is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 26, 25-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

15

in gevaar werd gebracht. Jammer dat men een dezer H.P.C.ere niet naar Londen kan sturen, ze zullen allicht 'n paar meter sneller zijn dan de heeren die thans gaan.

Het gedetailleerd verloop van de wedstrijden was als volgt:

100 meter hardloopen :

le serie: 1. M.G. Emeys (V.V.A.) in 13 2/5 sec.

2e serie: 1 F.Koopmans (V.V.A.) in 12 4/5 sec.

3e serie : 1. W.Rasch (H.F.C.) in 12 sec.; 2. G. Reydon (H.F.C.)

4e serie: 1 Ch. Holst (Ajax) in 13 2/5 sec.

5e serie: 1. H. Voorst (Tubantia) in 124/5 sec.

6e serie : 1. P. Nijer (Tubantia) in 12 2/5 sec.

7e serie : 1. De Groot (Sparta) in 12 2/5 sec.; 2. J. E. van Maasdjjk (Quick)

8e serie: 1. Den Held (V.O.C.) in 12 1/5 sec.: 2. A. Horburger (V.O.C.)

9e serie: 1. R. v. Schaick (Sportman) in 12 3/5 sec.

le demi-finale: 1. W. Rasch (H.P.C.) in 11 2/5 sec.; 2. Koopmans (V.V.A.) in 11 4/5 sec.

2e demifinale: 1. v.d. Voorst (Tubantia) in 12 3/5 sec.; 2. Meijer (idem) in 12 4/5 sec.

3e demi-finale : 1. Reydon (H.F.C.) in 12 1/5 sec.; 2 Den Held (V.O.C.) in 12 2/5 sec.

Finale :

1. Reydon (H.F.C.) in 11 1/5 sec.; 2. Rasch (H.F.C ) in 11 2/5 sec.; 3. Koopmans (V.V.A.); 4. Voort (Tubantia).

400 M. hardloopen :

le Serie : le Goldman (Quick) in 59 **/s sec.; 2 W. S. Harstjes (V.V.A.) in 1 min. 3 Vb sec

2e serie : 1 W. Rasch (H.F.C.) in 58 */6 sec.; 2 Jibben (V.V.A.) in 59 sec.

3e serie : 1 M. Tideman (H.F.C.) in 58 4/6 sec.; 2 v. Schaik (Sportman) in 59 Vs sec

4e serie : 1 J. Seckei, (Herakles) in 1 min. Vb sec.; 2 H. J. Warburg (Ajax) idem.

5e serie : 1 F. M. v. d. Meulen (Sparta) in 1 min. 2 Vs sec.; 2 Valken (H.F.C.) in 1 min. 5 2/s sec.

Finale:

1 Rasch (H.F.C.) in 59 4/5 sec- 5 2 v- Schaik (De Sportman) in 60 2/6 sec.; 3 Jibben (V.V.A.); 4 Seckei (Hercules).

800 M. in één serie :

1 Goldman (Quick) in 2 min. 10 4/6 sec-; 2 Jibben (V.V.A,); 3 Seckei (Hercules); 4 Veenman (H.B.S.)

Eindresultaat kampioenschap, waarvoor beker uitgeloofd door jhr, Boreel van Hogelanden, burgemeester van Haarlem : 1 H.F.C 11 punten ; 2 V.V.A. 7 punten; 3 Quick (Den Haag) 4 punten.

De wedstrijden van de

Nederl. Athletiék Unie hadden het volgend verloop.

Hardloopen 100 meter:

le serie: 1 S. Volraat, Purmerend, walk over 15 Vb sec. ; .

2e serie: 1 Ch. Koenig, Rotterdam, geen tijd opgenomen; 2 J. J. de Winter, Rotterdam.

3e serie: 1 M. v. d. Berg, Rotterdam, in 134/5 sec; 2 J Konings, Haarlem.

4e serie: 1 H. W. Mulder, Apeldoorn, in 12 sec, 2 Jac. Hoogveld.

