is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 28, 09-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

Gentlemen—Play er s.

Geen Australiërs en geen Zuil-Afrikanen in Engeland en derhalve concentreerde zich alle belangstelling om den wedstrijd van de Amateurs tegen de Professionals op Lord'a. Op papier waren het 2 flinke elftallen met de professionals blijkbaar als sterkere. Tamelijk sterk in bowlen hadden overigens de Gentlemen een vrij grooten „staart", in de eerste inniags maakten de laatste 3 batslui te samen dan ook slechts 2 runs. Jammor genoeg had het M.C.C. comité diverse bedankjes ontvangen, we noemen slechts van de Am vteurs Jessop en Jones en van de profs. Hirst en Tyldesley. Bij de amateurs schenen onderlinge onaangenaamheden daaraan niet vreemd te zijn.

Jessop schijnt "b.v. geweigerd te hebben om onder Warner te spelen.

Toch was er een goede strijd te verwachten en met het oog hierop trokken Donderdagmorgen dan ook duizenden toeschouwers naar het historisch cricketveld in Londen, zoodat toen Lilley, na den toss verloren te hebben, met z'n mannen in 't veld trok er reeds 'n 8 a 9 duizend toeschouwers waren. De amateurs begonnen niet gelukkig daar Warner en Pry, die de innings openden, slechts 'n kwartier in eikaars gezelschap bleven, want nadat er slechts 20 runs waren gemaakt, werd Warner door Fielder gebowld.

Ranji, die hierop inkwam, werd met groot gejuich begroet, welk gejuich zich herhaalde, toen His Highness 'n tweetal vieren op Wass maakte. Lang zou echter ook dit partnerschap niet duren en reeds op 43 werd Ranji in de slips gevangen. Bosanquet volgde hem op en voelde zich blijkbaar ook al niet thuis op het uitstekend bowlen van Fielder en Tarrant. Alleen Fry speelde uitstekend en na 'n half uur, toen het totaal 82 was, verdween ook Bosanquet. Hierna speelde de Rev. Gillingham 'n nuttige maar lang niet fraaie innings.

'n Paar keer speelde hij tenminste den bal vrij gelukkig hoog door de slips. Juist voor de pauze kwam ook 'n einde aan dezen stand, daar Fry door Lilley werd gevangen voor een fraaie innings van 70. Hij sloeg 9 vieren. Na de luncb was het vertoonde al zeer middelmatig. Gillingham zacr achtereenvolgens al z'n partners sneuvelen op Fielder of Relf en toen het totaal 217 was, bleef hij met 44 not out.

De Profs begonnen met het gewone Surrey. paar Hayward en Hobbs tegenover het bowlen van Brearley en Napier. Hobbs deed 'n paar uitmuntende slagen en Hayward, na 'n kalm begin, toonde zich ook vrij spoedig meester over het bowlen, zoodat na 'n half uur de 50 opging.

Kort daarna verdween echter Hayward toen hij een bal die bijna wide was nog even aanraakte en in de slips werd gevangen. Hobbs kreeg daarna Gunn tot partner en bijna voortdurend was het de Surreyman die de runs maakte, in zeer lossen stijl naar alle zijde van het veld. Eerst op 115 viel het volgende wicket, 'n stand die derhalve 'n 50 runs opgeleverd, Waarvan de vertrekkende batsman Gunn er slechts 9 had gemaakt.

Op 149 werd Denton gebowld door Crawford

en op 156 zag ook Hobbs z'n hekwerk in wanorde gebracht door een goeden bal van Napier. Hobbs had z'n 81 runs in lVg uur gemaakt, ééa kans gegeven en 13 vieren geslagen. Tarrant en Hardstaff brachten het Donderdagavond zonder verder verlies tot 227. Vrijdagmorgen kon Tarrant er echter niet in slagen z'n score te varhoogen, want onmiddellijk werd hij door Bird achter het wicket gevangen voor 48.

De volgende batslui maakten het vrij kort en alleen Hardstaff verdedigde zich geruimen tijd, zonder daarbij het scoren te vergeten. Na in 2 uur en 20 minuten 77 gemaakt te hebben Werd hij prachtig door Bird gevangen en hierna sloot spoedig de innings voor 339.

Nog voor de lunch openden Warner en Fry voor de twoede maal. Warner speelde vrij zwakjes maar wist zijn wicket op te houden terwijl Fry scoorde. Deze deed 'n paar uitmuntenden slagen naar leg maar speelde op 43 den bal in z'n wicket. Ranji maakte het slechts kort en werd voor 6 door Relf gebowld, terwijl Bosanquet in dezelfde over legbefore was. Snel kwamen de runs niet want na 'n uur spelen had Warner b.v. slechts 14 runs. Gillingham maakte het evenmin lang, 'n vang in de slips beëindigde z'n innings voordat hij gevaarlijk kon worden. Relf en Fielder bleven voortdurend de overhand houden en runs kwamen dan ook zeer langzaam. Douglas en Crawford ieder met 20 presteerde nog iets maar ondanks verschillende gemiste vangen werd het totaal slechts 176, zoodat de professionals 55 moeten maken om te winnen.

Dat koste betrekkelijk nog al moeite, daar Hayward, Hobbs en Gunn voor 42 waren gebowld, zoodat eerst Denton en Tarrant het tot 55 brachten, waardoor de Players met 7 wickets wonnen.

Gentlemen. Eerste innings.

P. P. Warner (Middlessex) (oapt) b Fielder 4

C. B. Fry (Sussex) o Lilley b Fielder 70

H.H. the Jam Sahib (Sussex) e Tarrant b Fielder 20

B. J. T. Bosanquet (Middlesex) e Gunn b Relf 12

Rev. H. F. Gillingham (Essex) not out 44

J. W. H. T. Douglas (Essex) c Tarrant b Fielder 4

J. N. Crawford (Surrey) c en b Relf 13

G.H. Simpson-Hayward (Woroester) c Relf b Fielder 26

W. S.Bird (Middlesex) c Relf b Fielder 0

G. G. Napier (Middlesex) b Relf O

W. Brearley (Lancashire) b Fielder 2

Byes 14, w 1, nb 7 22

Totaal 217

Tweede innings.

Warner 1 b w b Rhodes 42

Fry b Fielder 28

H.H. the Jam Sahib b Relf 6

Bosanquet 1 b w b Relf 0

Gillingham c Relf b Wass 6

Douglas 1 b w b Relf 20

Simpson-Hayward b Wass 3

Crawford run out 20

Bird b Relf 6

Napier c Rhodes b Fielder 13

Brearley not out 10

Byes 11 1-b 9 n-b 2 22

Totaal 176