is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 27, 02-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

A

vrijwel nihil is, geeft Eigeman den strijd op en wint Hermes dus met lé runs op de eerste innings. Scores:

HERMES. le Innings. 2e Innings.

J. F. Buijssen b Kelder 17 not out 33 C. A. Turjl c v/d Linden

b Eigeman 6 b Kelder 0

Jan Ris b Kelder 25 lbw b Kelder 0

G. v/d Schouw b Kelder 3 c v/d Linden bKelder 10 J. Ris c v. Wessum b Kelder 11b Eigeman 9 W. v/d Schouw b Kelder 0 not out 31 T. Offerman c Brussée

Eigeman 6 J. Tuijl c v/d Linden Kelder 2 P. Offerman c Parmentier

Eigeman 3 J. L. van Ameide not out 5 T. H. Baeker c Parmentier b

Kelder 1 Extra's 6 Extra's 9

85 92 Bjo wlingcijfers: le Innings. O. M.O. R. W. Eigeman 13 1 38 4

Tieleman 4 0 17 0

Kelder 8'/6 1 24 6

2e Innings.

O. M.O. R. W. Kelder 15 1 39 3

Eigeman 11 3 19 1

Tieleman 2 6 5 0

v. Wessum 10 5 0

v. Wettum 2 0 10 0 v/d Linden 10 5 0

AJAX.

le Innings.

Eigeman b v. Buijsen 45 Kelder b „ 5 Tieleman b. v/d Schouw 0 v. Wessem b „ 6 v/d Linden c J. Tuyl b v/d Schouw 7 v. Wettum run out 2 Brussée b v. Bugsen 1 Schutte b v/d Schouw 0 Parmentier not out 5 Korf b v. Buijsen 0 Draayer c J. Ris b v. d. Schouw 1

72

Bowlingcijfers:

0. M.O. R. W. F. van Buijsen 165/6 — 29 4 W. v/d Schouw 15 1 43 5

HBS.—V.O.C.

Deze wedstrijd was zeer belangwekkend als een vertooning van slecht fielden, tenminste van den kant der meeste V.O.C.-menschen. 't Grond fielden was treurig, 't vangen nog treuriger. Er bestond twijfel of er 15 dan wel 20 catches gemist waren. De waarheid zal wel in 't midden liggen.

De Rotterdamsche aanvoerder raadde mis bij 't opgooien en moest met z'n mannen gaan batten Fraai ging het niet. De eerste 5 batsmen kwamen en gingen (allen met een monocle) van de mat, waarvan de randen en pennen meewerkten tot 't gooien van effectballen en ballen die hemelwaarts gingen. De rest deed ook heel weinig en het stond 9 voor 34. Clement slaat er dan met groote kracht op los en als bij gevangen wordt is het ten minste 10 v. 64. Het batten van H.B.S. is al evenmin mooi, wel is het wat langzamer. Bij

de lunch is het 3 voor 20. Na de lunch gaat 't scoren sneller. Aernouts maakte er 30 ten koste van 5 levens. Ook ten opzichte van Canneel is de stemming vriendelijk. In deze periode waren er oogenblikken, dat de fielders overal in 't veld d'r handen stonden open te doen om den bal er uit te laten vallen. Het was een koddig gezicht. Hier en daar werd de stemming er echter niet beter op.

Het Haagsche totaal werd 88. De Rotterdammers maken hierop 69, tot welk aantal meerderen nu bijdroegen. De 46 runs die H B.S. noodig had om te winnen, werden gemaakt ten koste van 5 wickets, Aernouts 17 not out, zoodat H.B.S. haar eerste overwinning van dit seizoen boekt met een 5 tal wickets. H. B. S.

le Innings. 2e Innings.

v. Hamel b v. Buuren 3 b v. Buuren 3 Schierbeek b „ 8 b Stenger 7

v. d. Putten » 2 did not bat

Aernouts, run out 30 not out 17

v. Raadshovei , 1. b. w.

b v. Buuren 11 b Stenger Masthoff.b , .0 b „ 6

Canneel,c&b „ 14 not out

Erdman, b „ 10 did not bat

Trotsenburg, c v. Weeldenburg, b Stenger 4 , Bouwman, hot out 0 b Stenger 1 Stenvers, c & b Stenger 0 did not bat

byes 2 byes 1 leg byes 2 wide bali's 2

Totaal 88 Totaal 46

Bowlingcijfers.

O. M. R. W. O. M. R. W.

Stenger 16 3 35 2 Stenger 10 1 18 4

v. Buuren 18 5 30 7 v. Buuren 10 1 27 1 v. Groenewout 10 5 0 D. v. Prooye 2 0 12 o

V. O. C.

le Innings. 2e Innings.

W. v. Prooye, b v. Raads- c Masthoff, b Aernouts 6 hoven 13

Reudler, b. Aernout 0 b » a

D. v. Prooye b. Aernouts 0 b v. Raadshoven _a

Stenger, b. Aernouts 0 b ■ 1" Schuurman, c. Schierbeek

b. Sohierbeek 0 b „ 10

v. Duyn, b. „ 0 b , <

Vink a 3 b Aernouts '

v. Buuren „ 2 b „ 0 Weeldenburg c Trotsenburg

b v. Raadshoven 7 b Schierbeek 2 Clement, c. Stenvers, b.

• Aernouts 27 b , l°

v. 't Groenewout, not out 3 not out 0

byes 4 byes *

leg byes 3 leg byes 1

wide bali's 3 wide ball's 1

Totaal 64 Totaal 69

Bowlingcijlers. ■ <

0. M. E. W. O. M. B W

Aernouts 8% 2 14 4 v.Raadshoven 7| 2 11 4 Schierbeek 8 — 24 4 Schierbeek 5 0 17 2 v.Raadshovenö — 16 2 Aernouts 11 3 19 4

Cricket in den A C.B. Onder begunstiging van allerfraaist weer had Zondag j.1. evenals de vorige week wederom een tweetal wedstrijden plaats. Voor de le klasse kwamen de V.V.V.'ers dit seizoen voor de 2e maal tegenover de Zaandammers te staan, terwijl voor de 2e klasse Olympia III het genoegen had Oud-V.V.V. aan den Hembrug tot gast te hebben. In beide ontmoetingen bleef de ontvangende vereeniging overwinnares hoe-