5e serie: 1. C. Schellenberg, in 15Vb sec. walk over.

6e serie: 1 Schmidt, Rotterdam, 14Vc sec;

2 J. F. Roos, Rotterdam.

7e serie: 1 Den Held, Rotterdam, 12s/b sec. 2 Horburger, Rotterdam.

8e serie : 1 De Groot, Rotterdam, in 124/s sec, 2 J. Volraat.

9e serie: 1 E, Koops, in 122/6 sec; 2 De Vletter.

le Demi-finale

1 Ant Horburger, Rotterdam, in 13Vr, sec.; 2 M. v. d. Berg. 2e Demi-finale:

1 Mulder, Apeldoorn, in 123/5 sec; 2 Hoogveld. 3e Demi-finale:

1 E. Koops, in 12V5 sec: 2 H. de Groot, in 122/6 sec, snelste tweede. Finale:

1 De Groot (Sparta), Rotterdam, in 12 sec; 2 Mulder, Apeldoorn; 3 A. Horburger, Rotterdam. Koops kwam te laat. De tjjd is niet officieel.

1500 meter:

1 B. Evers (U.D.I.), Arnhem, in 4 mm. 40Vb sec; H. J. van der Wal (Pro Patria), Rotterdam, 4 min. 412/5 sec.; 3 A. C. Vosbergen, idem, 4 miD. 414/6 sec; 4 Syphax, Haarlem.

Zestien deelnemers liepen mee. De eerste vier gaan naar de Olympische spelen te Londen.

4Q0 meter:

le serie: 1 B, Evers, in 1 min. 15*/t sec; 2 W. de Winter.

2e serie: 1 Jac. Hoogveld 1 min. 72/6 sec; 2 G. Boksman.

3e serie: 1 M. J. v. d. Draai 1 min. 74/5 sec, 2 J. van Katwijk.

4e serie: 1 Jules Konings 1 min. 44/s sec, 2 Verbeek.

5e serie: 1 E. Koops 1 min. 44/5 sec, 2 Jacobs.

6e serie 1 A. C. H. Vosbergen 1 min. 2x/b sec, 2 H. J. v. d. Wal Jr.

le demi-finale: 1 B. Evers 1 min. 3Vb sec., 2 Konings 1 min. 3s/6 sec

2e demi-finale: 1 E. Koops 57 sec, 2 Hoogveld 58V6 sec.

3e demi-finale: 1 Vosbergen 1 min. 8/b aec, 2 Van der Wal 1 min. l8/5 sec.

Finale: 1 Koops 56 sec, 2 Evers 56Vb sec, 3. Hoogveld 562/6 sec, 4 Vosbergen 588/6 sec.

Koops werd een krans aangeboden door leden van U.D.I.

5 K.M. snelwandelen:

1 P. M. Soudyn, Rotterdam (D. W. V.), in 26 min. 272/5 sec; 2 J. Goetzee,Rotterdam,in 26 min. 40Vs sec; 3 W. F. Winkelman, Rotterdam, in 26 min. 432/5 sec.; P. A. A. Ruimers, Rotterdam.

Vijftien deelnemers liepen mee. De tijd was van 4 K.M. af reeds beneden de tijden onlangs in Rotterdam gemaakt.

Marathonloop 5 K.M.: 20 deelnemers.

1 W. Braams (Pro Patria), Rotterdam, in 1 uur 52 min. 58a/6 sec; 2 G. Büff, idem, in

1 uur 53 min. 15Vs sec.; 3 J. van Katwijk (A.C.D.O.S.), Rotterdam, in 1 uur 58 min. 57Vs sec; 4 G. Brandenburg, idem, idem, in 2 uur 278/B sec; 5 P. B. Hartman, idem, idem, in

2 uur 3 min. 59V6 sec; 6 W. van Katwijk, Rotterdam; 7 H. Elkema, Amsterdam; 8 Joh. L. Swets, Amsterdam.

Van de 20 deelnemers kwamen slechts acht binnen.