is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 26, 25-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

Paramor b Stenger 5 b v. d. Leek 6

Hora Siccama b Stenger 0 not out 1 Arntzenius b Stenger 0 b Stenger 0

Eigeman b v. d. Leek 7 c Reudler b

v. d. Leek 0

Vermaat not out 1 lbw v, d Leek 3

Extra's 5 1

~28

o. m. r. w. o. m. r. w. O. v. d. Leek 105/6 5 15 5 63/6 4 6 6 G. Stenger 10 7 8 4 6 1 7 3

Cricket in den A.C.B.

Daar geen der vastgestelde wedstrijden vorigen Zondag doorging, bleef begrijperlijkerwijze het wekelijksche overzicht aebterwege. De Zaandammers hadden reeds vooruit kennis gegeven van hun wegblijven, omrede ze geen elftal bij elkaar konden brengen, terwijl bij den wedstrijd V.V.V. III—O ivmpia III slechts 6 Olympiamenschen op het appel waren, waarschijnlijk tengevolge van de slechte weersgesteldheid en hier de V.V.V.'ers al heel gemakkelijk eene overwinning boekten.

Zondag jl. hield het weer zich vrij wat beter en konden de cricketliefhebbers weereensnaar hartelust van hua geliefkoosd spel profiteerer. Voor beide afdeelingen was slechts een wedstrij i vastgesteld, t.w. Riol en Wit III— Olympi* II ea Victoria II—V.V.V. III waarbij de Haarlemmers en de Victorianen wisten te zegevieren.

Te verwachten was, dat de groen witten tegen de Haarlemmers een nedorlaag zouden slikken, temeer daar de wedstrijd te Hoemstede plaats vond. Olympia begon met batten en bracht een totaal van 41 runs bijeen. P. Prins en J. Fischler behaalden ieder mat 10 juist dubbele cijfers, v. BrederoJe had het baste gebowli en verkreeg de goede cijfers van 8 v. 10, terwijl v. d. Berg zich met 3 v. 2 eveneens liet gelden. Rood en Wit scheen wederom een reuzentotaal te zullen maken, en het 1ste wicket viel niet voordat er 73 runs bij elkaar waren. Doch toen deze stand gebroken was, vielen de wickets vrij snel en werd het totaal slechts 136, wat voor dit sterke batting team betrekkelijk weinig is. W. v. Spengler, die vorige weak reeds zoo'n goed figuur sloeg in den wedstrijd Rood Wit II—A.C.C. I voor den Telegraaf beker, was wederom met een mooi gespeelde 64 de man geweest, terwijl direct ha hem C. L. van Lennep met 25 genoemd mag worden.

Verder behaalde alleen nog A. v. Spengler met 12 dubbele cijfers en maakte A. v. d. Berg 8 runs. Van de bowlers had de jeugdige Boeljon met zijn bekendo effectballen wederom het meeste succes en bowlde 4 w. v. 33. Dinkela nam 2 c 15 P. Prins 2 v. 31 en J. Fischer

1 v. 44. De 2e innings kwam Olympia's totaal tot 44, waarvan wederom Fischer met 16 het beste battingspel vertoonde, terwijl A. de Graaf met 8 en A. de Haan Azn. met 6 not out ook wat bijvoegden. Bijleveld had nu met 8 v. 19 vooral uitstekend gebowld, terwijl v. d. Berg

2 wickets voor 23 runs bemachtigde. Met innings en 51 runs boekte Rood en Wit III, alzoo hun 4e opeenvolgende overwinning.

Voor de 2e klasse ontving Victoria II in

Bussum het 3e elftal van V.V.V. Laatstgenoemde won den opgooi en koos fielden. Het totaal dat do Victorianen hierop bijeenbrachten bedroeg 78, waarvan Warners een hardgeslagen 17, J. v. d. Linde 15 not out en Willems 14. Krooneman met 5 v. 28 was de meeet succesvolle bowler. Grilde 1 v. 7 en Slag 1 v. 8. De Poldermenschen beantwoordden dit totaal met 43, waarvan alleen J. Kroon met 22 iets presteerde, terwijl verder Güde met 6 nog iets bijbracht. Warners en Willems resp. met 4 v. 13 en 5 v. 26 hadden de beste bowlingcijfers. Het totaal der 2e innings van Victoria was minder dan dat der 1ste en bedroeg nu 44 (W. v. d. Linde 16, J. v. d. Linde 10). Wederom had Krooneman met 5 v. 18 het meeste succes met den bol, terwijl Kroon 3 v. 14 en C. v. d. Vorm 1 v- 11 bowlde. Om te winnen moesten de V.V.V.'ers dus 90 runs maken, hierin slaagden ze niet, daar hun totaal slechts 49 bereikte (v. d. Vorm 26 not out) alzoo verliezende met 50 runs. In deze innings onderscheidden zich J. en W. v. d. Linde resp. door 4 v. 6 en 3 v. 6 te nemen het meeste met bowlen, Warners bowlde thans 2 v. 19 en Willems 1 v. 8.

J. H.

Buitenland

Cricket in Engeland.

De eerste helft der week.

Alom weer klachten over het Lancashire wicket dat allergekst deed en oorzaak was dat diverse batsman geblesseerd werden. Tegen Surrey won Hornbey den toss en hij opende met Hartley de Lancashire-innings. Verbazend langzaam werd er gescoord, vooral Hartley maakte zich niet bijzonder druk daar hij gedurende de 40 minuten dat hij aan het wicket was slechts op 2 ballen wist te scoren.

Rushbey en Lees bowlden echter zoo goed dat ondanks het voornamelijk verdedigend spel toch de wickets vielen zoodat voor slechts 72 de vertooning was afgeloopsn. Sharp was topscorer met 2—1.

Surrey bewees hierop dat het niet geheel en al aan het wicket lag want er werd door de Londenaars vrij snel gescoord.

In één over sloeg Hobbs b.v. Brearley 4 maal naar de boundary. Voor 25 werd Hobbs gevangen terwijl Hayes run out was, juist toen hij dubbele cijfers had. Hayward die uitstekend speelde viel daarna voor 49 als slachtoffer van den fastbowler. Holland maakte 'n single en blesseerde zich daarna zoo dat hij zich moest terugtrekken, hetgeen Hornley in de Lancashire innings overkomen was. Crawford sloeg er in z'n krachtige 36 vroolijk op los maar het beste deel kwam van Leveson—Gower die uitstekend spelend, met Lees (29) en later met Strudwick (55) de score flink de hoogte in bracht. Met 78 waarbij 10 vieren, bleef hij not out. Het totaal was 326. De 2e innings van Lancashire was al niet veel fraaier en weer bowlden Rushbey en Lees onafgebroken de gaheele innings. Weer leverde Sharp uitstekend werk door 57 te maken terwijl Tyldesloy met 31 hem goed terzijde stond. Veel mocht het echter niet baten want