is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 18, 30-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

had. Ze moest tegen G.V.V. een bittere pil slikkeD. Met 8—1 werden ze op het allerlaatst van de 2de plaats verdrongen.

Zondag werd op het Be-Quick veld de wedstrijd tusschen de beide Noordelijke elftallen gehouden- Men kan niet overal tegelijk zijn; en zoo verkoos ik een uitstapje naar Botterdam boven het blijven in de stad mijner inwoning.

Het verloop van den wedstrijd kan ik dus niet weergeven. M'n lezers zullen me dit ten goede moeten houden. Zoo juist verneem ik dat het Noordelijk elftal is vastgesteld.

In het oorspronkelijk Noordelijk elftal is nogal eenige wijziging aangebracht.

Van Slooten wordt vervangen door Jeekel (keeper van Frisia II)

Vermeulen en Eecen moeten als backplaats maken voor Starke (W.V.V.) en Volkmaars jr. (L.V.VJ. Pinto (Frisia) en Kriegsman (W.V.V.) wisten zich staande te houden en J. Westra (Achiles) voltooit de half-backlinie.

De voorhoede kon het der commissie nog al naar den zien maken, want alleen Snijders werd vervangen door Jacobs (Achilles).

A.s. Zondag zal dit elftal op de Wilhelminabaan tegen Koogie's mannen in het strijdperk treden. Veel succes voor onze mannen wensch ik hun toe. Het zal blijken of ze een goede keus gedaan hebben.

Indertijd maakte ik melding van een legpenning competitie van den G.V.B. J.1. Zondag heeft de finale plaats gehad tusschen G.V.V. en Forward.

Met 3—2 wisten de G.V.V.'ers de blauwwitten er onder te houden.

MoiiLEBOON.

Uit Rozendaal.

Concordia trok verleden Zondag met 2 elftallen naar Antwerpen, om de revanche-matches te spelen der in Rozendaal gehouden wedstrijden.

De Borgerhoutsche Voetbalclub II werd om te beginnen door Concordia II met 5—1 geklopt.

Even later trapt Concordia I af tegen de Berchemsche Sportvereeniging met den hevigön wind in den rug. Door te hard trappen werden vele kansen verknoeid, tot eindelijk Westra, na keurig samenspel, Concordia met een onhoudbaar schot de leiding wist té geven. Alle verdere pogingen stuitten af op centerhalf Schmidt en back Huijsmans, zoodat met 1—0

vertrek uit den Haag naar Apeldoorn, waar wij na een voorspoedige reis om 12 uur arriveerden en door Robur et Velocitas leden minzaam verwelkomd werden. De wedstrijd, die te half 3 aanving, kenmerkte zich door superioriteit onzerzijds, die wij evenwel niet in goals wisten uit te drukken, daar onze keeper 2 goals cadeau gaf. Ons team bestond uit: v. West (g.), v. Oven en Pop (b.), Sillevis, Froger en Herzeele (hb.) en Nederveen, v. Laar. Chapelle Sr. en Jr. en v. d. Berg (f.) De match . eindigde in een draw 3—3, waar een 3—1 ons deel had kunnen en moeten zijD. Des avonds werden we met muziek treinwaarts geleid en was het afscheid door vuurwerk knallend hartelijk. Na -een kwartier sporens werden we wederom in Deventer uitstekend ontvangen en na beslag op onze kamers gelegd te hebben, sooswaarts geleid.

De volgende ochtend liet men ons een paar fabrieken zien, De interessante tocht onder leiding van den heer Ribbens werd door ons byzonder geapprecieerd. 's-Middags tegen U.D., dat vier invallers telde, doch van goede kwaliteit, daar deze uit andere steden gerequireerd waren, kwamen wij uit met: v. d. Berg (g). Heyting en Pop (b), v. Oven, T. Kèssler en Froger (hb), Sillevis, v. Laar, Chapelle Sr. en Jr. en Herzeele (f). Voor half-time hadden wij de overhand, begonnen met een schot tegen den goalpaal doch eindigden met 2 goals cadeau te geven, met dit gevolg dat Chapelle Jr. onêev de lat gezet werd.

Na half time mocht Pop gaan keepen en deed dit uitstekend kon echter een schot van Pluim, waarvoor deze een pluimpje verdient niet houden terwijl v. d. Berg onze eenige goal scoorde. De verhouding had hier 3—3 mogen zijn. Scheidsrechter Portheine aangenaam en uitstekend. Na ons diner stapten wij nog juist bijtijds in den trein naar Arnhem waar ons een hartelijke ontvangst van O.D.O. leden ten deel viel.

Na den avond in gepaste vreugd gepasseerd té hebben, stonden wij Vrijdags op terwijl het water buiten hemel afstroomde. Gevolg was dat wij meer in water dan op natte vette klei speelden en niet konden geven met het zelfde elftal waarmede wij in Apeldoorn speelden, wat wjj konden. Schieten ging niet en passeeren ook niet en met 2 goals cadeau gegeven eindigden wij weer met 3—3. Alle leed werd echter spoedig vergeten door het uitstekende diner dat O.D.O. ons aanbood en dat wij bijzonder op prijs stelden. Na een zeer luidruchtige wandeling door de stad en daarna een kalme nachtrust werden wij Zaterdag ochtend uitgeleide gedaan haar den Bosch door onze beminnelijke gastheeren. In de Hertog stad was ook de receptie bijzonder hartelijk. Eerst om 4 uur ving bier de wedstrijd tegen Wilhelmina aan, dat slechts 3 invallers telde.

Wij stelden ons op met D. Kessler (g.) Feith en v. Oven (b.) Froger, Lutjens en Pop (hb.) Sillevis, v. Laar, Chapelle Sr. en"Jr. en Nederveen (f.) Hier hadden wij dan eindelijk eens een niet al te hard terrein en geen te harden bal, twee dingen waardoor wij steeds gehandicapt waren geweest. Het resultaat was dan ook dat goed short-passing gespeeld kon

wordt gedraaid.

Na de rust werd het Rozendaalsche doel belegerd en spoedig maken de Belgen gelijk. Door het harde werken van Meijvis, Velthuis en Feldmeijer bleef echter de stand 1—1, tot dat 7 minuten voor het einde, de Belg Leduc het winnende punt kon maken door een misverstand tusschen back en keeper.

Een match tusschen Borgerhout en de A.S.A. gaf voor uitslag 5—2, terwijl de finale tusschen Berchem en Borgerhout met 1—1 in een gelijk spel eindigde.

Pelosi.

Tour der Inséparables. De 4 wedstrijden in 4 dagen waren oorspronkelijk berekend voor 18 spelers, c och Paaschverwondingen dwongen ons ten slotte steeds met 13 spelers uit te komen. Woensdagochtend