zutfenaren te hebben en fungeert als tweede doelman, Olree moet twintig minuten voor tijd uitvallen, maar verschijnt evenwel spoedig weer in het veld. Als er nog vijf minuten te spelen zijn, komt