is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 23, 04-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam Alleen stukken voor Administratie en Clubberichten te zenden aan C. J. GROOTHOFF, p/a Redactie „de Telegraaf'.

ABONNEMENT: _ . ^„^—^. „,a ADVERTENTIEN :

Prijs per jaar, franco per post, VerSChljnt DONDERDAGS. D , « , / * u

f 3.-, bij vooruitbetaling. Het * 1-6 regels (met be-

abonnement kan worden aan- n , , . wijsnummer) f 1.50.

gevangen den eersten van elke UnoeP redactie V(W

maand, echter verbindeed voor ' rkriTU^CC Elke regel meer f 0.20.

een geheel jaar. u. J. UhUU I nUrr. Plaatsing 3/2 maal.

Afzonderlijke rummers f 0.10. °*

16" Jaargang. AMSTERDAM, 4 Juni I908. N°. 23.

B O NDSNIBUWS.

BESTUUR.

Jasper Warner, late Voorzitter, Zwolle.

C. A. W. Hirschman, 2e Voorzitter, Amsterdam, P. C. Hooftstraat 19.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam, J. J. van den Berg, Groote Houtstraat 178, Haarlem; M. de Boer, Korte Mare 24, Leiden; J. A. W. Gratama, Nassaustraat 6 Bbis, Utrecht; P. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden ; J. W. Kips, Schiedam, en Tb. Portheine; Keizerstraat 28, Deverter, Commissarissen.

Secretaris-Penningmeester:

J. HYLKEHA, Bilderdijkkade 21a Amsterdam. Telefoonnummer 993.

Telegram-Adres: Nedvoetbalbond, Amsterdam.

COMPTABILITEIT. De secretaris Penningmeester Tan den den N.V.B. verzoekt allen, die iets te vorderen hebben van of' verschuldigd zijn aan den N.V.B, hunne declaraties omgaand in te zenden of hel; verschuldigde omgaand over te maken in verband met het afsluiten der rekening over het Bondsjaar 1907/8 per 31 Mei.

Seriewedstrijden. De bestuurscommissie verleende toestemming tot het organiseereri van seriewedstrijden door de vereeniging Eendracht te Winschoten (toegetreden tot Grorjicger VB.), op 28 Mei en Olympia Rotterdam (toegetreden tot den R.V.B.) op 7 en 8 Juni.

Internationale wedstrijden. De bestuurscommissie verleende toestemming voor de volgende internationale wedstrijden:

V.F.C.—Racing Club de Malines op 8 Juni.

H.V.V.—Slavia op 30 Mei.

Zwaluwen—Slavia op 31 Mei, \

Xerxes Rotterdam—R.C. de Malines.

W.V.V.—Bremer Sportclub te Winschoten op 7 Juni.

Adresveranderingen. Ant. W. Kuypers,

secretaris der vereeniging Eendracht te Nijmegen: Zeigelbaan Nijmegen;

J. W. Kips, Bestuurslid N.V.B. tijdelijk: Hotel Molenaar Putten op de Veluwe;

J. C. Bolderdljk, secretaris Leidsche V.B. Pasteurstraat 48 Leiden.

Verandering van secretariaat. D.V.S. Rotterdam; J. O. Bender, Nieuwe Haven 47, Rotterdam.

Quick Haag P. F. de Haas, Snelliusstraat 59, den Haag.

Schorsing. Door Ajax Amsterdam: J. C. Broers, tot de eerstvolgende algemeene vergadering der vereeniging. Woonplaats Overtoom 10, Amsterdam.

Royement. Door Volharding, K. Jeekel, J. J. Cleuvel en A. J. J. Staal. (Adressen nader op te geven).

Door Blauw-wit Amsterdam: J. Hania, Frederik Hendrikstraat 142, Amsterdam; J. Degenkamp, Ringdijk 110, Watergraafsmeer; Chr. de Vries, Jac. van Lennepstraat 299, Amsterdam.

Bonds'eden. Voorgesteld door 't Zesde te Breda: A. W. G. Brandenburg.

Namens het bestuur van den N.V.B.

De Secretaris-Penningmeester J. Hylkema.