is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 18, 30-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

he goes to the tent", waren de woorden die hem door van Hoorden medegedeeld moesten worden. In duidelijkheid liet het niets te wenschen over en Pierard hield zich verder kalm.

Het 3e punt en daarmede het gevoel van gewonnen te hebben schijnt intusschén verlammend op de onzen te werken waarvan de Belgen profiteeren om duchtig aan te vallen. Beeuwkes wordt aan het werk gezet en in enkele oogenblikken weet hij 2 zeer gevaarlijke schoten te stoppen, waarna de Belgen over de lat trappen. De rooden bhjvèn sterker en elk oogenblik kan een tegenpunt worden verwacht.

Een zeer snel en onverwacht schot van rechts wordt door Beeuwkes fraai gestopt.

De Belgische overmocht wordt echter afgewisseld met Hollandsch doorbraken waarbij eens Snethlage en Akkersdijk en in combinatie ver door gaan. Vlak voor doel schiet Akkersdijk echter tegen Le Roy op en de terugspringende bal wordt over getrapt. Onmiddellijk daarna moet echter Beeuwkes weer te hulp komen.

Het geheel wordt thans afgewisseld door tal van vrije schoppen waardoor het spel er niet fraaier op wordt. De gestreepte achterhoede verslapt merkbaar en slechts enkele sporadische uitvallen brengen den bal in de buurt van het Belgische doel waar Snethlage nog een kans kreeg maar buitenspel tegen zich gaf geven, ! het 2° en tevens laatste geval van buitenspel ! van den geheelen wedstrijd.

Het einde nadert meer en meer en men denkt reeds dat 3—0 de eindstand zal zijn als de Belgen plotseling aanvallen, Sayes krijgt vlak voor het doel den bal en duwt die in de richting van Beeuwkes, deze meent dat Heijtirjg i zal trappen, Heijting meent dat Beeuwkes het I zal doen en profiteerende van deze tijdelijke » werkstaking rolt de bal door het doel. Een vrij onnoozel doelpunt, dat echter de Belgen voor hun hard werken in het 2de deel wel hadden verdiend. .

Nog even wordt doorgespeeld en dan is de tijd verstreken en hebben wij met drie—een gewonnen! Onmiddellijk na den afloop stroomt het enthousiaste publiek naar de tribune, waar de Nieuwsbladbeker den geheelen middag reeds , heeft staan prijken en waar deze aan de overwinnaars zou worden uitgereikt.

Zoodra het gejuich wat bedaard was nam Jasper Warner het woord. Hy bracht eerst een woord van dank aan den schenker van den beker, den heer Sythoff, huldigde daarna de I Belgen voor hun flink spel en dankte Sparta voor de keurige regeling. Hij verzocht den Belgen verontschuldiging voor het feit dat door \ een toeval of 'n misverstand het veld eenige raeterB te smal was en beloofde dat voor een herhaling hiervan gewaakt zou worden. Hij dankte den heer Howcroft die zich op zoo n uitstekende wrjze van zijn taak had gekweten en reikte vervolgens den beker aan Karei Heijting den captain van het winnende elftal, over, waarop de Champagne rond ging.

Hierop kwam de Belgische bondsvoorzitter Baron de la Lavaleye aan het woord om onze spelers hulde te brengen voor hun uitstekend spel en ons te bedanken voor de zeer sportmanljjke daad om een invaller aan te bieden

hetgeen door de Belgen op hoogen prijs werd

geDitdjaar waren de Hollanders de gelukkige geweest die den Belgen een lesje gegeven hadden, hij hoopte dat volgend jaar zijn landgenooten ons een lesje zouden kunnen geven.

En hiermede behoorde voor het publiek deze wedstrijd weder tot de historie.

Geven we ten slotte het volgende

Chronometrisch verslag

waarin de voornaamste punten van den strijd zijn weergegeven en waaruit men zal zien dat vrije schoppen een voorname rol in dezen strijd hebben gespeeld.

2.41. Aftrap door Holland.

2.46. Hoekschop tegen België.

2.47. Vrije schop tegen Holland.

2 50. Idem.

2.54. Hoekschop tegen België.

2.55. Vrije schop tegen België.

2.57. Snethlage doelpunt voor Holland.

2.58. Vrije schop tegen België. 3.—. Idem.

3.01. Idem.

3.06. Vrije schop tegen Holland. 3.11. Vrije schop tegen België. 3.14. Vrije schop tegen Holland.

3 16. Strafschop tegen België, waaruit Ihomee doelpunt.

3.17. Hoekschop tegen België. 3 20. Cambier verlaat het veld. 3 22. Vrije schop tegen België.

3.23. Hoekschop tegen België.

3.24. Vrije schop tegen Holland.

3.25. Idem.

3.26. Pauze.

3.45. Hervatting.

3.46. Vrije schop tegen Holland. 3.49. Vrije schop tegen België. 3.52. Hoekschop tegen België. 3.54. Buitenspel tegen Holland. 4.—. Vrij schop tegen België.

4.02. Thomee doelpunt uit strafschop. 4*05. Vrije schop tegen België.

4.07. Idem. 4.10. Idem. 417. Idem.

4,21. Vrije schop tegen Holland. 4.25. Vrije schop tegen België.

4.27. Vrije schop tegen Holland.

4.28. Buitenspel tegen Holland.

4 29. België doelpunt door Sayes. 4 30. Tijd. Holland wint met 3—1.

J Het Dmer.

Na afloop vereenigden spelers en officials van beide landen benevens eenige genoodigden zich aan een diner in Maison Ulnch.

Bij het dessert werd door verschillende heeren het woord gevoerd. Warner opende de reeks met een dronk op de Belgen. Vervolgens voerde de Belgische voorzitter het woord, eerst in het Pransch en daarna tot Mr. * Howcroft in het Engelsch. Ook de heer Hirschman bracht den heer Howcroft in diens moedertaal hulde voor zijn prestaties bij dezen wedstrijd. Altona, de Spartavoorzïtter sprak nog eenige woorden namens Sparta, Gratama zag in deze vriendschappelijke voetbalwedstrijden een oplossing voor den wereldvrede en hiermede was het officieel gedeelte