is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 27, 02-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

'sGrav. CC—Volharding.

Een heerlijk cricketdagje, gepasseerde Zondag. Een lekker zonnetje, een frisch windje, een goed gemaaid veld thans en een goede pitch, ziedaar omstandigheden, die het cricketspel zoo aangenaam mogelijk maakten. Jammer alleen, dat het vertoonde spel niet in overeenstemming was met de omgeving, want op een enkele uitzondering na was het spel van laag gehalte.

Feith en Broese openen de Haagsche innings tegen Hisgen en van Renterghem, doch met veel minder succes dan tegen A.C.C. In van Renterghem's eerste over reeds is Broese bowled, Feith verdwijnt direct daarop keurig gevangen door Gerke op short leg en als er slechts 3 punten zijn, is ook Stelling clean bowled van Ron terg hem. Fokker is dan de eenige die dubbele cijfers maakt en als Hisgen dan snel achter een de wickets van Kessler, Feith Jr. en Tromp doet vallen, is het einde spoedig daar, 't totaal wordt 43, waarvan Fokker 15, van Loon 7, Feith Jr. en la Chapelle ieder 6.

Een treurig totaal dus. Do Volharding bowlerij was, zooals we dit van het al-oude tweetal Hisgen—v. Renterghem gewend zijp, goed en zuiver, maar dit is r og geen excuus om zoo te falen. Hisgen (6 voor 13) bracht weer de noodige afwisseling in zijn bowlen, zoodat geen der batsmen mij een oogenblik set scheen en dit, gevoegd bij een constant goedo lengte is de meeste onzer batsmen nog te machtig. Van Renterghem was aardig hard en zuiver, maar is toch niet zoo gevaarlijk als zijn captain. Zijn cijfers waren 4 voor 26. Volharding begint al even slecht want op 34 zijn Terman, Hisgen, van Booven, Dubois en Brouwer al uit. De stand van de innings komt dan met Gerke en Sweijs. De innings van Gerke (55) was de mooiste die ik hem ooit heb zien spelen, absoluut kansloos en alzijdig gemaakt. Drijven, hoeken, glanzen, alles ging hem Zondag even goed af en zonder hem had het er met Volharding nog leelijk uitgezien. Geheel anders was de innings van Sweijs, die zeer gelukkig en besluiteloos speelde. Hij had 33 punten gemaakt voor Fokker hem op third-man ving. Zoo was het van 5 voor 34, 6 voor 111 geworden. Toen namen de bowlers weer het heft in handen. Feith Sr. nam in een over drie wickets (Gerke, Sweijs en van Renterghem, de laatste door een mooie runningcatch van La Chapelle) en spoedig was de innings toen uit voor 113 punten.

Feith 3 voor 18, Coops 4 voor 33, Chapelle 2 voor 31. Er was op dit moment nog een zee van tijden de Hagenaars besloten dus nog een kans te wagen, 't Begin was al even slecht als in de le innings. Feith werd direct achter de wicke's gevangen, welk lot Stelling ook onderging, een decisie van den umpire, waarmede niet iedereen accoord ging. Van Loon en Broese spelen dan een tijd lang goed cricket. Vooral Broese maakt door keurige slagen de runs. Juist toen hij echter op uitstekende wijze 22 runs had gemaakt en voor een hoog totaal in scheen, werd hij door van Renterghem met een praehtbal gebowld. Fokker doet ditmaal weinig, maar met van Loon en Feith Jr. samen komt een goede stand van 44 runs. Beide scoren snel op ballen waarvan te scoren valt, verandering in den aanval helpt niet en reeds

komt er wat hoop in de harten der Hagenaars, als plotseling Hisgen, weer den bal tec hand neemt en Feith Jr. gebowld krijgt. Van Loon maakt het dan ook niet lang meer, voor een uitstekende 36 valt hij ook als slachtoffer van Hisgen's listen. De staart kwispelt nog een weinig maar lang duurt het niet meer. Het totaal wordt 108- Hisgen 6 voor 25. Van Renterghem 2 voor 50.

Volharding moet dus 39 maken om te wionen. Van Booven is spoedig door Broese gevangep, maar Gerke en Dubois zorgen dan voor de punten. Vooral de laatste legt er ongeducht het hout op en blijft met 29 not out. Volharding wint met 9 wickets.

Dient nog vermeld het goede keepen van Heemskerk, die de in le innings absent was, doch in de 2e drie goede catches deed op Hisgen. 's Gr&y. CC. Scores.

C. Feith Sr. c. Gerke b.

Hisgen 1 c. Heemskerk b. Hisgen 0 D Broese b. v. Renterghem 0 b. v. Renterghem 22

G. Stelling, , 0 c. Heemskerk b. Hisgén 2

D. Kassier b. Hisgen 3 run out 6 A. Fokker , „ }5 b. v. Renterghem 2 Feith Jr. „ „ 6 b. Hisgen 14

H. A.Tromp „ , 0 „ „ 9 La Chapelle b. v.

Renterghem 6 run out 2 C van Loon c. 3. C. Sweijs

b. v. Renterghem 7 b. Hisgen 36 Van der Pot not out 1 not out 2 F. W. G. Coops b. Hisgen 0 C. Heemskerk b. Hisgén 6

Extra's 4 7

_43 108 Bowlingcijfers: o. m. r. w. <>• m- r. w.

Hisgen 10 3 13 6 Hisgen lla/6 1 25 6

v. Renterghem 9 1 26 4 vRenterghem 10 - 50 2 Dubois 1 - 7 -

A. Sweijs 2 - 11 Ferman 1 - 8 -

v. Booven 1 1 - Volharding.

W. Gerke b. Feith 55 not out H

Ferman b. Coops 0 Hisgen , , 3

Van Booven run out 3 c. Broese b. Chapelle 1 Dubois c. Tromp b. Coops 6 not out 29 Brouwer hit wicket Coops 1 J. C. Sweijs c. Fokker

b. Feith 33 v. Renterghem c. la

Chapelle b. Feith 0 Heemskerk c. Broese b.

la Chapelle 0 A. H. Sweijs not out 2 Ch. v. Loon b. la Chapelle 0

Extra's 8 0

113 «

Bo wlin gcrjf ers:

o. m. r.w. o. m. r. w.

la Chapelle 13 1 31 2 Coops 7 4 12 -

Coops 13 1 33 4 Chapelle 8 2 20 1

Fokker 6 l 23 - Feith Jr. l'/e - 9 Feith Jr. 5 - 18 3

* ~ "T^TX^?22»

Victoria—V.V.V. Beide elftallen zijn voor dezen wedstrijd compleet en onder begunstiging van fr&ai cricketweer opent Victoria haar le innings, op het bowlen van Grootmeijer en v. d. Lee. Weinig valt er van deze innings te vermelden. Slechts v. Steenbergen liet goed spel zien en in minder mate Sanders. Deze twee spelers bereikten dan ook de dubbele cijfers, de rest deed weinig of liever niets.