is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 25, 18-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

15

en Woolley met 59 uit. Het totaal werd 226. In de 2e innings ging de jongste Relf al vóór de dubbele cijfers er waren, maar Vine (77) en Killick (65) zetten 'n stand op. welke de score met 143 vermeerderde. Erg pleizierig voor de fielders zal dit wel niet geweest zijn, immers Killick is links en het voortdurend heen en weer wandelen begint al spoedig te vervelen. Later kwam nog 'n stand tusschen de oudste Relf (85) en Raüji (29) en de innings sloot voor 372.

Kent moest 281 maken om te winnen en begon niet fortuinlijk daar Hardinge en Woolley zonder scoren verdwenen en ook Dillon en Seymour moesten retireeren aleer er dubbele cijfers waren bereikt. Humphreys en Mason resp. met 23 en 45 not out, speelden hierna den tijd uit.

Worcestershire behaalde weer, dank zn een goede innings van „H. K." en de lobs van Simpson-Hayward, een 7 wickets overwinning op Warwickshire. Warwickshire gaf wat men noemt een weak display en zat in ruim 3 uur voor 119 in het pavilioen.

Foster en Bowley — het openingsjaar — slaagden er in het totaal van Warwickshire reeds te passeeren, waarbij Foster 68 en Bowley 58.

Lilley liet zich hierna achter de wickets niet onbetuigd. Hij stumpte Foster, deed hetzelfde

met Pearson toen deze 30 runs achter zijn naam had en deed daarna nog een 3 tal vangen, waardoor het totaal — 237 — nog beneden de verwachtingen bleef.

In de tweede innings was het Lilley als batsman, die voor een pover totaal behoede.

Met Fischwick (47) maakte hij samen 102 runs voor het 7e wickets. Toen bij voor 78 was gebowld sloot spoedig de innings voor 215. Worcester moest 98 maken om te winnen en deed dit voor 3 wickets waarvan er een weer in handen van Lilley viel.

Spannender verliep de strijd tusschen Derbyshire en Hamshire. Derbyshire opende met 249 en Hampshire met 235 (Hill 78). In de 2e innings faalde Derbyshire op het bowlen van Badcock (6 voor 56) en werd het totaal 162.

Hants moest dus 177 maken om te winnen. Aanvankelijk ging het niet kwaad en scheen een overwinning voor Hampshire vrij zeker, maar toen Hill voor 40 gevangen was maakte Warren en Cadman spoedig aan alles een einde en voor 140 runs was het gedaan. Derbyshire had met 32 runs gewonnen.

Northants deed weer zwak tegen Leicestershire. Leicestershire scoorde 431, in hoofdzaak te danken aan Coe en King die resp. 142 en 127 scoorden en te samen 249 voor het 4e wicket bij brachten. Northants ging eerst voor 181 en daarna voor 196, zoodat ze met innings en 54

runs verloren. , ,„, ,

Tweede helft der week.

De fraaie score van H». H. the Jam Sahib of Nawanager of kortweg van Ranji was the topic van de week. Spelende tegen Middlesex scoorde hij in de eerste innings een kanslooze 153 not out en in de 2e was hij reeds aardig op weg naar z'n 2e century, toen hij door Murrell werd gestumpt, derhalve 231 runs voor slechts eenmaal uit.

Blijkbaar heeft dit succes hem zoo aangemoe¬

digd, dat hij besloten heeft dit seizoen verder zooveel mogelijk voor Sussex en voor M. C.C. te spelen, een besluit, dat behalve de cricketenthousiasten zeker ook de penningmeesters met vreugde zal vervullen want het spelen van Racjitsinbji heeft nog steeds een groote aantrekkingskracht voor het publiek, ja, nu hij regeerend vorst is, schijnt die aantrekkingskracht nog grooter geworden te zijn.

Zoo waren er bij den wedstrijd Midlessex— Sussex bijna 13000 betalende bezoekers.

Sussex opende uitstekend met een innings van 410, waarbij Vine met 119 en Ranji met 153 not out het meeste bijdroegen.

Echter ook Middlesex liet zich niet onbetuigd en vooral bet openings paar Warner en Moon hield de scorers druk bezig. De 200 was reeds op eer dat de Sussexbowlers een scheiding wisten te bewerken. Warner had toen 94 en Moon 116 runs gemaakt. Gelukkig voor Surrey waren de volgende batslui minder levendig en hoewel ieder nog wat bij bracht sloot de innings nog onder het Sussex-totaal voor 387. Hierbij was echter reeda zooveel tijd verstreken dat een beslissing niet meer mogelijk was en Sussex gebruikte de rest van de tijd om 233 te maken voor 5 wickets waarbij Ranji zooals gezegd 78 en Killick 101, z'n eerste eentury in dit seizoen. Beide counties blijven derhalve ongeslagen. Hoewel de wedstrijd Somerset—Gloucester in een draw eindigde, zoo zal deze ontmoeting >«.!, w/^™ Ion rein horinnerinsr bliiven. daar ze Jessop

in staat stelde voor de 2e maal 2 honderden in één wedstrijd voor zijn county te scoren. De vorige maal was het in 1900 tegen Yorkshire.

Gloucester batte eerst en het was hoofdzakelijk een stand tusschen Jessop en Barnett (52) waardoor de runs kwamen. Jessop maakte z'n 143 in 90 minuten. Het totaal werd 832. Somerset opende goed met Braund (65) en Bisgood (32). Daarna scheen het echter mis te loopen tot ten slotte Whittle weer stand hield en met 'n 88 not out er voor zorgde dat het totaal 247 werd. In de 2e innings legde Jessop weer geducht het hout er op. Met 267 voor 5 wicket, sloot hij en bleef zelf met 133 not out, waarvan precies 100 door boundaries gemaakt. Godsell hielp hem met 52. Somerset speelde kalm den tijd uit waarbij Braund 63 en Palairet 46 maakte.

Evenals in de eerste innings bleef Whittle, thans met 47 not out. Het totaal werd 240 voor 5 wickets.

Surrey behaalde 'n gemakkelijke inningsoverwinning met nog 26 runs over. Derbyshire was zonder haar captain Lawton en, verloor den toss, twee zaken die van grooten invloed waren op het verloop van den strijd.

Surrey begon nu te batten en Hayward opende met 'n lang niet kanslooze innings van 60. Marshal die geruimen tijd met hem samen was, speelde een uitstekende en geheel kanslooze 67. De hoogste score kwam echter van Crawford die 'n hoewel niet geheel kanslooze, dan toch krachtige innings van 104 scoorde. Het totaal werd 339. In Derbyshire's eerste inning was het alleen Needham die iets presteerde. Hij ging No. 1 en bleef met 58 not out uit een totaal van 111.

De 2e innings was iets beter maar het totaal,